Senioren Journaal van donderdag 28 november

‘Tussenvoorzieningen de grote uitdaging’

Op het congres ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’ in Nieuwegein zei directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau volgens het Nederlands Dagblad: ‘De grote uitdaging voor de komende jaren zijn de tussenvoorzieningen. Wat als je nog te goed bent voor een verpleeghuis, maar eigenlijk niet meer zelfstandig thuis kan wonen?’ De rol van de mantelzorger zal in de toekomst nog belangrijker worden, probleem is alleen dat we er niet zo veel meer van zullen hebben. Inzet van meer zorgrobots is onontkoombaar.

Monitoring maakt mantelzorger ‘stikzenuwachtig’

‘Gadgets alleen gaan ons niet vooruithelpen in de zorg, het gaat in essentie om sociale innovaties die gebruikmaken van nieuwe techniek en niet omgekeerd’, zei bestuurder Ronald Schmidt  van het Amsterdamse Cordaan volgens het Nederlands Dagblad op het congres in Nieuwegein.  Wat in theorie een goed idee lijkt, blijkt in de praktijk niet altijd bevredigend te werken. ‘Lifestyle-monitoring’ bijvoorbeeld blijkt de mantelzorger op afstand, die allerlei seintjes ontvangt,  juist ‘stikzenuwachtig’ te maken.

Verhuizen om bij volwaardig ziekenhuis te wonen

Ook in Woerden, midden in de Randstad, klagen inwoners over slecht bereikbare zorg. Voor de meeste operaties moeten ze naar Utrecht. Nelleke Stuurop van het actiecomité Zorg voor Woerden zegt in NRC: “Ik ken oudere mensen die naar Gouda, twintig kilometer verderop, zijn verhuisd. Daar is nog een volwaardig ziekenhuis.” De situatie in Woerden is niet uniek. De Tweede Kamer debatteert vandaag over veranderingen in het ‘medische zorglandschap’.

‘Inzet op huishoudelijke hulp loont’

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aanzienlijk deel van de hulpbehoevenden dan aangewezen is op duurdere vormen van zorg. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wat als zorg wegvalt’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Gemeente mag niet dwingen te gaan lenen

Gemeenten kunnen niet van mensen vragen om een lening af te sluiten of hun hypotheek te verhogen voor een noodzakelijke woningaanpassing. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald in een zaak tegen de gemeente Eindhoven. KBO-PCOB is blij met deze uitspraak.

‘Quotum probleemgevallen in ouderenflats’

Er moet een quotum worden ingevoerd voor het maximum aantal mensen met psychische en / of verslavingsproblemen in de Rotterdamse ouderenflats. Dat stelt Leefbaar Rotterdam met steun van 50Plus, aldus Dagblad 010. Het is zaak dat bewonerscommissies van ouderenflats daar inspraak in krijgen. Er wordt melding gemaakt van veel overlast. Ook voor de wethouder is de maat vol.

Onderzoek meerwaarde gemeenschappelijk wonen

Woonzorg Nederland start met Technische Universiteit Eindhoven en Hogeschool Arnhem Nijmegen een meerjarig onderzoek naar de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen in een vergrijzende samenleving. Volgens Woonzorg Nederland zijn er te weinig aantrekkelijke woonvormen, die bijdragen aan het (sociale) welbevinden van senioren.

‘Hospice geen opvang voor vol verpleeghuis’

De Twentse hospices moeten geen opvang zijn voor verpleeghuizen als die geen plek hebben. Een betere afstemming tussen de regio’s kan ervoor zorgen dat alsnog snel een plek in een verpleeghuis wordt gevonden. Dat schrijft minister Hugo de Jonge volgens dagblad Tubantia in antwoord op Kamervragen van de SP.  ‘Als er elders in de zorg knelpunten zijn rond voorzieningen voor ouderen moeten die daar worden opgelost en niet door de hospices.

5-minutenregistratie in de zorg blijkt hardnekkig

Het was een plechtige belofte: dit jaar verdwijnt de  5-minutenregistratie in de zorg. Maar het blijkt nog niet te lukken. In de wijkverpleging moeten twee van de drie zorgverleners nog steeds per 5 minuten registreren wat zij doen. Dat kost hun vaak meer dan een halfuur per dag. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een enquête van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. ‘Even overleggen met de huisarts, dat moeten we al verantwoorden.”

‘Investeer helft meevaller in dementie-onderzoek’

‘Dementie kost onze samenleving jaarlijks zo’n € 7 miljard. Daarom roep ik de overheid op om de helft van de recente zorgmeevaller van € 600 miljoen te besteden aan meer onderzoek naar deze slopende ziekte.’ Dat zegt Gerard Schouw, directeur Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. ‘Juist omdat er nog geen goed medicijn is, moeten we doen wat we kunnen om de maatschappelijke schade te beperken.’

‘Sneller informatie over palliatieve sedatie’

Het kabinet moet meer haast maken met informatie voor patiënten en naasten over palliatieve sedatie. Dit schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Palliatieve sedatie wordt steeds vaker toegepast, maar de informatievoorziening daarover is nog niet op orde.

Instemmingsrecht cliëntenraden verpleeghuizen

Cliëntenraden krijgen instemmingsrecht op de kwaliteitsplannen van verpleeghuizen. Dat hebben Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, ZorgthuisNL, Patientenfederatie Nederland, V&VN, LOC Waardevolle zorg en Verenso afgesproken. Deze organisaties vormen samen de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Instroom zorgpersoneel nu groter dan uitstroom

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter. Het aantal werknemers in de sector neemt daardoor steeds sneller toe. Dat meldt CBS op grond van nieuwe cijfers. In het tweede kwartaal van 2019 waren er 1 318 duizend werknemers in de sector zorg en welzijn. In het tweede kwartaal van 2010 waren dat er nog 1 249 duizend.