Hoger sterftecijfer optelsom van factoren

Voor het derde jaar op rij zijn er in 2022 meer mensen overleden dan verwacht. De achter ons liggende coronapandemie is een van de redenen, maar wat speelt er nog meer? Dat is volgens het AD een moeilijke vraag.

Slechtere conditie

Volgens het CBS blijft corona een belangrijke veroorzaker van de vele sterfgevallen. Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde en ethiek van de zorg, noemt nog twee mogelijke redenen. “Mensen die corona hebben gehad, zijn mogelijk kwetsbaarder.” Daarnaast is veel zorg uitgesteld tijdens de coronapandemie, merkt de hoogleraar in het AD op. “Ouderen zijn ook later opgenomen in verpleeghuizen waardoor ze in een slechtere conditie binnenkwamen. Het is een optelsom van factoren, maar het zijn allemaal hypotheses en moeilijk te toetsen.”

Meer verzwakte patiënten

In het ziekenhuis zien ze zeker een verschil ten opzichte van vorig jaar, zegt Judith Wilmer, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Zij ziet meer ouderen die verzwakt terechtkomen op de eerste hulp. “Je ziet dat ze niet goed verzorgd zijn, niet goed gegeten hebben, sommigen zijn onderkoeld en hebben een tijdje in huis op de grond gelegen. 10 procent van de ouderen die we opnemen is in de stervensfase, veel meer dan voor corona.”

Verschillende crisissen

De klinisch geriater ziet in de gezondheidszorg een weerslag van wat er gaande is in de maatschappij, zegt zij in het AD. “Er ligt niet één reden aan ten grondslag waarom wij meer verzwakte mensen in de ziekenhuizen zien. Er zijn verschillende crisissen gaande. Corona, de tweedeling in de samenleving en de babyboomgeneratie is oud aan het worden.”