Senioren Journaal van maandag 4 mei

‘Leeftijdsgrenzen bij versoepeling’

Om uit de ‘lockdown’ te komen pleit bestuursvoorzitter Rob Dillmann (zelf 60-plus) van het ziekenhuis in Zwolle in NRC voor leeftijdsgrenzen. Uit de cijfers blijkt dat de groep ouderen veel meer risico loopt. “Ik vind het dan logisch dat je aan leeftijdsspecifieke maatregelen denkt als je de lockdown gaat versoepelen.” Een lastige boodschap, maar: “Mensen die meer risico lopen kunnen ook denken: het is goed als onze kinderen hun leven weer kunnen oppakken en dat de samenleving weer draaiend gehouden kan worden.”

Kinderen naar Artis, ouderen naar Rijksmuseum?

Instellingen zoals Artis of het Rijksmuseum moeten plannen maken om leeftijdsgroepen te scheiden zodat zij weer open kunnen. Burgemeester Halsema wil ruimte van het kabinet voor dit soort lokale oplossingen, zei zij in Op1. Zo vindt ze dat Artis als eerste weer voor kinderen beschikbaar moet komen, in speciale tijdslots, terwijl ouderen misschien eerst naar het Rijksmuseum kunnen. Scheiding van ouderen en jongeren verlaagt het besmettingsrisico. “Mijn stelregel is: je moeten mensen voorrang geven, maar niet uitsluiten.”

Verpleeghuizen 12% minder bewoners

Verpleeg- en verzorgingshuizen zien volgens het AD het aantal bewoners door de coronacrisis in rap tempo dalen. In de verpleeghuizen zijn dit jaar ongeveer 15.000 mensen overleden en er komen nog amper nieuwe bewoners bij. Tussen 1 januari en 27 april daalde het aantal bewoners van 120.000 naar 105.000, meldt het CBS. Dat is een afname van ruim 12 procent. Sinds het CBS deze telling bijhoudt – daarmee begonnen de rekenmeesters in 1998 – is het aantal bewoners nog nooit zo laag geweest.

Doodziek van eenzaam zijn

Zes weken geleden was de moeder van Jeannine van der Heijden nog een levendige, welbespraakte vrouw in een verzorgingshuis. Als ze eindelijk langs mag, ziet Jeannine dat het langdurige isolement haar moeder heeft gebroken, vertelt zij in de Volkskrant. Klinisch-ethicus Erwin Kompanje (Erasmus MC) denkt dat de huidige oversterfte ook met eenzaamheid verband kan houden. Wie sociaal geïsoleerd is, heeft meer kans op hart- en vaatziekten, depressies en overlijden.

Driekwart gemeenten voorziet bezuinigingen

Door de coronacrisis dreigen gemeenten verder in financiële problemen te raken. Inkomsten vallen weg, terwijl coronagerelateerde kosten zich opstapelen. Driekwart van de gemeenten verwacht extra te moeten bezuinigen. Enkele voorzien al dit jaar niet meer aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant, die door 77 gemeenten door heel het land is ingevuld.

Geen dagbesteding maar vrijwilligerswerk

De gemeente Berkelland denkt op onder meer dagbesteding voor ouderen flink te kunnen besparen. “In plaats van naar de dagbesteding te gaan, kun je vrijwilligerswerk doen”, schetst de programmamanager Sociaal Domein van de gemeente in dagblad Tubantia. “Dan maken mensen ook meer deel uit van de gewone samenleving.”

‘Keuze voor ouderen heeft ook een prijs’

De 82-jarige Peter Adriani (82) voelt zich bevoorrecht dat het beleid rekening houdt met kwetsbare ouderen, schrijft hij in Trouw. Maar hij stelt ook voor om later de gemaakte keuzes in deze coronacrisis nog eens te bediscussiëren. Faillissementen, werkloosheid, armoede, ziekte, vermindering van uitkeringen, zijn een hoge prijs, “die betaald moet worden om (onder meer) de risico’s voor mijn mede-ouderen en mij zo veel mogelijk te beperken. Op z’n minst lijkt het me op z’n plaats, om hiervoor mijn erkentelijkheid tot uitdrukking te brengen; bij dezen.”

‘Straks wíllen we helemaal niet meer oud worden’

“Waar leef je nog voor als je een kwetsbare oudere bent?”, vraagt schrijfster Sakia Noort zich af in haar column in het AD. “We willen allemaal oud worden, maar oud zijn, poeh, aanlokkelijk is het bepaald niet. Daarom zijn we zo blij als er een oudere in beeld komt met schijt aan kwetsbaarheid.” Noort schrijft over “de sfeer die aan het ontstaan is nu er stemmen opgaan iedereen boven de 50 of 60 te isoleren opdat de jongeren aan het werk kunnen. Nog even en de oudere is de nieuwe te discrimineren groep. Nog even en we willen helemaal niet meer oud worden.”

‘Laat verpleeghuis zelf bezoekregeling maken’

Geef instellingen de ruimte om in overleg met medewerkers, cliënten en naasten tot een gepaste bezoekregeling te komen. Dat is volgens de Volkskrant.een van de aanbevelingen uit een zondag verschenen advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De vereniging van specialisten ouderengeneeskunde zegt in de Volkskrant dat bij versoepeling waarschijnlijk maar één bezoeker kan worden toegelaten.’ De aanpak van de coronacrisis was volgens het AD zo gericht op ziekenhuizen en ic-capaciteit dat verpleeghuizen de eerste weken amper in beeld waren.

‘Niet alle kwetsbare ouderen isoleren’

Algehele isolatie van alle kwetsbare ouderen is onverstandig, schrijft de Nijmeegse hoogleraar Marcel Olde Rikkert in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: Sociale isolatie zorgt niet alleen voor een gedaald welzijn van de oudere en diens naasten, maar ook voor een sterke vermindering van lichamelijke veerkracht en afweer. Bovendien is het zelfs met zeer strikte isolatie moeilijk om besmetting van oudere verpleeghuisbewoners te voorkomen.

‘Hoe ouder, hoe gelukkiger!’

En ze leefden nog lang, gezond en gelukkig: zo mag volgens de Telegraaf het sprookje eindigen volgens presentator Jaap Jongbloed (65) en Wies Verbeek (55), oprichters van healthy aging-platform BLOW. In de nieuwe podcast Jong Bloed gaan zij samen op zoek naar de zin en onzin van allerlei rages, onderzoeken en adviezen. Jong Bloed is vanaf donderdag iedere twee weken te beluisteren bij AVROTROS, via radio1.nl/podcasts.

Altijd strijd bij de ouderenpartijen

Ouderen roeren zich al bijna dertig jaar als ‘beweging’ in de politiek, maar geen andere politieke stroming gaat gebukt onder zoveel interne strijd en strubbelingen, schrijft de Volkskrant naar aanleiding van het opstappen van Henk Krol bij 50Plus. Terugkerend probleem voor ouderenpartijen is dat de belangen van ouderen divers zijn. Uiteindelijk blijken de verschillen soms groter dan de overeenkomsten.

Zo lang en comfortabel mogelijk thuis

De gemeente Etten-Leur heeft het in deze plaats opgerichte Centrum voor Wonen opdracht gegeven om inwoners actief te informeren over de mogelijkheden om zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. De gemeente betaalt daar volgens BN De Stem 17.500 euro voor de komende twee jaar voor. Vrijwilligers voeren woonscans uit, er zijn adviezen van bouwinspecteurs en er is samenwerking met Rabobank, Avoord (zorg), Trouw Juridische Dienstverlening en DuurSaam Etten-Leur.

‘Pensioen moet eenvoudig en uitlegbaar zijn’

“Pensioen is iets wat mensen bezighoudt, dat is de laatste tijd wel duidelijk geworden”, zegt bestuurder Jos Heuvelman van de Autoriteit Financiële Markten in Trouw. ‘Dat maakt ook dat wij denken: het moet eenvoudig en uitlegbaar zijn. De sociale partners en het kabinet kunnen dan wel een nieuw stelsel ontwerpen dat technisch helemaal perfect is, maar pas goed op dat het ook nog te snappen is.”