Senioren Journaal van woensdag 19 juni

Niet alle vragen op te lossen met zorg

In lokale netwerken samenhangende ouderenzorg zijn vaak geen ouderen opgenomen. Waar ouderen wél actief participeren ontstaan er nieuwe inzichten: Professionals realiseren zich dat niet alle vragen op te lossen zijn met zorg.

Ouderen meer bij bouwopgave betrokken

Na 2 jaar staat de bouwopgave voor ouderen duidelijk op de agenda en komen steeds meer bouw- en wooninitiatieven van de grond, aldus het kabinet. Ouderen zelf worden steeds meer bij de opgave betrokken.

Seniorenflat runnen geen vrijwilligerswerk

Seniorenflat Dijkzicht in Ter Heijde, ooit een ‘lichtend voorbeeld van burgerparticipatie’, komt in handen van een woningcorporatie. Onderhoud, administratie, contracten, voor vrijwilligers bleek het allemaal te veel en te zwaar.

Grote behoefte aan woonvormen

Als het nu al knelt op de woningmarkt, hoe moeten we in de toekomst dan al die senioren huisvesten? Op de eerste woonconferentie van Vijfheerenlanden werd onder meer nagedacht over die vraag.

Met fietslabyrint gezellig in beweging

Vanuit het Sportakkoord Westland kwam er voor een seniorenflat in Monster een bijdrage voor een fietslabyrint. Er zijn dagelijks bewoners en senioren van buiten die komen fietsen of kijken. ‘Je bent in beweging en het is nog gezellig ook.’

Liefst 600 duizend gepensioneerden alléén AOW

‘Met het loskoppelen van de bijstand en de AOW van minimumloon wordt de naoorlogse welvaartsstaat definitief afgebroken.’ Van de 3,5 miljoen gepensioneerden, moeten liefst 600 duizend het doen met alléén een AOW-uitkering.

Dorp koopt oud klooster voor seniorenwoningen

Inwoners van Reeuwijk-Dorp hebben samen een oud klooster gekocht waarin ze acht seniorenwoningen willen laten bouwen. ‘Het moet een gezellige, kleinschalige woongemeenschap worden voor alleenstaande ouderen uit het dorp.’

Gepensioneerden onvoldoende gehoord

De nieuwe pensioenwet is donderdag in de Tweede Kamer onderwerp van een rondetafelgesprek met de pensioensector. De Koepel Gepensioneerden zal daar inbrengen dat werkgevers en vakbonden te vaak verenigingen van gepensioneerden onvoldoende serieus nemen.

Amsterdam mes in voorrangsregelingen

In Amsterdam moet de wildgroei van voorrangsregelingen voor sociale huurwoningen worden gestopt om de toewijzing van woningen vlot te trekken, zegt de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Bepleit wordt  ‘zo ongeveer’ opnieuw te beginnen.

Ouderenindustrie doet goede zaken

Er wordt flink verdiend aan de ouderen in Nederland, schrijft een Telegraaf-lezer, die een opsomming geeft van brillen tot en met handgrepen. ‘Dus die ouderen zijn zo slecht nog niet. En er komen er steeds meer, tel uit je winst.

Crossfitten ook voor 85-plussers

Op je 87ste crossfitten alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Handstands, squats, jumping jacks: geen probleem. Alledaagse dingen gaan ze dankzij crossfit veel beter, zoals traplopen en boodschappen tillen.

Elke wijk een ‘wijkplan sociaal’

De gemeente Amersfoort gaat samen met sociale partners in de wijken voortaan werken vanuit één ‘wijkplan sociaal’. Dit komt in plaats van de aparte wijkplannen van verschillende organisaties.