Het fictieve Plan 75 lijkt eng redelijk

De fictieve oplossing voor de enorme vergrijzing in Japan, in de film Plan 75, komt wel heel dichtbij het wetsvoorstel in Nederland voor voltooid leven, constateert Annemarieke van der Woude (remonstrants predikant en docent aan de Radboud Universiteit)in Trouw.

Bovenal is het volgens Van der Woude belangrijk om stil te staan bij de druk die uitgaat van een van overheidswege gesteund initiatief voor hulp bij levensbeëindiging. Er treedt namelijk een omgekeerde bewijslast op: verder gaan met je leven als je boven de 75 bent, verliest zijn vanzelfsprekendheid. Aan jou om te verantwoorden waarom je er níet voor kiest om een beroep te doen op deze wettelijke regeling.””

Anonimiteit

In besprekingen noemt de een de film anti-euthanasie, een ander bestrijdt dat juist. “Maar volgens mij gaat de film niet over euthanasie”, schrijft Van der Woude in Trouw. “Die gaat over de werking van een systeem dat functioneert bij de gratie van anonimiteit.”

Waarschuwing

Op het moment dat er een band ontstaat met een kandidaat voor euthanasie – in de film zijn er twee voorbeelden – toont zich volgens Van der Woude de onmogelijkheid om je in te spannen voor het beëindigen van het leven van een weliswaar oude, maar verder gezonde dierbare. “De waarschuwing die spreekt uit de film? Dat betreft de verleiding om te vallen voor de vermeende rationaliteit van een plan dat de dood voorstelt als oplossing voor een hele generatie naamloze mannen en vrouwen die geen mogelijkheid meer zien om betekenis te geven aan hun bestaan.”