Senioren Journaal van vrijdag 9 oktober

BUDDYBOLD win-win-win

Startup BUDDYBOLD van ondernemer Elkse Doets (Doets Reizen) wil jonge vrijwilligers aan een oudere te koppelen. Win-win-win, aldus DeOndernemer: Ouderen zullen regelmatig van een bezoek en een praatje kunnen genieten. Jongeren kunnen een vast inkomen voor zichzelf organiseren. En de kinderen van de ouderen zullen meer ontspannen hun vaak drukke beroepsleven kunnen voortzetten, in de wetenschap dat hun ouders regelmatig gezelschap krijgen van een jongere uit de buurt.

Eerste Liv inn in Hilversum

De Boomberg wordt in Hilversum verbouwd tot ’s lands allereerste ‘Liv inn’. Met dit woonconcept vindt ouderenhuisvester Habion samen met bewoners, naar eigen zeggen, het bejaardenhuis opnieuw uit, meldt de Gooi- en Eemlander. Habion heeft sinds 2013 op diverse plekken in het land tienduizenden wensen opgehaald. En aan ouderen en de buurtbewoners gevraagd: Hoe wilt u ouder worden in uw buurt? Op basis daarvan is er samen met de ouderen het nieuwe concept ontwikkeld.

CDA: laat 70-plussers per post stemmen

Mensen van 70 jaar of ouder zouden vanwege corona de mogelijkheid moeten krijgen volgend jaar per post te stemmen, mits dat kan zonder het risico op fraude. Daarvoor pleit het CDA. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om de verkiezingen van maart volgend jaar veilig te kunnen laten plaatsvinden. “Veel van mijn leeftijdsgenoten maken zich zorgen”, zegt het 77-jarige CDA-Kamerlid Lenny Geluk tegen het ANP.  Het AD meldt dat volgens Haagse bronnen de kans groot is dat er een vorm van ‘briefstemmen’ wordt ingevoerd.

Extra probleem aan de randen van het land

Gemeenten aan de randen van het land hebben een extra probleem, zegt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau in NRC. In Zuid-Limburg, Zeeland, het noorden en de grensregio’s in het oosten groeit het aantal ouderen fors, terwijl het aantal mantelzorgers snel terugloopt en professionele hulp tekortschiet. “Daar waar veel zorg nodig is, ontbreekt die. Gemeenten hebben niet genoeg geld en er zijn niet genoeg zorgwoningen. Maar sociale netwerken zijn er óók onvoldoende. Hier is de participatiesamenleving een zware opgave.”

Jonge ouderen in ouderenzorg?

“Ons advies krijgt brede instemming, maar helaas nog weinig navolging in het land”. Dat zegt Pieter Hilhorst van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het Brabants Dagblad over het begin dit jaar gepresenteerde rapport ‘De derde levensfase, het geschenk van de eeuw’. Volgens dat rapport kunnen jonge ouderen zich inzetten voor de samenleving en eventueel zorgen voor mensen in de vierde levensfase (zorgbehoevend).

Betrek geriater bij kwetsbare ouderen met kanker

Als een 80-jarige meneer – die slecht ter been is en een ver gevorderd stadium van alzheimer heeft – kanker krijgt, vragen zorgverleners en familie zich ongetwijfeld af of behandelen wel zinvol is. Een superfitte mevrouw van dezelfde leeftijd krijgt die chemokuur natuurlijk wel. Maar bij alle ouderen die daar qua fitheid of gezondheid tussenin zitten, is dat niet zo duidelijk. Dat kan leiden tot zowel onder- als overbehandeling. UMC Utrecht-onderzoeker Inez van Walree pleit ervoor om bij deze mensen altijd een geriater mee te laten kijken om te komen tot een behandeling op maat.

‘Eenzaamheid bestrijd je in een vroeg stadium’

Bij eenzaamheid denken we te snel aan schrijnende, maar stereotiepe gevallen, schrijven de wetenschappers Sandra van Dijk en Marcel Canoy in NRC. Corona maakt vroeg ingrijpen nog belangrijker. “Eenzame ouderen in verpleeghuizen in tv-programma’s kunnen ons laten zien hoe schrijnend eenzaamheid is. Mensen in eerdere stadia van eenzaamheid leveren minder dramatische beelden op. Maar preventie verdient alle aandacht, om ervoor te zorgen dat er ernstigere gevallen ontstaan.”

Hulp bij voorbereiding op ‘oude dag’

Ludan Schmid was eerder makelaar en woningbouwconsultant en heeft nu ErinThuis opgericht, dat over een uitgebreid netwerk beschikt om ouderen in contact te brengen met dienstverleners zoals makelaars, notarissen, belastingadviseurs of zorginstellingen. Schmid wil de ervaringen en verwachtingen van ouderen beter in kaart brengen, schrijft dagblad Tubantia, daarom loopt er momenteel een enquête onder de doelgroep. Schmid wil vooral graag weten of dienstverleners hun cliënten onderling ook naar elkaar doorverwijzen.

Voorspelt een simpele bloedtest Alzheimer?

Huisartsen krijgen soms opmerkelijke vragen. ‘Dokter, ik las in de krant dat er een simpele bloedtest is die kan bepalen of ik Alzheimer krijg. Kan ik die test krijgen?’ Het antwoord op die vraag is helaas negatief., aldus Huisarts & Wetenschap: De bloedtest die in het onderzoek werd gebruikt is nog niet beschikbaar. Bovendien is nog niet bekend of deze daadwerkelijk kan voorspellen of iemand wel of geen Alzheimer krijgt.

Cognitieve achteruitgang na heup-OK

Hogere leeftijd, bestaande cognitieve en functionele problemen en een delier rond de operatie: dit zijn enkele factoren die de kans verhogen dat een oudere cognitief achteruitgaat na een heupoperatie. Dat concludeert geriater in opleiding Sara Beishuizen volgens vakblad Nursing in een deelstudie van haar promotieonderzoek. Beishuizen onderzocht hoe het een brede groep ouderen (65+) verging na hun heupoperatie.

Sprekende Handen

De interventie ‘Sprekende Handen, Verbondenheid in ontmoetingsgroepen met mensen met dementie in een zorginstelling’ is erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’ door de deelcommissie Ouderenzorg van de erkenningscommissie Langdurige Zorg, meldt het Ben Sajet Centrum. “Door de combinatie van een thema, en het gericht inzetten van muziek en gesprek wordt sociaal isolement bij dementie tegengegaan.”