Hoe om te gaan met euthanasie bij dementie

Na een rechtsgang van vier jaar bevestigde de Hoge Raad in april het oordeel van de rechtbank dat een verpleeghuisarts die het leven van een zwaar demente patiënt had beëindigd niet strafbaar is.

De uitspraak van de Hoge Raad luidt kortweg: met een zorgvuldige werkwijze, in overeenstemming met de wet, kunnen diep demente mensen die niet meer wilsbekwaan zijn op basis van een eerder opgestelde wilsverklaring wel degelijk geholpen worden. De uitspraak van de Hoge Raad is van groot maatschappelijk belang, schrijft Pauline Meurs (hoogleraar bestuur van de gezondheidszorg) in het FD enkele dagen nadat de verpleeghuisarts haar verhaal deed in de Volkskrant. “De vraag hoe om te gaan met euthanasie bij wilsonbekwaamheid wordt steeds vaker gesteld. Grote behoedzaamheid is daarbij geboden.”

Tijdig bespreken

Bij de zorg voor mensen met dementie moet volgens de hoogleraar het bespreken van een doodswens tijdig beginnen. “De uiteindelijke beslissing mag niet worden afgewenteld op de verpleeghuisarts, zoals bij deze zaak. Zij heeft moeten opvangen wat anderen hebben nagelaten. Deze verpleeghuisarts heeft vier jaar lang een beschuldiging van moord moeten dragen. Zij is ten onrechte in het ongewisse gelaten over de professionaliteit en integriteit van haar handelen. Het resultaat is goed, de weg ernaartoe niet.”