Senioren Journaal van donderdag 8 december

Bij ons Thuis: contact met buurtgenoten

In Kampen brengen de initiatiefnemers van Bij ons Thuis senioren in contact met buurtgenoten. Zo’n gastvrije buurtgenoot ontvangt gemiddeld één keer per week in zijn/haar huis maximaal 4 oudere mensen. Samen worden gezellige dingen gedaan, die passen bij de interesses van de deelnemers, zo meldt De Brug.

Meer het initiatief nemen

Elisabeth van Oostrum, lid van de Raad van Ouderen, roept de ouderen op zich beter voor te bereiden op het ouder worden, zo is te lezen in de nieuwsbrief van het Ouderenberaad Zuid-Holland-Noord: Ouderen kunnen een belangrijk deel van de oplossing zijn, wanneer zij meer het initiatief nemen, niet afwachten wat de overheid doet, maar investeren in zichzelf en hun sociale omgeving

Denk jezelf niet oud

Met bekende tv-neuropsycholoog Erik Scherder als ambassadeur, is in Limburg een groot onderzoek gestart naar de invloed van leefstijl op het denkvermogen van ouderen. “Denk jezelf niet oud. Maar kom van die bank af en daag jezelf uit.

Wie neemt het op voor de ouderen?

Onder deze kop wordt in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf gesteld “dat wij overspoeld gaan worden door nog meer asielzoekers die allemaal rechten hebben en zitten ondertussen zo’n 30.000 ouderen te wachten op een verpleegplek. Geen opvang, geen cruiseschepen of hotels, gewoon thuis in diepe armoede. Welke slimme advocaat neemt het voor deze groep op en stapt hiermee ook naar de rechter? Zou de rechter dan ook aan een verdrag refereren dat er goed voor deze Nederlanders gezorgd moet worden en uiteraard met voorrang? Ik hoop dat ooit mee te maken.”

Mantelzorgwoning grote verschillen gemeenten

Hoe gemeenten omgaan met mantelzorgwoningen is heel verschillend, zegt de MantelzorgNL in de Leeuwarder Courant. “Sommige maken er een probleem van, ondanks dat het vergunningvrij is. Er zijn ook zo’n vijftig gemeenten die juist het beleid hebben dat je zelfs een mantelzorgwoning mag plaatsen als er nog geen sprake is van een mantelzorgsituatie.”

Missing link in de ouderenzorg

Tegenover de 70 miljoen euro aan jaarlijkse besparing op de bejaardenhuizen staat intussen mogelijk al het vijfvoudige aan onnodige ziekenhuisopnames, constateert de hoofdredacteur van Medisch Contact. “De kloof tussen thuiszorg en het verpleeghuis is nu namelijk te groot; er is geen tussenvorm meer, behalve voor de happy few die in fraaie zorgvilla’s kunnen wonen.” Inmiddels zijn er zowel in de samenleving als in de politiek steeds meer voorstanders van het weer optuigen van een moderne versie van het verzorgingshuis, een soort bejaardenhuis 2.0. Ook wat de hoofdredacteur van het artsenblad betreft “hebben we hiermee de missing link in de ouderenzorg weer terug”.

Niet veel oudere statushouders

Amersfoort heeft binnen vijf weken 145 statushouders voorzien van een passende woning. Hiermee komt Amersfoort de afspraken met het Rijk na, aldus de gemeente. Er waren onvoldoende oudere statushouders voor de beschikbare seniorenwoningen. “Deze zijn daarom tussentijds vrijgegeven voor andere senioren die een woning zoeken.”

Maak van ouderenzorg ouderenwelzijn

Marcel Canoy stelt in een Zorgvisie-column voor de term ouderenzorg te vervangen door ouderenwelzijn. “Het helpt als de politiek meer focust op kwaliteit van leven en minder op incidenten in de zorg die er nu eenmaal altijd zullen zijn.” Het helpt ook als de minister consequent het woord welzijn in de mond neemt. “En het helpt als de ministers van langdurige zorg en sociale zaken voortaan schouder aan schouder optrekken voor ouderen.”

Tinder voor mantelzorgers

Zoek je iemand die wat huishoudelijke klusjes voor je kan doen? Of iemand die met je mee kan naar de huisarts of je ziekenhuis? Of gewoon iemand voor de boodschappen of een wandelingetje? Binnenkort is dat in Apeldoorn in een handomdraai geregeld, verzekeren twee ondernemers uit deze stad in dagblad De Stentor. Het duo ontwikkelde een app, gebaseerd op de populaire datingapp Tinder. Morgen iemand nodig? Vandaag geregeld, beloven ze op de gloednieuwe website.

Dagelijks leven neemt deel van de zorg over

Zilveren Kruis en Zorgbalans hebben in aanwezigheid van minister Conny Helder een strategisch partnerschap ondertekend om van verpleegzorg thuis de standaard te maken. De bestuurder van Zorgbalans zegt in Medisch Contact dat er altijd intramurale Wlz-zorg nodig zal blijven voor de meest kwetsbare ouderen. Maar ‘dat het anders wordt, dat staat vast.’ Een Zilveren Kruis-directeur zegt in dit verband  graag het uitgangspunt te hanteren dat ‘het dagelijks leven een deel van de zorg overneemt, in plaats van andersom’. ‘We gaan de ervaringen met deze werkwijze breed delen via webinars en masterclasses.’

Vrijwilligers als bankier

Bij Regiobank wordt een deel van het ooit betaalde werk van bankiers overgenomen door vrijwilligers als de ouderenadviseur van Welzijn Ouderen Cuijk. Die voert zo’n driehonderd gesprekken per jaar, zegt Senioren Cuijk in dagblad De Gelderlander. “Soms meerdere keren met dezelfde mensen, en het gaat ook over belastingadvies. Maar mensen missen toch behulpzaamheid.” Vrijwilligers vinden valt niet mee. “Als leden zich inschrijven, vragen we altijd of ze bereid zijn vrijwilligerswerk te doen. Altijd vinken ze aan: ‘later’.”

Langer zelfstandig met paniekknop

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft acht gemeenten gevraagd zijn mee te werken aan het project Leefsamen Veluwe & Achterhoek. ‘Er worden in de woning verschillende melders geplaatst: twee rookmelders, een bewegingssensor, een raam/deur-contact (voor inbraak en dwaling) en een paniekknop. Inwoners krijgen daarnaast een persoonlijke woonscan met een direct adviesrapport voor het levensbestendig(er) maken van de woning’, meldt dagblad De Stentor uit Nunspeet.

Verpleeghuizen krijgen treincoupé

Ruim twintig Nederlandse verpleeghuizen krijgen een eigen treincoupé van de NS. Het doel daarvan is om mensen met dementie herinneringen op te laten halen en weer met de trein “mee te laten gaan”, meldt RTV Utrecht.

Provincie stimuleert verkeersveilig gedrag

De provincie Noord-Holland zet in op het aanleren van verkeersveilig gedrag aan kwetsbare doelgroepen: kinderen en ouderen. Het programma ‘Doortrappen’ helpt om ouderen bewust te maken van hun fietsgedrag, de risico’s in het verkeer en beschermingsmiddelen. Elke gemeente kan kiezen voor zijn eigen aanpak die aansluit op de bestaande lokale netwerken voor ouderen.

Solidariteit noemen we dat

Het klopt dat het de jongere landgenoten zijn die de premies voor de AOW’ers betalen, reageert een lezer in Trouw: Maar het waren deze AOW’ers die tijdens hun werkzame leven de premies betaalden voor de oudere generaties. Solidariteit noemen we dat.