Achterhalen wat oversterfte veroorzaakt

Het kan nog tien jaar duren voordat onderzoekers toegang krijgen tot beschermde medische data. Zo lang kan en mag de wetenschap niet wachten, stellen gezondheidseconoom Eline van den Broek en advocaat Antoinette Vlieger in de Volkskrant.

Afgelopen week stuurde minister Ernst Kuipers een brief naar de Tweede Kamer waarin hij een visie geeft op ‘secundair datagebruik’, het gebruik van gegevens voor andere doelen dan waarvoor deze oorspronkelijk in de zorg zijn geregistreerd. Volgens de minister kan secundair datagebruik een nog grotere rol spelen in het verbeteren van de gezondheidszorg. Deze visie kan echter pas over tien jaar worden gerealiseerd, schrijft hij. Zo lang mag en kan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek niet op zich laten wachten, schrijven Van den Broek en Vlieger in de Volkskrant.

Directe maatregelen

“We zijn nog ver verwijderd van een ideale situatie waarin onafhankelijke wetenschappers op grote schaal data kunnen gebruiken om medische vooruitgang te boeken.” Minister Kuipers liet weten dat hij ermee aan de slag gaat, maar of zijn visie zal leiden tot een initiatiefwet is voor de gezondheidseconoom en de advocaat nog onduidelijk. “Het kan jaren duren voordat een dergelijke wet ook door de Eerste Kamer is geaccepteerd.” Het lijkt Van den Broek en Vlieger dan ook verstandig, schrijven zij in de Volkskrant,  dat de minister zijn eventuele wetsvoorstellen combineert met een pakket directe maatregelen. “Zodat we eindelijk kunnen achterhalen wat de oversterfte veroorzaakt, en belangrijker, dat we er wat aan kunnen doen.”