‘Gewoon sterven verdient aandacht’

Het ‘gewone’ sterven moet veel meer aandacht krijgen van de politiek, zeker nu door de vergrijzing het aantal mensen dat overlijdt gaat toenemen. Op dit moment gaat de discussie te vaak over euthanasie en ‘voltooid leven’, aldus Landelijk Expertisecentrum Sterven in een petitie aan de Tweede Kamer.

‘Door de nadruk in politiek en media op euthanasie en de voltooidleven-discussie, ontstaat een verkeerd beeld over het sterven’, zegt voorzitter Ineke Visser van het expertisecentrum in het Nederlands Dagblad. ‘Mensen denken daardoor al snel dat elke stervensfase gepaard gaat met uitzichtloos en ondraaglijk lijden, en dat zij daarom een keuze móéten maken over hoe zij willen sterven. Maar dat is niet zo.’ Door het debat over ‘voltooid leven’ zouden ouderen zich kunnen afvragen of het misschien beter is dat ze er niet meer zijn, zegt Visser.

Gemedicaliseerd proces

Het Landelijk Expertisecentrum Sterven is een non-profitorganisatie die kennis wil verspreiden over het sterven. Visser is initiatiefnemer van het centrum, dat bijna vijf jaar bestaat. ‘Het sterven is steeds meer een gemedicaliseerd proces geworden, slechts gericht op het wegnemen van fysiek ongemak en pijn. Maar we moeten er ook oog voor hebben dat het sterven een kostbaar proces kan zijn, waarin mensen dichter bij elkaar komen, en er ook ruimte is voor liefde en dankbaarheid.’