Senioren Journaal van dinsdag 25 augustus

Ouderen beschermen zichzelf

Ouderen lijken zichzelf te beschermen tegen het oplopen van het coronavirus. Uit onderzoek van het LUMC in Leiden blijkt dat ze nog steeds weinig mensen in de buurt laten komen, in tegenstelling tot jongeren. Dit kan een verklaring zijn voor het relatief lage aantal ziekenhuis- en ic-opnames. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum baseren zich op waarnemingen uit de Covid Radar, schrijft het AD. Vooral zeventigers en tachtigers onderscheiden zich qua gedrag van de andere Nederlanders, zien ze in Leiden.

 

‘Zorgprobleem vaak woonprobleem’

Veldpartijen voelen een enorme noodzaak om stappen vooruit te zetten op woningmarkt, zegt voorzitter Wouter Bos van de Commissie Toekomst Thuiswonende Ouderen in Zorgvisie. “De boel staat op springen. Het tekorten aan woningen voor ouderen om in een thuisachtige omgeving te wonen is schrikbarend groot. Er zit een groot potentieel in het aantal zorgproblemen dat je kunt oplossen met goede woningen voor ouderen. Veel zorgproblemen zijn in werkelijkheid een woonprobleem of een woningaanpassingsprobleem.”

 

‘Zorg dat je geen risicofactor wordt’

Heleen Dupuis, VVD-senator en emeritus-hoogleraar medische ethiek, roept ín de Volkskrant en EenVandaag.ouderen boven de 70 op om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen in het afstand houden van jongeren. “Blijf nadenken. Dus niet naar volle bioscopen, niet naar volle bars, niet naar restaurants. Dat geeft jongeren meer bewegingsruimte en het beschermt de ouderen zelf. Het is het proberen waard. Wij zijn door onze leeftijd kwetsbaar. Ik zal niet zeggen dat dit idee fijn is. Maar weet je, er is geen ideale oplossing. Ik bedoel ook niet dat je de deur niet meer uit mag, maar houd afstand.. Zorg dat je geen risicofactor wordt.”

 

Gemiddeld acht soorten medicatie

Het Register Dementiezorg en Ondersteuning heeft twee nieuwe factsheets gepubliceerd, over het gebruik van ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo en over medicatieverstrekking. 48% van de thuiswonende mensen gebruikte in 2017 ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo.. 83% van de thuiswonende mensen met dementie kreeg in 2017 medicatie; met een gemiddelde van acht soorten medicatie per persoon.

 

’Een tuintje en betaalbaar’

Niet zo vreemd dat ouderen niet doorstromen en in hun eengezinswoning blijven zitten, vindt 95 procent van 16.779 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf. “Ze zijn kwiek, genieten van hun tuin en wonen soms vrijwel gratis. Dan heb je toch geen zin in een flatje?” Driekwart van de respondenten vindt het zorgelijk dat de woningmarkt op slot zit maar vindt het wat al te makkelijk om te zeggen, zoals minister Ollongren deed, dat ouderen maar naar een appartement moeten verhuizen zodat hun huis vrijkomt voor een jongere generatie.

 

‘Vijftigers, het is nog niet te laat!’

Mensen die op middelbare leeftijd gezonder gaan leven, verminderen daarmee het risico om op latere leeftijd kwetsbaar te worden. Zo luidt volgens het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een van de conclusies uit een groot onderzoek. Dat biedt perspectief voor 50-jarigen die er nog niet in geslaagd zijn hun leefstijl te verbeteren.

 

Zo werkt de Belgische bubbel

Ouderen mogen nooit meer zo vereenzamen in verpleeghuizen als tijdens de eerste coronagolf. Dat zeggen regeringsadviseurs van het Outbreak Management Team (OMT). Een van hun suggesties is de zogenaamde ‘sociale bubbel’. In België hebben ze daar al maanden ervaring mee. RTL Nieuws laat zien hoe het daar werkt.

 

‘Zet ouderen niet buiten spel’

Verschillende leden van het Outbreak Management Team stelden gisteren in het AD voor om ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid af te schermen, nu het coronavirus langer actief is. ANBO vindt dat dit generaties tegen elkaar opzet. “Natuurlijk moeten kwetsbare mensen beschermd worden, bijvoorbeeld ouderen die in een verpleeghuis wonen. Maar het overgrote deel van de ouderen is vitaal, draagt bij aan de samenleving en moet dus niet in een gedwongen isolement worden geplaatst.”

 

Psoriasisbehandelingen 65+

Gebaseerd  op de zeer beperkte beschikbare relevante onderzoeken zou leeftijd alleen geen beperkende factor moeten zijn bij de behandeling van psoriasis, aldus onderzoekers van Radboudumc. Bewustwording van andere medische aandoeningen en gelijktijdig ander medicijngebruik is wel van groot belang bij ouderen, evenals eventuele aanpassingen van dosering en frequente laboratorium- en klinische monitoring.

 

Voorstelling over eenzaamheid

Vijf jonge en vijf oudere acteurs spelen deze week in een bijzondere theatervoorstelling in Ede. De voorstelling is gebaseerd op interviews van journalistiekstudent Nathalie Wendt, die voor haar afstuderen onderzoek deed naar eenzaamheid onder ouderen. Door de combinatie met theater hoopt ze als journalist haar verhaal op een nieuwe manier naar het publiek te brengen, aldus Omroep Gelderland.x