Senioren Journaal van woensdag 28 juni

Sandwich-senioren onder druk

Langer doorwerken, oppassen op de kleinkinderen én intensief mantelzorgen voor je  ouders. Er is een groeiende groep nog werkende senioren die ‘gesandwicht’ wordt door zorgtaken. Op een leeftijd waarop vaak ouderdomskwaaltjes beginnen.

Bouwen: nultreden, geclusterd, zorggeschikt

“De opgave: 290.000 extra woningen voor ouderen bouwen tot en met 2030, waarvan 170.000 zogeheten nultredenwoningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen.” Dat staat in een voortgangsrapportage van minister Hugo de Jonge.

Ondervoeding vóór zijn

Harriët Jager-Wittenaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op preventie en behandeling van ondervoeding bij zieken en ouderen. Ondervoeding vóór zijn, dat is haar missie.

KBO: geen reclame theaterstuk seniorenseks

Is het wenselijk dat de Katholieke Bond van Ouderen reclame maakt voor een theatervoorstelling over seks en intimiteit bij senioren? De KBO Kring Breda was er snel uit: Nee, seksualiteit is aan mensen zelf.

Huisbezoek logopedist zit er niet meer in

Bij logopedisten groeit ook het aantal ouderen met een hulpvraag. Door aanhoudende wachtlijsten zit huisbezoek bij ouderen, die na een beroerte slecht ter been zijn, er eigenlijk niet meer in.

Wat moet ik met m’n derde levensfase

“Ik ben met pensioen gegaan, en vraag me nu af wat ik met m’n derde levensfase moet.” “U bent niet de enige die het lastig vindt om na te denken over zingeving na uw pensioen”, begint de ‘zinzoeker’ zijn antwoord.

Kwart heeft moeite met regelen wijkverpleging

Een kwart van de mensen die voor zichzelf of voor een naaste wijkverpleging heeft aangevraagd, had daar moeite mee. Aanvragers willen hierbij graag geholpen worden, bijvoorbeeld bij hun huisartspraktijk of gemeente.

Obstakels burgerinitiatieven opruimen

Het ministerie van VWS is op zoek naar manieren om zorgzame buurten het beste te ondersteunen. Een team gaat aan de slag om de zorg, de burgers en het sociale domein bij elkaar te brengen.

Old Stars tafeltennis in de prijzen

Deze week werden de winnaars bekendgemaakt van het Tafeltennisvereniging Talero (Tafeltennis Leek Roden) was één van de grote winnaars bij MenzisFonds 2023. Zij ontvingen voor Old Start tafeltennis een cheque van €1730,00.

Bloeddrukbehandeling kwetsbare oudere veilig?

Bij 80-plussers en kwetsbare ouderen is er een grotere kans op ernstige valincidenten als zij behandeld worden met antihypertensiva, blijkt uit een groot Brits onderzoek. Vanuit Nederland wordt kritisch gereageerd.

Woongroep oplossing drie problemen?

Woningtekorten, noodzakelijk thuis blijven wonen en dreigende eenzaamheid. Kan de woongroep een oplossing voor alle drie deze kwesties zijn?

Collectieve claim 250.000 gepensioneerden

Door het uitblijven van indexatie, hebben 10 miljoen Nederlanders pensioenschade geleden, waarvoor ze gecompenseerd moeten worden. Aldus een collectieve claim waarvoor zich intussen 250.000 mensen hebben gemeld.