Senioren Journaal van dinsdag 27 september

Nieuwe formule voor super met buurtfunctie

PLUS supermarkten introduceert een nieuw formuleconcept: PLUS Vandaag. De formule is ontwikkeld voor PLUS supermarkten met een kleinere omzet- of oppervlakteklasse met een wijk- of buurtfunctie. Het concept biedt een compleet assortiment, met focus op dagelijkse boodschappen.

Zorg mijden vanwege hoge premie

Behandeling bij de tandarts of fysiotherapeut overslaan omdat je de rekening niet kunt betalen. Volgens zorgverzekeraar DSW is dat een reëel scenario: verzekerden zullen bezuinigen op de aanvullende verzekering nu er voor de basisverzekering de hoogste premiestijging ooit aan komt.

Ouderenzorg als grootste opgave

Zorgverzekeraar DSW doet niet mee aan het landelijk zorgakkoord. ‘Wij maken hier in de regio een eigen zorgakkoord. Je moet het van onderaf opbouwen.’ Waarbij de grootste opgaven in de ouderenzorg liggen. In de regio kent iedereen elkaar en iedereen heeft elkaar nodig.

Vind Gezelschap via app

Stichting De Welle in Wierden en Hellendoorn lanceert het platform Vind Gezelschap voor ouderen, een app. “Als je iemand zoekt om mee te vissen, te fietsen of wat dan ook, kun je die vraag in de app zetten.” Je kunt ook een aanvraag melden, aldus de uitleg in dagblad Tubantia, “en vervolgens zetten wij die in het systeem. Dan houden wij ze op de hoogte van de voortgang.”

Doe iets voor mensen met bescheiden pensioen

Kunnen de pensioenfondsen nu werkelijk niets doen voor mensen met een bescheiden pensioen, vraagt een lezer van het Brabants Dagblad zich af. “De overheid heeft de AOW al met 10 procent verhoogd. Laat de pensioenfondsen nu een (eenmalige) koopkrachtreparatie doorvoeren van 10 procent tot (bijvoorbeeld) de eerste 1500 euro bruto pensioen per maand, samen met een reële indexatie over de rest van het pensioen.”

Nederland negeert oplopende nood ouderen

Wereldwijd vergrijst de bevolking. Maar ons buitenlandbeleid vergeet dat, aldus een artikel vanuit Dorcas (noodhulp en internationale samenwerking) in Trouw. “Het wordt daarom tijd dat het Nederlandse buitenlandbeleid meer oog heeft voor de soms kwetsbare positie van ouderen wereldwijd.” Een goed begin zou zijn, om de rechten van ouderen concreet te borgen in het Nederlandse buitenlandbeleid.

Inkijkje in rauwe werkelijkheid ouderenzorg

De column van Thomas van der Meer in de Volkskrant geeft een inkijkje in de rauwe werkelijkheid in de zorg, reageert een voormalig wijkverpleegkundige en docent hbo-verpleegkunde in de Volkskrant. “Noch de verpleeghuizen, noch de eveneens in haar bestaan bedreigde wijkverpleging geven blijk van protest. Onlangs accepteerde men de paradoxale boodschap uit de Troonrede: de wijkverpleging en huisartsenzorg worden versterkt en op het budget wordt gekort.”

FNV: minstens 10% pensioenindexatie

Het ledenparlement van de FNV heeft een motie aangenomen waarin FNV-pensioenfondsbestuurders worden opgeroepen een indexatie van minimaal 10 procent tot doel te stellen voor alle pensioendeelnemers per 1 januari 2023.Dat meldt het vakblad PensioenPro.

Debat: Hoe nu verder?

KBO-Brabant, zelfstandige belangenvereniging van 120.000 senioren, organiseert in oktober een viertal debatbijeenkomsten waarin centraal staat de vraag: Hoe nu verder? “Aan een breed gedragen agenda voor Nederland is meer dan ooit behoefte, hoe komen we daar?”

Gratis boodschappen verpleeghuispersoneel

Een rek vol met boodschappen om na je werkdag gratis mee naar huis te nemen. Maak kennis met de Vreugdewinkel: een idee van het Amsterdamse verpleeghuis Vreugdehof. Speciaal bedoeld voor collega’s die het financieel moeilijk hebben.

Samenwerking ANBO en verzekeraar

ANBO en Onderlinge ’s-Gravenhage trekken samen op. Op de 50PlusBeurs vertellen beide directeuren hoe zij zich willen inzetten om voor de senioren in Nederland zaken beter geregeld te krijgen. De Onderlinge is ook de organisatie achter platform Woonz.

Beperkte immigratie nodig tegen vergrijzing

Om de vergrijzing op een stabiel niveau te krijgen is er slechts een beperkte instroom van immigranten nodig, stelt emeritus hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon in een artikel in economenblad ESB: per jaar moeten er 35.000 tot 70.000 migranten bij komen om de verhouding tussen de beroepsbevolking en het aantal AOW’ers rond hetzelfde peil te houden.

Met de wind door het haar

Fietsen Alle Jaren bestaat in Gouda deze week 5 jaar. De stichting rijdt met Gouwenaars die zelf niet (meer) kunnen fietsen met een riksja door de stad, aldus de Goudse Post. Fietsen Alle Jaren maakt deel uit van een internationale beweging, ‘Cycling Without Age.’ De beweging is gestart in Denemarken en is  inmiddels wereldwijd actief in 50 landen. “Ons motto is: Met de wind door het haar.”

Later pensioen blijft taboe in Frankrijk

Ze hebben er nog steeds geen zin in, de Fransen. Volgens opiniepeiler Ifop steunt maar 21 procent van de bevolking het plan van de regering om langer door te werken. 73 procent van de ondervraagden meent dat de huidige wettelijke pensioenleeftijd van 62 jaar ideaal is of dat deze nog wel naar beneden kan,zo meldt dagblad Trouw.