Senioren Journaal van donderdag 3 november

Didam-arrest zit hofje dwars

Hoe het Didam-arrest plannen voor een seniorenhofje kan dwarsbomen: de gemeente Opsterland omarmde het plan voor zo’n hofje in Beetsterzwaag. Maar nu er ook andere geïnteresseerden zijn voor de grond, moet er aanbesteed worden en tot die tijd wil de gemeente niets meer inhoudelijk afstemmen om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

Kaartspel voor 75+ inwoners

“De coronaperiode heeft ons laten voelen hoe belangrijk persoonlijk contact is.” Om 75-plussers weer (terug) in contact met elkaar te laten komen, stuurt de gemeente Terneuzen hen deze week een attentie in de vorm van een kaartspel toe. Het kaartspel is vormgegeven met oude foto’s uit de kernen van de gemeente Terneuzen.

Redden we het nog zonder de voedselbank?

Hoe gaat het met de ouderen in de gemeente Waterland? Kunnen ze de energierekening nog betalen? En de dagelijkse boodschappen? Of redden ze het niet meer zonder hulp van familie, vrienden of de Voedselbank? De Waterlandse afdeling van de PvdA gaat daar volgens het Noordhollands Dagblad onderzoek naar doen en komt op basis van de uitslagen mogelijk met voorstellen om de situatie voor senioren te verbeteren.

Senioren over doorstromen

Hoe benader, ontzorg en ondersteun je senioren om de stap naar een aantrekkelijke nieuwe woning te maken? De handreiking ‘Een nieuw (t)huis’ geeft lessen en inzichten uit de praktijkaanpakken . Platform31 laat ook senioren vertellen over hun ervaringen.

Solidariteit gevraagd aan de keukentafel

De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de wachtlijsten te drukken. Volgens wethouder Shula Rijxman gaan medewerkers tijdens keukentafelgesprekken aansturen op solidariteit, schrijft Het Parool. Medewerkers worden speciaal in het voeren van dit soort gesprekken getraind. Een wetsvoorstel voor een ‘eerlijker eigen bijdrage’ waar Rijxman in Den Haag voor heeft gelobbyd, is in de maak, maar gaat op zijn vroegst in 2025 in.

Hoog tijd voor verkeersmarkt

Als je al meer dan vijftig jaar je rijbewijs hebt, denk je dat je alles weet als je achter het stuur zit. In de praktijk van nu kan dat behoorlijk tegenvallen. Hoogste tijd voor een verkeersmarkt voor senioren in Schijndel (op 21 november te organiseren door Seniorenraad Meierijstad) , schrijft het Brabants Dagblad. “Het verkeer is zoveel drukker geworden. En al die borden die erbij zijn gekomen. Ik heb zelf zo’n opfriscursus gedaan. Binnen de kortste keren had de instructeur al vijf keer ingegrepen.”

Veel meer inzetten op hofjes

Weer een artikel over ouderen die verpieteren omdat ze van de overheid zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, reageert een lezer in het AD: Voor de omstandigheden waaronder dit gebeurt, sluiten we onze ogen, het mocht eens wat kosten om dat te veranderen. Er moet veel meer ingezet worden op ‘knarrenhofjes’, ook te bouwen voor meer generaties. Daar wordt naar elkaar omgezien en raak je niet in een isolement. Voor wie het nog niet kent: kijk op knarrenhof.nl

Aanjaagteam woonzorgplan WOZO

Er komt een ‘aanjaagteam’ om de maatregelen uit het woonzorgplan (WOZO) van minister Helder verder te concretiseren, zo meldt Skipr.  Minister Helder: “Het WOZO is een startafspraak tussen meer dan twintig partijen. Daarin zit een gedeelde ambitie, waarmee wij een beweging in gang zetten om de ouderenzorg van de toekomst vorm te geven. In de komende maanden komt het aan op de invulling in de praktijk.”

Wie stofzuigt die te grote huizen?

NRC-columnist Sheila Kamerman maakt zich niet zozeer zorgen over de groei van de bevolking, wél om het stijgende aantal dementerenden dat bij die bevolkingsgroei hoort. En over wie voor die mensen moet gaan zorgen. “Wie trekt steunkousen aan, brengt tafeltjedekje, stofzuigt de te grote huizen? Een deel van de oplossing komt vanzelf onze kant op: vluchtelingen.”

Sporten met huiskamergevoel

Het huiskamergevoel moet ouderen vertrouwd maken met sporten. Iets dat er bij hoort, is het uitgangspunt bij Healthy Habits in Eindhoven (tot vorige week nog Essink City Gym). Een gezonde gewoonte dus, schrijft het EindhovensDagblad. Voor mensen die niet zo gemakkelijk een sportschool binnenstappen. “Mensen voelen zich hier gehoord en kunnen hun verhaal kwijt.”

Door geriatrieteam minder ziekenhuisopnames

Door de toename van het aantal kwetsbare ouderen, dreigt de spoedeisende hulp (SEH) te verstoppen. Daarom is Tergooi MC een nieuw zorgpad gestart, waarbij een multidisciplinair geriatrieteam standaard betrokken is als medebehandelaar van deze patiënten. Met de disciplineoverstijgende werkwijze maakt het ziekenhuis een efficiëntieslag en levert betere zorg, meldt Zorgvisie.

DSM-gepensioneerden in opstand

Het rommelt al jaren rondom het pensioenfonds van DSM en nu is er sprake van een ‘pensioenopstand’, meldt dagblad de Limburger. Uit onvrede over de belangenbehartiging is er een alternatieve vereniging pensioengerechtigden opgericht. Het doel: herstel van de misgelopen indexering van 20 à 25 procent in de voorbije vijftien jaar.

Publieke tribune roert zich tijdens pensioendebat

De publieke tribune in de Tweede Kamer was afgeladen bij het pensioendebat. Met opvallend veel ‘grijze koppies’, aldus Trouw. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp maande de senioren tot stilte. “Het is niet de bedoeling dat u aangeeft waar u blij of verdrietig van wordt.” Het hielp weinig, want elk Kamerlid dat om uitstel vroeg werd met instemming begroet, terwijl de vertegenwoordigers van de coalitiepartijen hoofdschuddend en mopperend werden becommentarieerd. Soms binnensmonds, meestal hardop.

Weinig kan nieuwe pensioenwet nog tegenhouden

In de Tweede Kamer tekent zich volgens de Volkskrant een ruime meerderheid af voor de pensioenhervorming. De coalitiepartijen steunen het wetsvoorstel. PvdA en GroenLinks blijven kritische kanttekeningen plaatsen. Toch lijken zij geneigd in te stemmen, waardoor ook een meerderheid in de Eerste Kamer in het verschiet ligt.

Het is mijn eigen geld, toch?

“Kan iemand mij uitleggen wat politici te maken hebben met mijn zelf opgespaarde geld in de pensioenpotten? Het is mijn eigen geld”, schrijft een lezer van Trouw. “Als de pensioenfondsen willen veranderen, moeten ze dat maar aan de leden gaan vragen.”Ook een AD-lezer vraagt zich af “of het nu niet eens tijd wordt dat iedereen die een pensioen krijgt of opbouwt zijn mening mag geven in een referendum. Want het is hun geld bij al die pensioenfondsen, toch?”