Senioren Journaal van donderdag 29 september

Drie manieren om er plezier in te houden

Met de campagne ‘drie manieren om er plezier in te houden’ wil Groningen, bij het begin van de Week tegen Eenzaamheid, ouderen uitdagen. De campagne richt de schijnwerpers op een drietal activiteiten die verder gaan dan ontmoeten alleen: UP!-gesprekken, Grip & Glans en Samen Vitaal. De trekkers van 3manieren.nl zijn: Humanitas, WIJ-Groningen en Gemeente Groningen.

Geloof in zelfredzaamheid doorgeschoten

Het geloof in zelfredzaamheid van oudere mensen is in de politiek doorgeschoten. Dat zei Commissaris van de Koning Jaap Smit volgens Vlaardingen in het Nieuws bij de opening van een zorggebouw. In de laatste fase van het leven “dreigt dat er te weinig zorg is, enerzijds omdat de overheid te veel op de koers van zelfredzaamheid zit, anderzijds omdat ouderen zelf het accepteren van zorg te lang uitstellen vanuit een onrealistisch beeld van wat ze nog kunnen”.

Stimuleer ouderen te blijven werken

Om het arbeidspotentieel te verhogen, ligt volgens een commentaar van de Volkskrant een reeks maatregelen voor de hand. Zoals: stimuleer ouderen met al hun ervaring ook na hun officiële pensioenleeftijd actief te blijven – al is het maar voor een of twee dagen.

De trukendoos van de thuiszorg

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dankzij allerlei slimme technische snufjes kan dat steeds beter. Als een nieuwe cliënt zich aanmeldt voor thuiszorg bij Carintreggeland, komt eerst een medewerker langs met een grote koffer vol hulpmiddelen. Wat zit er allemaal in deze ‘trukendoos’?

Eenzame mensen zijn van alle leeftijden

Anders dan vaak wordt gedacht, is eenzaamheid niet een probleem waar voornamelijk ouderen mee kampen. Dat zegt eenzaamheidsexpert Jeannette Rijks in het AD. “Eenzame mensen zijn van alle leeftijden. Slechts 10 procent behoort tot de groep senioren.” In het AD zegt de 27-jaerige Valesca: “Laatst vroeg ik mijn oma of ik koffie kon komen drinken. Zei ze: ‘Nee, ik heb een feestje vanavond.’ Toen dacht ik: Oké, mijn oma van 85 heeft gewoon feestjes en ikzelf niet.” Het AD lanceert vandaag, bij het begin van de Week tegen Eenzaamheid, de actie Denk aan Elkaar tegen eenzaamheid.

Geen tijd om meer te gaan werken

Oudere vrouwen zouden meer moeten gaan werken. Een Volkskrant-lezeres reageert: “Wie past dan op de kleinkinderen? Wie doet de mantelzorg waarvoor geen zorgmedewerkers meer zijn? Oudere vrouwen hebben geen tijd om meer te gaan werken. Die lopen zich noodgedwongen allang het vuur uit de sloffen.”

Van groot naar beter in Helmond

Alle huurders in Helmond van 65 en ouder, kunnen vanaf 1 oktober deel nemen aan een verhuisregeling “van groot naar beter wonen” om een beter passende woning te vinden. De regeling wordt aangeboden door alle woningcorporaties voor sociale huurwoningen in Helmond.

Vraagtekens bij afspraken zwaar werk

Voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversvereniging VNO-NCW zet in het AD vraagtekens bij regeling om mensen met zware beroepen eerder te kunnen laten stoppen. De regeling is goed, “maar de vraag is of dat soms niet onterecht wordt toegepast in sectoren waar het werk helemaal niet zo zwaar is. Er zijn nu heel ruimhartige afspraken gemaakt over wat zwaar werk is.”

Verkeersveiligheid en wonen prioriteit

“Onze belangrijkste aandachtspunten zijn veiligheid en wonen.” Dat zegt de voorzitter van Seniorenraad Hengelo in dagblad Tubantia. Samen met Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond wordt gekeken naar de verkeersveiligheid. In het woningaanbod wil de Seniorenraad meer diversiteit. “Want ouderen bestaan uit diverse groepen die je moet kunnen bedienen.”

Martin van Rooijen (80) blijft doorgaan

Martin van Rooijen heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen van de Eerste Kamer in 2023. Profiel van een 80-jarige politicus voor wie de AOW een prachtige uitvinding is waaraan je niet moet tornen,voor wie vast staat dat we het beste pensioenstelsel van de wereld hebben – en die buiten het 50PLUS-geruzie bleef.

Ageism komt vaker voor dan je denkt

Leeftijdsdiscriminatie, ofwel ageism, komt vaker voor dan mensen denken. Drie deeltijdstudenten van de opleiding Toegepaste Gereontologie van hogeschool Fontys deden er met bijzondere onderwerpen onderzoek naar. “Veel mensen hebben vooroordelen over ouderen. Ze zouden kwetsbaar zijn. Kunnen niks. Willen niks.”

Nog eens goed naar pensioenwet kijken

Er is alle reden nog eens uitgebreid naar de ‘Wet toekomst pensioenen’ te kijken. Dat schrijven drie leden van Nieuwe Denktank voor het Politieke Midden, die samen onderzoek doen naar de pensioenhervorming, in de Volkskrant. “Er zijn aanwijzingen dat als we het nieuwe stelsel al hadden gehad, dit geleid zou hebben tot substantiële pensioenverlagingen en we geenszins beter af waren geweest.”

Zorg voor ouderen met migratieachtergrond

In Amsterdam stijgt het aantal ouderen met zorgbehoeften, waarvan een snel groeiend aantal een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Deze groep wordt niet alleen ouder en de zorg intensiever, maar ook diverser. Leyden Academy heeft hun huidige en toekomstige wensen en behoeften in kaart gebracht.

Minder beroep op professionele ouderenzorg

De komende jaren wordt de rol van gemeenten bij de ondersteuning van kwetsbare ouderen alleen maar groter. Dat zegt ActiZ (brancheorganisatie ouderenzorg) in een brief aan de nieuwe gemeentebesturen. “Door de vergrijzing groeit de groep ouderen en zal het beroep op de professionele ouderenzorg kleiner moeten worden.”

Vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid

Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft zijn vervolgaanpak Eén tegen eenzaamheid 2022-2025 naar de Tweede Kamer gestuurd. Een aanpak die volgens hem hard nodig is nu bijna de helft van de Nederlanders zich eenzaam voelt en één op de tien sterk eenzaam. In de 13e Week tegen Eenzaamheid, die loopt van 29 september t/m 6 oktober, staat ontmoeting en verbinding centraal.