Senioren Journaal van dinsdag 5 januari

Grootste pensioenfondsen gaan niet korten

De twee grootste pensioenfondsen ABP en Pensioenfonds Zorg en Welzijn hoeven de pensioenen in 2021 niet te korten. Daarmee worden voorlopig de pensioenen van miljoenen Nederlanders niet verlaagd. De verwachting is dat meer grote pensioenfondsen niet hoeven korten, aldus de NOS. Volgens een inventarisatie van NRC komt er wel een verlaging bij kleinere pensioenfondsen, voor in ieder geval honderdduizend en in het uiterste geval iets meer dan één miljoen Nederlanders. De FNV wijst er in de Telegraaf op dat gepensioneerden nog altijd koopkracht mislopen door  jarenlange indexatieachterstand.

Meer eenzame ouderen krijgen knop

De proef met de behoeftelijnknop voor senioren in de Schiedamse wijk de Gorzen krijgt volgens AD Rotterdams Dagblad een vervolg. Vanwege het grote succes en de gaat het experiment van Stichting J&S door, maar dan met 40 knoppen. Doel van de proef was het verhogen van het aantal contactmomenten met eenzame senioren dat eerder met de bestaande telefonische hulplijn gebeurde. Dat doel is ruimschoots gehaald, van ongeveer 3 contactmomenten per week is het aantal in 9 weken gestegen naar liefst 80 contactmomenten.

Voetpaden moeten beter

Bewoners zijn kritisch op de voetpaden, blijkt uit een onderzoek van de Haagse Hogeschool naar de mobiliteit onder ouderen in de Delftse wijk Tanthof. De helft van de mensen geeft aan dat deze niet goed begaanbaar zijn door met name losliggende stoeptegels als gevolg van verzakkingen en boomwortels. Meerdere mensen geven aan dat ze daardoor gevallen zijn. Ook worden er bankjes gemist om tijdens een wandeling te kunnen uitrusten.

Verbod op leeftijdsselectie voor IC

Het kabinet werkt volgens de NOS met spoed aan een wet die het zorgverleners verbiedt om op basis van leeftijd te kiezen wie bij schaarste een plek krijgt op de intensive care. Dat schrijft minister Van Ark aan de Tweede Kamer. “Als een oudere patiënt op medische gronden even veel herstelkansen heeft als een jongere patiënt, mag volgens het kabinet hem of haar geen aanspraak op levensreddende zorg worden ontzegd”, schrijft Van Ark.

Minderen en stoppen van medicatie

Een nieuwe module Minderen en stoppen van medicatie, een nieuw onderdeel van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen, helpt arts en apotheker  bij het minderen en stoppen van medicatie, is te lezen in Huisarts & Wetenschap. Ook zijn voor 10 veel bij ouderen voorkomende geneesmiddelengroepen kennisdocumenten ontwikkeld om veranwoord te minderen en te stoppen.

Gepensioneerde, reken op verarming

Demograaf Jan Latten kijkt in Elsevier vooruit naar het nieuwe jaar: “Wie nu geen buffers heeft, kan dit jaar hard worden geraakt. Het zal leiden tot een flinke toename van schulden en wanbetalingen. Pensioenen zijn in de toekomst niet meer waardevast. Gepensioneerden moeten voor de rest van hun leven rekenen op verarming.”

Lewy Body dementie vraagt aparte benadering

Lewy Body dementie komt veel voor, maar wordt vaak niet herkend. IDé (innovatiekring dementie) publiceert een overzichtsartikel over deze aandoening, de symptomen en de valkuilen. “Deze dementievorm leidt tot specifieke problemen, en die vragen een specifieke benadering.” GZ-psycholoog en CCE consulent Magda Hermsen geeft uitleg in een video.

Niks bejaard, vitale senior

Bij de Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) is iedereen welkom vanaf 50 jaar. “Dat mag wel beter worden benadrukt”, zegt de nieuwe voorzitter Frans Peperzak (71) in De Gelderlander. “Maar 1 procent van onze leden is tussen de 50 en 65 jaar oud.” Peperzak werd zelf op zijn 55ste lid van de VvSB. Zestien jaar later voelt hij zich nog steeds geen senior. “Want wat is dat: ‘senior’ zijn? Vroeger werd je dan als bejaarde bestempeld, maar nu zijn er hippe labels als ‘jonge senioren’ of ‘yep’: young elderly people. Wat mij betreft moet het woord ‘vitaal’ in de benaming worden opgenomen. Want zo voel ik mij.”

Sociaal actief en in beweging blijven

Wat verandert er in mijn brein na mijn 55ste en hoe heb ik daar invloed op? Ouderendeskundige Dorly Deeg geeft uitleg in het AD: “De veroudering maakt je hersenfuncties minder efficiënt. Je wordt trager in de verwerking van informatie. Zolang je voldoende breinreserve houdt, hoef je daar tot ver voorbij je 55ste weinig tot niets van te merken. Sociaal actief blijven en ook lichaamsbeweging helpen de verbindingen tussen je hersencellen te behouden.”

Vechten om voorrang

Nadat de regering de logische volgorde van het vaccineren heeft losgelaten, namelijk eerst de zwakkeren, ouderen en hun verzorgers, verdringen zich allerlei groepen om voorrang te krijgen bij het prikken, schrijft een lezer van de Telegraaf. “Het draait er dan straks op uit dat de groep die het meest gevaar loopt op ernstig ziek worden en overlijden het láátst aan de beurt is! Want niet (meer) essentieel. Hoe noemde iemand dat ook alweer? Dor hout… Ja, we zorgen voor elkaar hoor, ’als ik maar eerst mag’.”