Senioren Journaal van donderdag 28 juli

Ontbrekende zorg deze zomer alarmerend

Cliëntondersteuners van KBO-Brabant signaleren in deze zomer veel leed achter de voordeur. Nog nooit hebben zij zoveel klachten ontvangen over ontbrekende zorg in de vakantieperiode. Dat betreft zowel persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg als huishoudelijke hulp. Zo nodig zal KBO-Brabant juridische stappen zetten.

Inwoners dorp maken zelf bouwplan

Een groep inwoners van Beltrum, zowel jongere starters als ouderen, heeft zelf een plan ontwikkeld om woningen te bouwen in het eigen dorp. Ze hebben in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een plan gemaakt dat past bij de behoeften van de inwoners, aldus dagblad Tubantia.  Met het plan wordt de leefbaarheid in Beltrum op peil gehouden en versterkt, aldus het gemeentebestuur van Berkelland.

Centraal meldpunt huishoudelijke hulp

De gemeente Arnhem tuigt per 1 september een centraal meldpunt op dat – samen met sociale wijkteams – gaat beoordelen wie het meeste recht heeft op huishoudelijke hulp, meldt dagblad De Gelderlander. Nu komen de aanvragen binnen bij maar liefst 21 zorginstellingen. Zij weten van elkaar niet wie de hulp het hardst nodig heeft.

Weet u wat u nog wilt als u ziek wordt?

“Advanced care planning. Ik ben er dol op”, blogt een huisarts bij Medisch Contact. Leg de verantwoordelijkheid bij de mensen en diens familie zelf, is haar oproep. “Maak er een nationale campagne van ‘Weet u wat u nog wilt als u ziek wordt? Bespreek het met uw naasten!’”

Nieuw pensioenstelsel: wie begrijpt het nog?

De FNV roept dat we er in het nieuwe pensioenstelsel allemaal op vooruitgaan. Maar dit is gewoonweg misleidend, schrijft hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten in de Telegraaf. “Berekeningen laten zien dat we er wel 10 procent op achteruit kunnen gaan.” Het nieuwe stelsel zou toch eenvoudiger worden? “Ondertussen begrijpt niemand er meer ene bal van.”

Anders zorgen met gelijkwaardig samenspel

KBO-Brabant vraagt aan diverse organisaties “om zo snel mogelijk, liefst nu, samen te werken aan een gelijkwaardig samenspel tussen naasten, vrijwilligers en beroepskrachten”. Een tweede verzoek is: geen vrijwilligersregelingen te gebruiken voor semi-zorgverleners of andere hybride vormen van hulp en zorg.

Asociale ouderen?

Sommige oudere mensen lijken niet vaak genoeg te kunnen benadrukken hoeveel jongeren wel niet aan hun smartphones zijn vastgeplakt. Wat een asociale jongeren, toch? Een treinreiziger ging eens aan het turven en meldt de resultaten in Dagblad van het Noorden: “Nou, asociaal, ja, maar jongeren? Ik heb rondgekeken, en al die mensen van wie ik een telefoon heb gehoord waren boven de 60.”

Kwart van de zorg kan op afstand

Zorgorganisatie Carinova startte drie jaar geleden met het opschalen van beeldzorg en dat was een groot succes, blijkt uit een artikel van ZonMw. Bij een ronde langs alle 60 wijkteams bleek dat zo rond de 25% van de zorg ook op afstand kan. “Dankzij e-health maakten we al 23 FTE aan zorgpersoneel vrij.”

Aanvulling vaak niet aangevraagd

Voor wie te maken heeft met een AOW-gat, worden de  bedragen via Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) aangevuld tot bijstandsniveau. De AIO moet aangevraagd worden, en dat gebeurt veel te weinig, aldus het AD. De Algemene Rekenkamer berekende dat 48 tot 56 procent van de doelgroep die recht heeft op AIO, die niet krijgt.

Positieve Gezondheid als uitgangspunt

De Zorggroep verandert naar een zorgorganisatie die volledig op basis van Positieve Gezondheid werkt. Er zijn meerdere uitdrukkingen  voor het begrip Positieve Gezondheid, zoals het ‘leven centraal’ of ‘persoonsgerichte zorg. “De essentie is een bredere kijk op gezondheid en luisteren naar wat mensen zelf willen, met focus op kwaliteit van leven en niet op ziekte of beperking.”