Senioren Journaal van vrijdag 8 november

Mantelzorger in toekomst steeds ouder

Minder mensen die mantelzorg kunnen bieden en relatief meer mantelzorg van ouderen voor andere ouderen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de ‘Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040’ van SCP en PBL. Het aantal mantelzorgers per zelfstandig wonende 75 plusser zal volgens de ramingen afnemen van bijna 5 in 2018 naar 3 in 2040.  Dat betekent vooral een daling van mantelzorgers in de leeftijd onder de 75 jaar. Het aantal mantelzorgers van 75 jaar en ouder zal verhoudingsgewijs toenemen.

Medisch voorspélmodel voor 65-plussers

Hoeveel risico loopt een oudere op hart- en vaatziekten? De bestaande voorspelmodellen overschatten vaak het risico voor deze doelgroep. Daarom ontwikkelt Tamar de Vries, onderzoeker bij het UMC Utrecht, statistische modellen voor 65-plussers. “Want je wil goed in beeld hebben, wie echt báát heeft bij een behandeling.”

Initiatiefnemers gevraagd

Ouderenzorg blijft een geliefd onderwerp voor het parlement, aldus een terugblik van Medisch Contact op de begrotingsbehandeling VWS. ‘Meer geld voor nieuwe woonconcepten voor ouderen’, wilde 50Plus, een vraag die ook van andere partijen kwam. Volgens minister Hugo de Jonge is de twee miljard euro die het kabinet heeft vrijgemaakt om de hele woningmarkt in beweging te krijgen, voldoende. ‘Dat vergt wel initiatiefnemers’, aldus de minister, die vond dat het daar nog aan ontbreekt.

Corporaties zetten seniorenmakelaar in

Zoetermeerse senioren die huren, krijgen volgens AD Haagsche Courant hulp bij het zoeken naar een andere woning. De samenwerkende woningcorporaties stellen een seniorenmakelaar aan en stellen hun woningbezit voor elkaar open. Doordat de corporaties en de gemeente samenwerken, is de keuze voor senioren veel groter geworden.

Maatje voor thuiswonenden met dementie

Wat ooit begon met onderzoek naar de leefwereld en echte behoeften van mensen met dementie en hun naasten in inmiddels omgezet naar concrete acties, meldt Healthy Ageing Network: Stichting Kameraad gestart met haar activiteiten, een maatje voor thuiswonenden met dementie. De Proeftuin Dementie Friesland ligt aan de basis van dit initiatief.

‘De stuitende onzin van de Alzheimerstichting’

Bert Keizer schrijft in zijn column in Trouw over “de stuitende onzin die de Alzheimerstichting de ether inzendt. ‘Een op de vijf mensen krijgt dementie’, zegt hun wervend bedoelde advertentie. Het lijkt mij aantoonbare kletskoek. Als een op de vijf Nederlanders dementie kreeg, dan zaten we nu met 3,5 miljoen dementen. De waarheid is dat het risico op dementie voorbij de tachtig 20 procent is. Dus een op de vijf 80-plussers krijgt dementie. En we zitten met 250.000 dementen. Zeer sterk overdreven dus. Of gewoon een leugen.”

‘Krimpgebied vraag heel eigen beleid’

De vergrijzing in Noordoost-Groningen vraagt om een heel eigen huisvestingsbeleid, zegt de voorzitter van Humanitas Midden-Groningen in het Dagblad van het Noorden in de aanloop naar een regiotafelbijeenkomst op 15 november. Veel ouderen wonen er in grote, niet gelijkvloerse huizen. Er is behoeft aan meer zorgwoningen, kleiner, compacter en gelijkvloers, en levensloopbestendige huizen. Verbouwen is duur. Nieuw bouwen kan in een krimpgebied alleen als er ook wordt afgebroken.

Het moderne groepswonen

Groepswonen is zelfstandig wonen en leven in een sociaal verband. Je beschikt over een eigen woonruimte, maar in de directe leefomgeving is er een gemeenschappelijke ruimte om elkaar te ontmoeten. Volgens het Centrum Groepswonen in Den Haag zijn zeven verschillende type (bestaande) groepswoningen te herkennen in de haagseregio, waarvan de 50-plus woongroepen in de meerderheid zijn, aldus Omroep West.

Corporatie kan zorgtaak niet overnemen

Woningcorporatie OFW in Dronten vierde met een symposium het 50-jarig bestaan. Het ging odner meer over de  inclusieve samenleving als grote uitdaging. De zorgtaak kan OFW niet overnemen, zei de manager Wonen van de corporatie, daarom is een goede samenwerking van belang. Als een mooi voorbeeld werd genoemd het toekomstig Multifunctioneel Centrum in Swifterbant. Centraal staat ontmoeting en verbinding.

Geen bingo, maar lezing en pubquiz

Moderne ouderen willen geen bingo maar lezingen en een pubquiz, schrijft De Gelderlander. Ze kunnen in Wijchen vanaf dinsdag terecht in Villa Sterrebosch, ingericht als Senioren Ontmoetingscentrum. De kapitale villa uit 1938, met prachtig art deco interieur, is vanaf dinsdag drie dagen per week geopend voor ouderen.

‘Oké boomer’

“Oké boomer”, zei 25-jarige Chlöe Swarbrick in een interruptie in het parlement van Nieuw-Zeeland. Dat leidde tot de nodige ophef, meldt de NOS. De term boomer staat in Nieuw-Zeeland bij veel millennials symbool voor de kloof tussen de jonge en oude generatie, zeker in debatten waarin de standpunten van de generaties niet per se overeenkomen. In een video op Twitter verklaart Swarbrick haar uitroep. “Het is een uiting van frustratie, samengevat in één symbolische, korte zin.”

Inkoopzekerheid ouderengeneeskunde

De voltallige Tweede Kamer is net als Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, bezorgd of verzekeraars deze zorg binnen de eerste lijn voldoende inkopen. Alle fracties hebben de VWS-ministers opgeroepen om zorgverzekeraars hiervoor achter de vodden te zitten, meldt Medisch Contact. Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen schrijft in een column dat het fijn zou zijn als verzekeraars het bekende motto van de belastingdienst over zouden nemen; ‘leuker hoeft het niet, maar maak het wel makkelijker’.