Senioren Journaal van dinsdag 6 december

Ouderwetse moraal alles zelf op te lossen

Ook ouderen zijn financieel kwetsbaar,zegt een gerechtsdeurwaarder in een Trouw-artikel over armoede: “Zij hebben vaak nog de ouderwetse moraal om zelf alles op te lossen en uit schaamte niet over schulden te praten. Ook hebben ouderen door de digitalisering grote moeite om – als ze die stap al zetten – hulp te krijgen.”

Focus op passend wonen voor ouderen

Veel ouderen in Amsterdam die hun ruime woning aan een jong gezin zouden gunnen, lopen tegen een muur: Waar in de buurt zijn passende woningen waar ze zélf terecht kunnen zonder de hoofdprijs te betalen? D66 werkt aan een plan om dit te veranderen: Focus op passend wonen voor ouderen.

Inkijkje in de jeugd van 70-plussers

“Wordt het niet eens tijd voor een rubriekje ‘Opa vertelt’, waarin de studenten eens een inkijkje krijgen in de jeugd van de 70-plussers?” Dat vraagt een Volkskrant-lezer zich af na een opiniestuk vanuit de Landelijke Studentenvakbond. “Een tochtige kamer was vroeger veel beter te verdragen dan nu. Zonder auto werd er niet veel fossiel verstookt en dikke truien waren in de winter een gewone dracht. Het dubbelglas was nog niet uitgevonden en de meeste kamerbewoners mochten bij de hospita maar eenmaal per week douchen.”

De absurde humor van het CIZ

Onder deze kop blogt een arts bij Medisch Contact hoe een man van het CIZ een brief ontving met de mededeling:  ‘Bij u is dementie vastgesteld. Bewaar deze brief goed, er wordt geen kopie verstrekt.’ Of de medewerkers van het CIZ die een dergelijke brief opstellen en versturen goed op de hoogte zijn van de symptomen van dementie, kun je je volgens de arts (psychiater) afvragen. ‘Soms is de bureaucratie onbedoeld grappig, als je van absurdistische humor houdt.’

Veel armoede niet-westerse gepensioneerden

Veel gepensioneerde niet-westerse migranten hebben moeite om rond te komen. Zo’n 40% van hen leeft onder de armoedegrens, meldt demografisch instituut Nidi volgens het FD. Het gaat weliswaar om een kleine groep, maar naar verwachting gaat de omvang wel flink toenemen.

Warmte tanken bij woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren zet de verwarming niet lager, maar houdt het binnen bewust lekker warm. Met het oog op de komende koudere periode nodigt men met klem ouderen uit Haren uit om naar de wijkhuiskamer te komen, meldt Haren De Krant. De Warme Wijk-/Dorpshuiskamers zijn onderdeel van Buur voor Buur, een initiatief van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (waar De Zonnehof bij hoort).

Samenwonen betekent samen 140 procent

Korting op de AOW van samenwonenden een restant van de tijd dat moeder thuis was en vader de kost verdiende?  Een Trouw-lezer reageert: De AOW is allang geïndividualiseerd; beide partners ontvangen 50 procent van de basisuitkering. Het wordt modern genoemd om AOW’ers die gaan samenwonen hun uitkeringen – allebei 70 procent, dus samen 140 procent – te laten houden. “Als tegenprestatie zullen ze dan hun woning opgeven, een kans voor jongere landgenoten. Maar het zijn die landgenoten die de premies betalen voor inmiddels 3,5 miljoen AOW’ers.”

Niet voor elke hulpvraag beroepskracht nodig

Stel dat stoppen met stringente kwaliteits- en toezichtkaders waardoor er meer ruimte ontstaat voor samenwerking tussen formele en informele zorg. Dat oppert voorzitter Jet Bussemaker van Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het FD in een artikel voer zorgtransformatie: Zo kunnen zorgteams ontstaan waarin mantelzorgers op gelijkwaardige basis samenwerken met professionele zorgverleners – niet voor elke hulpvraag is immers een beroepskracht nodig.

Pensioenverhoging slechts schone schijn

De pensioenfondsen  spiegelen met de indexaties rooskleuriger effecten voor dan reëel is, schrijft pensioenexpert Michael van Bemmelen in de Telegraaf: Alsof de jarenlange achterstand die pensioengerechtigden hebben opgelopen er niet is. “Bij het ABP staat u 40 procent achter op de inflatie; veel andere grote fondsen, vooral verplichte bedrijfstakpensioenfondsen, doen het nog rotter.”

Mantelzorger geen keuze

Mantelzorger zijn is omzien naar en betrokken zijn bij elkaar in de praktijk en breidt zich soms uit tot de mensen om je heen, aldus de ‘brief van de dag’ in het AD. “Onbaatzuchtig iets doen voor een ander geeft voldoening. Intensieve mantelzorg voor mensen met vaak complexe problematiek kost energie, vaak jaar in jaar uit.” Mantelzorger is volgens de briefschrijver geen keuze; “het is zo goed als mogelijk omgaan met de mensen waar je om geeft, waar je je verantwoordelijk voor voelt.”

Senioren Zietsóng Kerkrade kan doorgaan

Door de extra bijdrage van enkele sponsoren kan de Senioren Zietsóng in de Rodahal in Kerkrade ondanks de hogere kosten doorgaan, meldt dagblad De Limburger. Fors verhogen van de toegangsprijs, dat was voor de Kerkraadse Centrale voor Ouderen geen optie. Waar de prijzen van carnavalszittingen tegenwoordig makkelijk oplopen richting de veertig euro, kost een kaartje voor de ouderenzitting straks 7,50 euro.

Gehoorverlies zien als medisch probleem

Het Oorfonds strijdt ervoor om gehoorverlies als medisch probleem te zien. “Critici zeggen: ’Aan je oren ga je niet dood’”, zegt de oprichter van het Oorfonds in de Telegraaf. “Nee, maar er zijn wel ongeveer 1,2 miljoen mensen die dusdanig slecht horen dat ze in aanmerking voor een gehoorapparaat komen. Slecht een fractie draagt er daadwerkelijk één. Aangezien mensen met ernstig onbehandeld gehoorverlies vijf keer zoveel kans op dementie hebben, is er wel degelijk een noodzaak.”

Convenant Dementievriendelijk Drenthe verlengd

Het convenant Dementievriendelijk Drenthe is opnieuw ondertekend door alle Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland, Netwerk Dementie Drenthe en de provincie Drenthe. Hiermee wordt de huidige convenantperiode verlengd tot en met 2026.

Woonzorgcomplex met zorgcampus

Een nieuw woonzorgcomplex in Terneuzen kan dé manier zijn om een plan voor een zorgcampus te redden. Coalitiepartij PvdA/GroenLinks wil de haalbaarheid graag onderzoeken, aldus dagblad BN De Stem. “Door het integreren van een woonzorgcomplex en het Zorghuis van de Toekomst is het mogelijk dat hierbij nieuwe ondersteunende technieken worden uitgeprobeerd in de directe nabijheid van het ziekenhuis en het nieuwe woonzorgcomplex.” Ook zouden er studio’s kunnen worden gerealiseerd om stagiaires tijdelijk te huisvesten.

Hoeveel zin heeft optimalisatie medicatie

Er is weinig bewijs dat het optimaliseren van het medicatiegebruik van oudere patiënten leidt tot beter cognitief functioneren. Dat is volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde de conclusie van een internationaal onderzoek. Het onderzoek werd opgezet omdat bekend is dat polyfarmacie en het verkeerd gebruik van geneesmiddelen met name bij oudere patiënten kan leiden tot verminderd cognitief functioneren.