Senioren Journaal van woensdag 3 juni

Geen specialist meer aan huis

Kwetsbare ouderen kunnen volgend jaar geen zorg thuis krijgen van zelfstandige specialisten ouderengeneeskunde. Directeur Nanda Hauet van brancheverenging Verenso zegt in de Telegraaf: “De behandeling van thuiswonende ouderen, vanuit hun eigen praktijk aanvullend op die van de huisarts en de wijkverpleegkundige, wordt door het beleid van zorgverzekeraars nagenoeg onmogelijk gemaakt.”

Cees schreef de koning, want hij is eenzaam

Door het coronavirus kwam lange tijd niemand over de vloer bij de 82-jarige weduwnaar Cees de Leeuw uit Oud-Vossemeer. Toen de koning sprak over het eenzaamheidsvirus schreef hij een brief, en kreeg antwoord, aldus het AD. Er spreekt begrip uit de antwoordbrief en er zijn ook bemoedigende woorden, ook al is de toon wel erg ambtelijk. “Een mooie brief en een opsteker in deze tijd.”

Bestaand vastgoed transformeren voor 75+

Het aantal 75-plussers in Delft neemt de komende jaren explosief toe en daarom moeten er meer passende woningen voor ouderen komen. Dit stelt volgens Telegraaf in de Delft de fractie CU die samen met andere fracties met een initiatiefvoorstel komt. Omdat Delft relatief weinig grond heeft, moet volgens de fracties worden gekeken naar ‘bestaand vastgoed dat getransformeerd kan worden’.

Rol van leeftijd bij zorgbeslissingen

Een initiatiefwetsvoorstel van 50Plus om leeftijdsdiscriminatie te kunnen bestraffen, kan volgens artsenfederatie Medisch Contact leiden tot onterechte aangiftes tegen zorgverleners, schrijft Medisch Contact. De artsenorganisatie wil dat in het wetsvoorstel meer oog komt voor de samenhangende rol die leeftijd bij zorgbeslissingen speelt.

Erkenning Vitality Club

In een Vitality Club sporten oudere buurtgenoten samen in de buitenlucht. Ze coachen elkaar; er zijn geen professionals bij betrokken. Dit blijkt een effectieve en duurzame interventie, zo vinden ook het RIVM en haar partners. Sinds gisteren is de Vitality Club als erkende beweeginterventie opgenomen op Loketgezondleven.nl.

Meneer De Koning trekt het niet meer

Nu er corona is vastgesteld in verpleeghuis De Blije Borgh, houdt Charles de Koning (83) de zorg voor zijn vrouw Adriana daar niet meer vol. Hij is naar huis gegaan, doodmoe, schrijft Trouw. Twee maanden zat hij in het verpleeghuis vrijwillig opgesloten met zijn demente vrouw, met wie hij 48 jaar getrouwd is.

Groeiende wachtlijst verpleeghuizen

Ondanks de coronacrisis komen steeds meer mensen op een wachtlijst voor een verpleeghuis te staan. Het aantal mensen dat is opgenomen is de afgelopen maanden fors gedaald door een patiëntenstop bij besmettingen en ouderen die nu niet willen verhuizen, is te lezen in dagblad De Stentor, dat verslag doet uit zwaar getroffen plaatsen als Heerde en Hasselt.

Terug naar hoe we al ruim 2000 jaar leven

De mens is niet geschapen voor een ‘anderhalvemetersamenleving’, zonder nauw sociaal en fysiek contact. We moeten terug naar ons vertrouwde bestaan en daarin zo goed mogelijk omgaan met rampen en crises, argumenteert hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols in de Telegraaf. “Sociaal contact voor ouderen is een blijvend evolutionair grondrecht.”

Mondkapjesmakers schenken robothondje

Woonzorgcentrum Leppehiem in Akkrum krijgt er een interactieve robotpuppy voor dementerende ouderen bij. Het robotdier wordt woensdagmiddag geschonken uit de opbrengst van genaaide mondkapjes, aldus de Leeuwarder Courant.

Pensioenfondsen iets beter

Na de enorme klap van de coronacrisis hebben pensioenfondsen weer een beetje meer lucht. In mei is de gemiddelde dekkingsgraad opnieuw iets omhoog gegaan, voornamelijk dankzij een opverende beurs, zeggen deskundigen in een rondgang van De Telegraaf.

Mijn oma sterft aan het eenzaamheidsvirus

Onder deze kop schrijft een lezer van NRC: “Blijven we deze strenge maatregelen volhouden tot er een vaccin of behandeling is? Ik begrijp het dilemma. Maar laten we de situatie voor de mensen die in een instelling wonen zo snel mogelijk weer humaan maken, voor het te laat is.”

Welke hulp past bij mij?

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten daarin soms fundamentele keuzes maken. Het online instrument ‘Wat ik belangrijk’ vind helpt daarbij, aldus een artikel in het magazine Mediator van ZonMw. Onderscheid wordt gemaakt tussen vijf domeinen: dagelijks leven, wonen, familie & vrienden, financiën en gezondheid.

Zuinig zijn op mantelzorgers

Van gemeenten en zorgaanbieders wordt een uiterste inspanning gevraagd om in goed overleg met de cliënten, naasten en hun mantelzorger, passende zorg en ondersteuning te leveren, rekening houdend met de (soms gewijzigde) omstandigheden en de richtlijnen van de RIVM. Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland, merkt nog weinig van die uiterste inspanning. “Mantelzorgers zijn net zo onmisbaar als het zorgpersoneel. We moeten zuinig op ze zijn.”