Mag ieder zelf manier van overlijden bepalen?

Aspirant-Kamerleden waren vrijdag in Pakhuis de Zwijger bijeen om te debatteren over een vrijwillig levenseinde, voor een publiek van geëngageerde ouderen voor wie zelfbeschikking vanzelfsprekend is.  De Volkskrant bericht over het debat, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). De zaal was volgens de krant gevuld met leden van de NVVE, veelal zelfbewuste, welbespraakte en geëngageerde zestigers en zeventigers voor wie zelfbeschikking vanzelfsprekend is.

Bij de vierde en laatste stelling – ‘Ieder mens heeft het recht om zelf te bepalen wanneer, waar en hoe zij overlijdt’ – bleek er een duidelijke tweedeling: drie rode kaartjes (BBB, CDA, CU) en drie groene (D66, Volt, VVD). GroenLinks/PvdA stak – in lijn met de gefuseerde partijkleuren – zowel het groene als het rode kaartje op.

Zelfgekozen moment

De stelling was zowel tijdloos als uiterst actueel, aldus de Volkskrant: afgelopen week, drie jaar na stevige kritiek van de Raad van State, diende D66 een vernieuwd wetsvoorstel ‘Voltooid leven’ in. Mensen van 75 jaar en ouder kunnen daarmee na drie intensieve gesprekken met een zogeheten levenseindebegeleider een middel krijgen om op een zelfgekozen moment uit het leven te stappen. Als de wet wordt aangenomen, tenminste, waarop de kans vooralsnog klein lijkt.

Draai het eens om

‘Op zich vind ik het een goed argument dat er een reëel risico is dat er subtiele druk vanuit de maatschappij ontstaat met een ‘Voltooid leven’-wet: wat moeten we toch met al die oudere mensen?’, zegt in de Volkskrant Egbert Tellegen, een van de mensen die zijn frustraties kenbaar maakte in de zaal. ‘Maar ik vind het heel slecht dat de ouderen die hun leven voltooid vinden altijd zo depressief worden afgeschilderd. Draai het eens om. Ze hebben een goed leven gehad en realiseren zich: nu wordt het minder, moet ik dat nog verplicht meemaken?’