Senioren Journaal van donderdag 29 juni

Rechter wijst eis gepensioneerde af

De Staat heeft niet onrechtmatig gehandeld bij het besluit een rekenrente voor pensioenen in te voeren die ertoe leidde dat de pensioenen jarenlang niet konden worden verhoogd. Dat oordeelde de voorzieningenrechter in een kort geding van een gepensioneerde tegen de Staat.

Dit najaar weer covid-vaccinatie

O.a. alle 60-plussers moeten deze herfst een coronavaccinatie aangeboden krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet.

Brussel in de bres voor contant geld

De rol van cashgeld lijkt in Nederland uitgespeeld door de razendsnelle opmars van digitaal betalen en het verdwijnen van pinautomaten. De Europese Commissie trapt op de rem en komt in actie om de rol van munten en bankbiljetten te beschermen.

Hoe ver reikt de macht van de mentor

Rechters stellen onafhankelijke mentoren aan als familieleden het onderling niet eens kunnen worden over de zorg voor familieleden met bijvoorbeeld dementie. Hoe ver reikt de macht van een mentor?

Architect kijkt verder dan geijkte oplossingen

Ontwerpen voor ouderen, dat klinkt voor architecten niet spannend, maar dat is het wel degelijk. “We moeten kijken naar wat ouderen willen én wat ouderen zelf kunnen.”

Kabinet scherpt regels deurverkoop aan

Het kabinet scherpt de regels aan voor deurverkoop. Wie aanbelt voor bijvoorbeeld een internet-, energie,- of telefoonbedrijf of een goed doel mag straks niet meer vragen om het contract onmiddellijk te ondertekenen.

Medaille voor 90-plussers

Meer dan veertig 90-plussers uit De Leyhoeve in Tilburg waren gisteren feestelijk bij elkaar. Alle ouderen kregen van de burgemeester een medaille waarop staat ’90-plus club’.

Valrisico 80-plussers door medicijnen

In 2022 gebruikte 23 procent van de geneesmiddelgebruikers van 80 jaar en ouder twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelen, en 2 procent zelfs vier of meer. De percentages dalen, maar blijven volgens het Instituut Verantwoord Medicijngebruik ‘schrikbarend hoog’.

Met Sociaal Arrangeren langer thuis

Via het project Sociaal Arrangeren van Sterker sociaal werk worden ouderen in Nijmegen beter geholpen. Voor ouderen met geheugenklachten en kwetsbaarheden op meerdere leefgebieden is het zo mogelijk om langer thuis te blijven wonen.

Leerlingen bedenken hittebestendige route

Wat is voor ouderen de meest hittebestendige route vanuit een Panningse woonwijk naar het centrum? Met die vraag gingen vijftig havo- en vwo-leerlingen aan de slag. Daarbij kregen ze hulp van IVN Natuur Educatie en Peel en Maas Schoon.

Proactieve zorgplanning liever eerder

Proactieve zorgplanning is vooruitdenken en het tijdig plannen en organiseren van zorg. Er is nu een handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg, met Gesprekskaart en Samenvattingskaart.

Parkstad voorop met Woonzorgvisie

De zeven Parkstadgemeenten werken aan een gezamenlijke Woonzorgvisie, om specifieke groepen inwoners goede huisvesting en zorg te kunnen bieden. Begin 2024 moeten de gemeenteraden hierover een besluit nemen.

Basisteam in de wijk

De ministers op VWS willen dat huisartsen, wijkverpleegkundigen en apothekers beter gaan samenwerken. Op wijkniveau moeten er basisteams komen. De ministers noemen ook het sociale wijkteam, de fysiotherapeut en de specialist ouderengeneeskunde als belangrijke spelers.

Spel met Razende Runners

De dagbesteding in Boven- Hardinxveld is op zoek naar Razende Runners van supermarkt Plus. Die komen van pas bij een spel dat een combinatie is van sjoelen en curling, waar ouderen heel enthousiast over zijn.

Meer tijd bij de huisarts

Meer tijd nemen voor patiënten (kwartier in plaats van 10 minuten), in sommige huisartsenpraktijk doen dokters het al lang. Huisartsen willen dit graag en de minister en zorgverzekeraars steunen dit ook nu door de vergrijzing de zorgvraag veel meer zal groeien dan de ziekenhuizen kunnen opvangen.