Senioren Journaal van donderdag 8 oktober

Actief Oud Is Goud

​Ouderen die vrijwilligerswerk doen, doen dit om anderen te helpen en om zelf iets nieuws te leren. Door in het werven van vrijwilligerswerk hiermee rekening te houden, kunnen organisaties deelname aan vrijwilligerswerk bij ouderen bevorderen. Dat concludeert onderzoeker Jacobien Niebuur van de afdeling epidemiologie van het UMCG in haar proefschrift over deelname aan vrijwilligerswerk in Nederland. Bij haar promotie presenteert zij ook het boek “Actief Oud Is Goud: Vrijwilligers in Beeld”, met interviews met  en foto’s van vrijwilligers uit Noord-Nederland.

Zorgplan thuiswonende 75-plussers

De zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds complexer en zorgplannen kunnen helpen die zorg te vereenvoudigen, aldus een artikel in Huisarts & Wetenschap. “Vanuit de huisartsenpraktijk kan een casemanager binnen een ouderenteam thuiswonende 75-plussers goed helpen gezamenlijk zorgdoelen te formuleren en die grotendeels ook te behalen. In SamenOud, een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel, is dit principe met succes toegepast.”

Ouderen hebben wandelbenen

Senioren zijn echte wandelaars. Ruim zestig procent (62%) wandelt elke dag minstens één keer, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar het wandelgedrag van senioren. Een kwart van de senioren wandelt elke week meerdere keren. Vier procent geeft aan helemaal niet meer te wandelen. Uit dit onderzoek blijkt maar weer dat heel veel senioren ondernemende en actieve ouderen zijn, met wandelbenen”, meent Gusta Willems van KBO-PCOB volgens de Telegraaf.

Richtlijn over eenzaamheid

Wijkverpleegkundigen komen vaak eenzaamheid tegen onder oudere cliënten. Daarom hebben zij een richtlijn opgesteld over dit thema, schrijft het ZonMw-magazine Mediator. De belangrijkste aanbeveling: ‘Praat met je cliënt die lijdt aan eenzaamheid.’ Wijkverpleegkundigen mogen best de tijd nemen voor zo’n gesprek, werd in een budget-impactanalyse berekend. Denk aan drie à vier korte gesprekken per cliënt, of twee keer een half uur. ‘Ga niet direct zelf kienavonden organiseren voor cliënten, maar probeer hen te motiveren voor passende activiteiten en zo nodig naar die activiteiten toe te leiden.’

‘Doe niets voor ouderen zonder hen te horen’

Bij de eerste coronagolf zijn – kwetsbare – ouderen over het hoofd gezien bij de besluitvorming over maatregelen om de crisis te bestrijden. Het perspectief en de gezondheidssituatie van ouderen werden onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Dat mag nooit meer gebeuren. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over ouderenzorg.

Hoe gezondheidsproblemen te voorkomen

De Hanzehogeschool Groningen, RIVM en de noordelijke GGD’en onderzoeken samen hoe gezondheidsproblemen onder ouderen voorkomen kunnen worden. Ze hebben hiervoor 200.000 euro subsidie gekregen van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Een preventieve aanpak voor ouderen wordt noodzakelijk geacht omdat de kwetsbare oudere wordt gezien als nieuwe uitdaging voor de volksgezondheid, vanwege de aard en omvang van de problematiek, aldus het Dagblad van het Noorden.

‘De crisis voor zijn’

Het nieuwste onderzoek van het Ben Sajet Centrum ‘De crisis voor zijn’ is gestart. De onderzoekers leggen zich het komende jaar toe op het voorkomen en ontstaan van crisissituaties bij kwetsbare ouderen, bijvoorbeeld mensen met dementie. “Een belangrijk te beantwoorden vraag daarbij is hoe deze crisissituaties voorkomen kunnen worden zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen met behoud van kwaliteit van leven. Dit beperkt mogelijk onnodig leed en (zorg)kosten.”

Gestorven aan eenzaamheid

Dagblad Trouw doet tijdens de tweede golf coronabesmettingen verslag vanuit verpleeghuis Myosotis in Kampen. Op de afdeling ‘Koornmarkt’ zijn sinds maart verschillende bewoners overleden, maar pas na de eerste golf en niet aan de gevolgen van het coronavirus. ‘Hier stierven meer ouderen aan eenzaamheid dan aan corona’, is onder het personeel een maar veelgehoorde conclusie. In een Vilans-blog wordt ingegaan op de welles-nietesdiscussie die op sociale media en onder ouderenzorgwetenschappers ontstond over het effect van het bezoekverbod..

FindMyApps bij beginnende dementie

Op het internet zijn veel programma’s (apps) te vinden die het leven voor mensen met dementie makkelijker en fijner maken. Maar hoe vind je die? En hoe leer je hoe ze werken? Onderzoekers ontwikkelden hiervoor ‘FindMyApps’. Hiermee kunnen mensen met dementie op hun tablet of computer programma’s vinden voor ‘in en rond het huis’, ‘vrije tijd’ en ‘contacten. FindMyApps is nog niet vrij verkrijgbaar, aldus Innovatiekring Dementie.

‘Zorgelijke financiële situatie veel senioren’

De stichting Seniorenraad Dongen heeft in een brief aan het Dongense college van B & W aandacht gevraagd voor de soms benarde situatie op financieel gebied bij veel Dongense senioren, aldus Dongen Nieuws. “Ouderen met een AOW en een goed aanvullend pensioen zullen best wel een stootje kunnen hebben. Maar voor de categorie ouderen die we in deze brief op het oog hebben, de ouderen met enkel een AOW of met een klein aanvullend pensioen, is er sprake van een zorgelijke situatie die ook steeds ernstiger wordt.”

De best verkopende hulpmiddelen

Naast de hulpmiddelenwinkel van Medipoint in Amersfoort kunnen Leef3.nu-leden nu ook terecht in Nijkerk. “Wij geloven erin dat wij in samenwerking met Leef3.nu onze klanten beter van dienst kunnen zijn. Dat wij elkaar kunnen versterken”, zegt de zorgmanager van de zaak in de nieuwsbrief van Leef3.nu. Gevraagd naar de best verkopende producten, zegt de manager dat dit zijn: elleboogkrukken, rollators, wandelstokken en sta-op-stoelen.

E-bikes in de wijkverpleging

Zorgorganisatie Vierstroom zet e-bikes in in de wijkverpleging om zo CO2-reductie te realiseren, wordt gemeld uit het Congres Duurzame Zorg 2020. “Bijkomend voordeel is een behoorlijke tijdswinst op vervoer, die weer ingezet kan worden bij de klant.” Zorgorganisatie Pennemes-Mennistenerf heeft een daktuin aangelegd voor een gezonde werk- en leefomgeving. “De nadruk op groen en natuur heeft een gezondheidsbevorderende werking en ook de betrokkenheid van bewoners hierbij wordt wervend toegelicht door de dakboer.”