Senioren Journaal van woensdag 6 november

3 generaties onder 1 dak

MantelzorgNL krijgt volgens Elsevier Weekblad veel meer vragen over de mogelijkheid om samen met de kinderen te gaan wonen. ‘Vooral zestigers en zeventigers denken erover na, nu de overheid zegt dat ze langer thuis moeten blijven wonen.’ De interesse in nieuwe woonvormen, neemt toe, merkt de Rabobank. Verwachting is dat de behoefte aan wonen met grootouders, kinderen en kleinkinderen de komende jaren sterk toeneemt.

‘Miljardeninvesteringen nodig voor wonen’

Gemeenten moeten een flinke inhaalslag maken om genoeg woningen geschikt te hebben voor de groeiende groep ouderen. Dit blijkt volgens het AD uit onderzoek van ANBO en ActiZ. De kosten worden geraamd op ruim 13 miljard euro. ANBO en ActiZ pleiten voor haast bij het ontwikkelen van nieuwe woonzorg-concepten voor ouderen.

‘Zorg mijden bij korten op pensioen’

De pensioenperikelen brengen ouderen in de financiële problemen, schrijft de Telegraaf. Als de pensioenen gekort gaan worden, zullen gepensioneerden ook steeds vaker een bezoek aan de arts overslaan. Dat zegt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB. “Nu al zie je dat zo’n 18 procent van de senioren weleens zorg mijdt.”

Te oud voor de Intensive Care?

Het toenemende aantal ouderen dat in het ziekenhuis op de Intensive Care wordt opgenomen vraagt volgens een klinische les in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde  om meer aandacht voor een tijdige bespreking van behandelwensen en -doelen met de patiënt, om ongewenste zorg in de laatste levensfase te voorkomen.

Online ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers blijken online zelfmanagementondersteuning op maat die zij van een dementieverpleegkundige ontvangen, zeer te waarderen, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Het gaat om ondersteuning via e-mailcontact, video’s en e-bulletins

Samenwerken in de zorg in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert een reeks informatiekaarten over de thema’s samen beslissen, casemanagement en samenwerking in de zorg. Daarin kunnen zorgprofessionals zien hoe zij hun inzet vergoed krijgen als zij samenwerken met zorgprofessionals die onder een andere bekostiging vallen.

Diamanten bruiloft het nieuwe normaal

In 2018 waren 52,9 duizend echtparen 50 jaar getrouwd, 13,1 duizend paren 60 jaar en 309 paren 70 jaar, meldt het CBS. Samenhangend met hoge aantallen huwelijken in de jaren zestig en zeventig en met de toegenomen levensverwachting, neemt het aantal langdurende huwelijken toe; dagblad Trouw beschrijft de diamanten bruilof als het nieuwe normaal. In latere jaren werd minder getrouwd en meer gescheiden.

Hoe oplichters buiten de deur te houden

Ouderen die zelfstandig wonen blijken een aantrekkelijke prooi voor oplichters. Als tegenoffensief stuurt de ouderenbond Anbo honderd vrijwilligers het land in om ouderen weerbaar te maken tegen dit soort lieden, beschrijft de Volkskrant. Ze zijn opgeleid tot ‘veiligheidsconsulent’ en weten alles over deursloten, internetoplichting en babbeltrucs.

Effect lichamelijke beperking op eenzaamheid

Volgens gezondheidspsycholoog Janet Boekhout van de Open Universiteit wordt het effect van lichamelijke beperking op eenzaamheid bij ouderen onderschat. Bij beweegadviezen voor gezond onder worden zou daar veel meer rekening mee moeten worden gehouden.

Kennisuitwisseling met China

Nederlandse kennis- en zorgorganisaties gaan samenwerken met vergelijkbare partijen in de Chinese zorg. Dat is één van de uitkomsten van een recent bezoek van Conny Helder (tanteLouise) en Henk Herman Nap (Vilans) aan China.