Senioren Journaal van dinsdag 3 november

Informatiepunt corona

De impact van de coronacrisis is groot, zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid, aldus kennisorganisatie Vilans. “Ouderen, mensen met beperkingen, hun naasten én hun zorgverleners hebben behoefte aan begrijpelijke en toegankelijke informatie over de gevolgen van corona in het persoonlijke leven. Met de start van ons nieuwe informatiepunt bundelen het ministerie van VWS, koepelorganisatie Ieder(in) en kennisorganisatie Vilans deze informatie; vanuit het perspectief van zorgprofessionals maar óók van cliënten en hun naasten.”

Werkt coronavaccin bij ouderen?

Het coronavaccin wordt  een vaccin voor ouderen, zegt arts en viroloog Jaap Goudsmit (adviseur van  de Wereldgezondheidsorganisatie) in het FD. ‘Terwijl de vaccins bij ouderen waarschijnlijk slechter werken en meer bijwerkingen geven dan bij gezonde jongeren.’ Het staat volgens Goudsmit allerminst vast dat de coronavaccins ouderen voldoende bescherming bieden. ‘Vooral omdat de vaccins nauwelijks getest worden binnen die doelgroep.’

Voedingskwaliteit en gezond ouder worden

Het is nooit te laat om gezond te gaan eten, en hiermee het gezond ouder worden te stimuleren. De gezondheidsuitkomst die het sterkst beïnvloed wordt door deze gezonde voeding, zal echter per levensfase verschillen. Dat komt naar voren uit het proefschrift van Petra Vinke, die gisteren aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde op onderzoek naar een levensloopperspectief op voedingskwaliteit en gezond ouder worden.

Silver Starters: van idee naar eigen bedrijf

Op 14 januari 2021 start de eerste van in totaal acht online modules van Silver Starters, een gratis leerprogramma waar vijftigplussers middels online leren en coaching door experts de basis leren om hun idee om te zetten in een eigen bedrijf. “Met dit programma willen Leyden Academy en Aegon vijftigplussers helpen hun dromen waar te maken. Je bent immers nooit te oud om te ondernemen!” Voorkennis is niet noodzakelijk. “Je leert in eigen tempo, en alleen datgene wat je wilt leren.”

Proefpersoon (83): morele plicht

Gezocht: zo’n 4000 zestigplussers die als proefpersoon willen deelnemen aan een onderzoek dat moet uitwijzen of het vaccin tegen tuberculose, het BCG-vaccin, kwetsbare ouderen kan beschermen tegen het coronavirus. Jacques Prinssen (83) twijfelde geen moment. “Ik vind het een morele plicht”, vertelt hij in het AD Utrechts Nieuwsblad. Na een half jaar moet duidelijk zijn of het vaccin werkt. En hoort Prinssen ook of hij het placebo of het echte vaccin heeft gekregen. “Ik hoop natuurlijk dat ik het echte heb gehad. Als het werkt en ik heb het niet gehad, laat ik me direct weer inenten.”

Zingeving in de buurt

Ons Gesprek is de titel van een dienstverlenend project van KBO-Brabant. “Ons Gesprek is in het leven geroepen om mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek over hun leven die mogelijkheid te bieden”, aldus bestuurslid Gérard Mustert op de online conferentie ‘Zingeving in de buurt’, georganiseerd door Agora, landelijk kennisinstituut voor palliatieve zorg.

‘Extra anderhalf jaar niet tegen elke prijs’

Is corona zo erg dat het al die maatregelen en miljarden overheidssteun rechtvaardigt? Hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot zegt in de Volkskrant: ‘De gemiddelde coronadode is ouder dan 80 met meerdere chronische ziekten onder de leden. Velen woonden al in een verzorgingstehuis. Als je daar woont, ga je sowieso dood binnen zo’n anderhalf jaar. Ik gun ook deze groep die extra anderhalf jaar – maar niet tegen elke prijs. Dat geld kun je ook investeren in beter onderwijs, extra zorgpersoneel of veiligheidsmaatregelen waarmee je veel meer gezonde levensjaren wint.’

Snellere doorstroom patiënten uit ziekenhuis

De verpleeghuisorganisaties in Amsterdam-Amstelland gaan samen met de ziekenhuizen in Amsterdam vanaf deze week patiënten die uit het ziekenhuis komen en zorg nodig hebben, gezamenlijk verdelen over de beschikbare vrije plaatsen. Een nieuw regionaal aanmeldpunt coördineert de doorstroom vanuit de ziekenhuizen, met als doel om de ziekenhuizen te ontlasten en om te zorgen voor een gedoseerde instroom binnen de verpleeghuiszorg.

‘Mee helpen in verpleeghuis, het kan veilig’

Verpleeghuizen in coronatijd die extra hulp vragen van buiten. Het klinkt gek, snapt bestuurder Mireille de Wee van zorgorganisatie Mijzo. “Bij de eerste corona-golf hielden we de deuren voor familie gesloten en nu hebben we die mensen keihard nodig”, zegt zij in het Brabants Dagblad. Mee helpen in de woonkamer, eten, een stukje wandelen. Dat kan veilig, zegt De Wee. De Volkskrant meldt dat 5700 mensen zich hebben gemeld na de oproep van brancheorganisatie ActiZ om te komen helpen in de (ouderen)zorg.

Senior & Student: gezelligheid en zelfredzaamheid

“De studenten komen niet alleen voor de gezelligheid, maar helpen de ouderen ook om zelfredzaam te blijven.” Dat is de ervaring bij Senior & Student,  een in 2015 opgericht platform dat eenzame ouderen aan zorgzame studenten koppelt waarover De Utrechtse Internet Courant bericht.

BeterDichtbij-app in ouderenzorg

ZuidOostZorg gaat als eerste ouderenzorgorganisatie aan de slag met de BeterDichtbij-app. Cliënten en hun mantelzorgers kunnen via BeterDichtbij laagdrempelig en veilig manier vragen stellen aan zorgverleners van ZuidOostZorg, aldus ICT&Health. Binnen de app kunnen cliënten en hun mantelzorgers op ieder moment van de dag vragen stellen aan de zorgteams, die kunnen reageren wanneer zij hiervoor de tijd nemen. “Cliënten en contactpersonen kunnen op een gemakkelijke en directe manier hun vragen bij de zorg neerleggen.”

50Plus wil Opsporing Verzocht redden

Tweede Kamerlid Leonie Sazias (50Plus) gaat zich volgens de Telegraaf inspannen om Opsporing Verzocht te redden. NPO1 wil het AvroTros-programma halveren en minder vaak gaan uitzenden, omdat het volgens de netmanager een te oud publiek trekt. : Als er één programma is dat publieke waarde heeft, dan is het dit wel”, meent Sazias. “Met name voor oudere kijkers is dit heel belangrijk. En dan is uitgerekend het feit dat er zoveel ouderen naar kijken reden om het in te korten. Onbestaanbaar.”