Senioren Journaal van vrijdag 25 oktober

Woonvorm met sociaal contract

Nieuwe woonvormen zijn niet zo makkelijk te beginnen, aldus een reportage in NRC. Directeur Peter Prak van de Knarrenof vindt het prachtig dat politici zijn komen kijken, maar ‘ik kan niemand aannemen op basis van schouderklopjes’. Aan vier initiatieven is intussen subsidie verleend, in totaal zijn er dertien aanvragen. Soms wordt een oplossing gezocht met crowdfunding. Voor de eerste Knarrenhof, in Zwolle, zijn de bewoners zorgvuldig geselecteerd. Knarrenhof laat de bewoners ook een ‘sociaal contract’ tekenen. Bij de Knarrenhof in Zwolle (48 woningen) staan 180 mensen op de wachtlijst.

Philips apparaten gaan adviseren

Of het nu een spiegel is ,een iPad of een smartphone: Philips wil een apparaten ontwikkelen die in de dagelijkse routine metingen kunnen doen bij de mens, is te lezen in de Telegraaf. “Onze technologie zit in de sensoren die er achter zitten en de gegevens die dat oplevert. De slimme spiegel is over de hele wereld een hartstikke hot topic.” Systeemspelers, zoals verzekeraars, zijn volgens Philips geïnteresseerd, omdat het de kosten kan drukken. “Als je echt succesvol wil zijn in personal health, dan moet je weten wie die persoon is.”

Pijnobservatie bij mensen met dementie

Hoe kunnen we pijn vaststellen bij mensen die hun klachten zelf niet kunnen benoemen? Met een internationaal team van artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, epidemiologen en psychologen is bij het LUMC een pijnobservatieschaal ontwikkeld voor mensen met dementie: de ‘Pain Assessment in Impaired Cognition’ (PAIC 15). Vrij vertaald: pijnbeoordeling bij mensen met cognitieve problemen.

Ontbijt speciaal voor ouderen

Diëtiste Marjanne Prins en professor Lisette de Groot van de Wageningen Universiteit onderstrepen in de Telegraaf het belang van beweging, extra eiwitten en vitamine D op oudere leeftijd. De ervaringen uit het ProMuscle-onderzoek moeten nu naar de praktijk. “Fysiotherapeuten en diëtisten zijn nu aan zet.” Diëtiste Prins heeft een ontbijtproduct ontwikkeld dat eiwit- en vitaminerijk is en slechts 186 gram weegt.

7% minder gebruikers vitamine D3

Voor het eerst sinds de publicatie van de huisartsen Standaard Factuurpreventie daalt het aantal gebruikers van vitamine D3, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen SFK. Deze daling vindt plaats na de maatregel per 1 januari 2019 waarbij onder meer een aantal geneesmiddelen met vitamine D3 uit het pakket zijn geschrapt. Het afnemend aantal gebruikers gaat evenwel gepaard met hogere uitgaven.

Bij tafeltennis komt het hele lijf aan bod

Bij Tafeltennisvereniging Zoetermeer verzamelen zich vrijdagmorgen een tiental zestigplussers om hier ‘de snelste balsport ter wereld’ te beoefenen, schrijft NRC in een artikel in de serie ‘Vrij zijn’. Maar eerst is er koffie. “Het sociale hoort er ook bij”, zegt de trainer die via het programma OldStars van het Ouderenfonds twintig lessen komt geven. Er worden allerlei oefeningen gedaan: voor stabiliteit en balans, voor oog-handcoördinatie. “Het hele lichaam komt aan bod. Omdat tafeltennis zo snel gaat heb je een groot deel van je brein nodig.”

Leefstijl in een pilletje?

50-plussers die dagelijks een combinatiepil slikken, lopen minder risico op een hartaanval, schrijft Elsevier Weekblad: Preventief pillen slikken, is dat een goed idee? ‘Het voordeel is dat je in één keer alle medicijnen slikt. Dat is een stuk makkelijker dan drie of vier tabletten los van elkaar.’ Het is als het ware ook leefstijl in een pilletje. ‘Je kunt dus zeggen: slik allemaal die pil en dan kun je qua leefstijl blijven doen en laten wat je wilt. Maar is dat wat we willen?’

Barrières specialist ouderengeneeskunde

Vanaf januari 2020 wordt de bekostiging van de specialist ouderengeneeskunde voor specifieke doelgroepen (GZSP) overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierdoor kunnen ook patiënten die thuis wonen een specialist ouderengeneeskunde raadplegen. Een nieuwe stap die zou moeten bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Maar volgens de specialisten ouderengeneeskunde werpen de zorgverzekeraars onnodige barrières op.

Hoogleraar juridische bescherming

Kees Blankman sprak gisteren zijn inaugurele rede uit als bijzonder hoogleraar Juridische Bescherming van Ouderen en Meerderjarigen met Beperkingen bij de VU. De bijzondere leerstoel aan de Juridisch Faculteit is ingesteld vanuit Alzheimer Nederland. Als bijzonder hoogleraar zal Blankman zich richten op het bevorderen van de eigen regie van ouderen en meerderjarigen met beperkingen in het recht.

‘Compleet diagnostisch circus alzheimer’

Soms is de diagnostische rondedans zowel voor de arts als voor de patiënt lonend als een vorm van kaarsenbranderij, schrijft Bert Keizer (arts en filosoof) in zijn column in Trouw. “Rond de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld is een compleet diagnostisch circus in de weer waar niets uit komt behalve de mededeling dat je het hebt. En bij het volgende polibezoek hoor je dat het nog steeds hebt, maar erger. Dat helpt niet, maar je blijft er kalm bij.”