Dit is onze zomer nieuwsblog van dinsdag 16 Juli 2019.

Uitbuiting oudere vaker gemeld

Het aantal meldingen van uitbuiting van ouderen is in Gelderland in een jaar verdubbeld. Dat komt volgens dagblad De Gelderlander doordat meer zorgprofessionals er alert op zijn. Ook speelt mee dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Ze lopen daardoor meer risico uitgebuit te worden. De verdubbeling blijkt uit cijfers van Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling.

Ouderen vaccineren tegen gordelroos

De Gezondheidsraad is volgens het AD positief over het vaccineren van ouderen tegen gordelroos met een nieuw vaccin. Het nu beschikbare vaccin voorkomt in klinische studies bij volwassenen van 50 jaar en ouder rond de 90 procent van de gordelroos-gevallen.

Brede trend bij supermarkten

De kletskassa is bij de Jumbo in Vlijmen niet het enige initiatief van de supermarkt om eenzame ouderen te helpen, vertelt de filiaalmanager bij RTL. Ook de inmiddels bekende koffiehoek, die je in bijna iedere supermarkt ziet, heeft een belangrijkere rol gekregen.

Het helpen van ouderen is een brede trend onder supermarkten, met bijvoorbeeld  ‘luisterend-oor-medewerkers’ en donaties aan het Ouderenfonds.

Jumbo begint ouderenbusje

De Brielse Jumbo gaat ouderen die slecht ter been zijn en naar de supermarkt willen met een busje gratis ophalen en thuisbrengen, meldt AD Rotterdams Dagblad. Het bedrijf wil er een uitje van maken voor de Brielse senioren. Zij krijgen in de winkel ook koffie. Er zijn vrijwillige chauffeurs geworven die op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend langs enkele haltes zullen rijden.

Mijnkwaliteitvanleven.nl gaat door

Het ministerie van VWS stelt nog eens drie jaar geld beschikbaar voor Mijnkwaliteitvanleven.nl.  Daarmee is geregeld dat mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers kosteloos kunnen beschikken over een hulpmiddel voor het voeren van eigen regie; dit in samenhang met de monitor Monitorlangerthuis.nl.

CBR belooft snellere keuring

Om te voorkomen dat bepaalde burgers veel te lang op hun rijbewijs moeten wachten, gaat CBR een tandje hoger schakelen. Het CBR wil zo snel mogelijk voldoende medisch adviseurs in huis hebben, meldt het AD. Het CBR krijgt steeds meer schadeclaims van ouderen die maanden wachten omdat hun rijbewijs niet wordt verlengd.

Gemeente zet zich in voor woongroep

Het Westlandse gemeentebestuur hecht veel waarde aan woongroepen voor ouderen en heeft daarom het Centrum Groepswonen gevraagd te helpen bij het zoeken van locaties hiervoor in de gemeente Westland. Dit meldt AD Haagsche Courant. Burger- en particuliere initiatieven hiervoor komen in Westland moeilijk van de grond.

Zet u 10.000 stappen per dag?

Houdt uw telefoon ook bij of u de 10.000 stappen per dag wel haalt? Recent onderzoek wijst volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde uit dat oudere vrouwen voor gezondheidswinst mogelijk kunnen volstaan met 7500 stappen.

Langere verhalen, kleinere onderwerpen

Marcel van Roosmalen schrijft in zijn NRC-column over zijn moeder met beginnende alzheimer: “We waren er met de kinderen, die ze ondanks al haar liefde eigenlijk niet meer aankon. Ze probeerde ze te lokken door te rammelen met de koektrommel. Ze verdroeg het niet dat ze niet stil zaten en liet dat merken, hetgeen haar zelf nog het meeste verdriet deed.

Ze sleepte nog wel met kopjes koffie, maar we communiceerden niet meer. De verhalen werden steeds langer, de onderwerpen steeds kleiner.”

Adje is 88 en plukt nog kersen

Adje Sanders (88) plukt sinds zijn pensioen iedere ochtend kersen in Ochten. Hij is een van de weinig senioren die dit nog doet, aldus Omroep Gelderland. Volgens de fruitteler bij wie hij plukt waren er een aantal jaar geleden nog veel meer senioren in de boomgaard te vinden.