Senioren Journaal van vrijdag 29 januari

‘Breng woonwens ouderen beter in kaart’

“Gemeente, breng op basis van demografische gegevens de vraag naar huisvesting voor ouderen in kaart. Ga samen met deze doelgroep, woningcorporaties, beleggers, zorgorganisaties en ook ondernemers (horeca, kappers, etc.) aan de slag om nieuwe woonconcepten voor ouderen tot stand te brengen”, schrijven Leon Teunissen (DubbeLL- buurtontwikkelaars) em Marjolein Brüning (voormalig directeur Vivium zorgeloos wonen) in Trouw. Zij constateren dat vastgoedbeleggers graag investeren in de groep ouderen.

65 jaar samen, niet samen geprikt

Nauwelijks jonger is de 88-jarige Martien dan haar man Piet (90). 65 jaar zijn ze getrouwd. Toch kunnen ze niet tegelijk worden gevaccineerd: ze vallen in verschillende leeftijdsgroepen van het vaccinatieschema van de overheid. Een lot dat veel thuiswonende echtparen op leeftijd de komende tijd gaat treffen, de Volkskrant, die een ‘absurde bureaucratie’ signaleert. In het AD vertelt een mantelzorger verbijsterd hoe moeilijk het blijkt om voor je 90-jarige moeder een prikje te regelen.

Oversterfte in 2020 stuk hoger dan verwacht

Vorig jaar zijn volgens het CBS bijna 169.000 mensen overleden, ruim 15.000 mensen meer dan verwacht. Vooral in het voorjaar, tijdens de eerste coronagolf, was de sterfte hoog. Maar, meldt het CBS, ook tijdens de hittegolf en de tweede golf van de coronapandemie stierven meer mensen dan verwacht.

Online community mantelzorgers

Om lotgenotencontact in tijden van corona wat makkelijker te maken, heeft MantelzorgNL de afgelopen maanden hard gewerkt aan een online community voor mantelzorgers. “Vanwege de corona-maatregelen verliezen veel mantelzorgers een uitlaatklep. Deze community zorgt ervoor dat mantelzorgers die in vergelijkbare situaties zitten, elkaar kunnen vinden en ervaringen kunnen delen.”

Ouderenadviseur blijvertje

In 2020 vonden vele ouderen een luisterend oor bij het Informatie- en adviespunt voor ouderen in de gemeente Barneveld en dit blijft ook in 2021 open, wordt gemeld in de Barneveldse Krant. Het was vooral de kennis van de Ouderenadviseur van routes naar de gemeente, zorgorganisaties en voorzieningen die waardevol bleek. “Met advies en informatie, maar ook door ouderen persoonlijk bij te staan in hun gesprekken met de gemeente of zorgorganisatie, wist Judith vele senioren in 2020 te begeleiden naar de hulp waar zij recht op hebben.”

Veel liefs vanuit de hotelschool

Studenten van Stenden Hotel Management School klimmen in de pen en schrijven 2.000 kaarten om eenzame ouderen een hart onder de riem te steken. De hotelschool doet mee aan het ‘Veel Liefs-initiatief’ dat ouderen verrast met kaartjes. “We worden opgeleid tot management professionals in gastvrijheid. Gastvrijheid betekent voor mij iemand een warm en welkom gevoel geven. Nu we dat niet in praktijk kunnen brengen, laten we op deze manier onze gastvrijheid aan de zorg zien”.

Eerste Monitor Ouderenhuisvesting

Het aantal huishoudens vanaf 55 jaar groeit de komende 15 jaar sterk, blijkt uit de eerste Monitor Ouderenhuisvesting die minister Ollongren naar de Tweede en Eerste Kamer stuurde. In 2020 was 13% van het totale aantal huishoudens 75 jaar of ouder. In 2035 is dat 19%. Het aantal huishoudens van 55-plusser groeit van 3.7 miljoen in 2020 naar 4.5 miljoen in 2035. De monitor onderstreept de urgentie om voldoende in woningen voor ouderen te blijven investeren.

Gemeente Roosendaal vijf stamtafels

In de gemeente Roosendaal komen er twee stamtafels bij, waarmee het totaal op vijf komt. Ouderen kunnen daar terecht voor een kop koffie en een praatje of informatie, maar ook voor beweegactiviteiten en workshops, schrijft BN De Stem. Het idee daarachter is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, eenzaamheid tegengaan en sociaal actief blijven. Met het oog op de coronamaatregelen is er geen vrije inloop en moet er worden gereserveerd.

Zorgtechnologieën succesvol invoeren

Samen delen, leren en doen in de regionale werkplaats zorgtechnologie: drie partijen in Zuidoost-Brabant hebben hiervoor de handen ineen geslagen. “Door zaken bij de zorgorganisaties gemeenschappelijk op te pakken, kan er meer bereikt worden. Zo is er een hecht lerend netwerk ontstaan waarin zorgorganisaties en kennisinstellingen hun best-practices delen en leren van elkaars succesvolle en minder succesvolle ervaringen.”

Babyboomers

“Crisis hebben wij als babyboomers om de tien jaar meegemaakt. Oliecrisis, werkeloosheid, ict, kredietcrisis en deze pandemie”, reageert een lezer van de Volkskrant. “Gezorgd voor onze ouders en onze kinderen, en opgepast op onze kleinkinderen. Ook dat is steun en betekent financiële hulp. In de economie wordt dit niet in geld uitgedrukt. Kortom er zijn schatrijke, rijke, minder rijke, minder arme en arme babyboomers, net zoals bij andere generaties. Dat is heel normaal.”