Senioren Journaal van dinsdag 24 september 2019

Taskforce passende zorg en huis

Een brede taskforce van overheden en organisaties gaat huisvesting en hulp voor ouderen beter op elkaar afstemmen, meldt de Volkskrant. Die nieuwe Taskforce Wonen en Zorg bestaat uit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de koepel van woningcorporaties, de werkgevers in de zorg en de ministeries van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. De taskforce wil bereiken dat in de nabije toekomst ouderen de benodigde zorg krijgen in een voor hen passende woning. Een pikante constatering: het Rijk heeft een paar jaar geleden de verzorgingshuizen juist laten sluiten.

Veel woningen ongeschikt

Er is geen passend woonaanbod voor ouderen, zegt KBO-Brabant: Veel ouderen wonen in ongeschikte woningen en de ontwikkeling van (geclusterde) woonzorg-vormen blijft achter. Passende woningen leiden tot minder zorggebruik. Gelukkig komt er een woningbouwimpuls.  KBO-Brabant vindt dat de ontwikkeling naar passende woningen en geclusterd wonen voor ouderen een boost moet krijgen.

Niet alles gaat verloren bij dementie

Huub Buijssen herschreef zijn eigen handboek voor familie van mensen met dementie. Het geheugen verdwijnt, maar veel anders blijft behouden, stelt hij. ‘Het is niet allemaal kommer en kwel, je kunt er samen wat van maken.’ Goed begrijpen wat iemand nog wel kan, biedt hoop en is cruciaal in de omgang met iemand die dement is”, legt Buijssen uit in Trouw. Titel van zijn boek: ‘Het hart wordt niet dement’.

‘Slechte communicatie zorgverleners aan huis’

Ouderen die nog zelfstandig thuis wonen, maar wel zorg of ondersteuning krijgen, vinden de samenwerking tussen zorgverleners vaak niet goed. Meer dan een op de drie vindt de onderlinge afstemming redelijk, matig of slecht. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat deze week over hoe ouderen goed, veilig en vertrouwd, langer thuis kunnen blijven wonen.

Slimme luiers en brillen

Slimme luiers, die aangeven wanneer incontinentiemateriaal moet worden gewisseld; slimme brillen, die zorg op afstand mogelijk maken. De ontwikkelingen in de zorgwereld staan niet stil, meldt dagblad BN De Stem. Zorginstellingen in West-Brabant  zijn de uitdaging aangegaan om nieuwe technologieën voor de zorg te ontwikkelen in het programma ‘Anders werken in de zorg’.

Wie gaat ouderengeneeskunde studeren?

Zonder ingrijpen kan het tekort aan specialisten ouderengeneeskunde de komende vijftien jaar oplopen tot bijna de helft van de benodigde 2766 mensen, waarschuwt de vereniging voor specialisten in de ouderengeneeskunde. Het aantal opleidingsplaatsen is in drie jaar geleden verhoogd van 120 naar 186. Dat is mooi, zegt de beroepsvereniging in het Friesch Dagblad,  maar deze plekken worden niet direct gevuld. “Weinig studenten van een jaar of zeventien denken: laat ik ouderengeneeskunde studeren.” Toch wint de opleiding wel aan populariteit.

Nog één keer op avontuur met oma

Chris Verhoeff (30) zorgde intensief voor zijn oma (93). Ingrid Kamerling (kleindochter) maakte een film over hun gewaagde laatste vakantie naar Luxemburg: ‘Oma, Chris en de rode auto’. Het werd de laatste van haar oma: ze overleed zes weken later. De mantelzorgroadmovie gaat zaterdag in première tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. In de film geniet oma zichtbaar van de reis, aldus Trouw. “We hebben samen een fantastische tijd gehad, en alles eruit gehaald.”

Verwendag demente Dordtse ouderen

Bewoners van Het Parkhuis in Dordrecht zijn maandag extra in de watten gelegd. Met 23 klassieke auto’s werden ze opgepikt voor een enerverend programma. RTV Rijnmond doet er verslag van. Na een rit door de binnestad genoten de bewoners, die werden vergezeld door een familielid, van high tea, een theatervoorstelling, museumbezoek en een feestje.

Heupairbag met GPS-alarm

Ouderen die gevallen zijn krijgen sneller hulp dankzij de nieuwe heupairbag van Wolk met automatische alarmeringsfunctie en GPS. Hierdoor ontvangt de contactpersoon die gekoppeld is aan de Wolk-app een alarm wanneer iemand valt en op welke locatie de gebruiker is gevallen. “De nieuwe heupairbag van Wolk is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Robotica van de TU Delft en biedt een oplossing voor de jaarlijks meer dan 24.000 senioren in Nederland die hun heup breken en bij een val niet in staat zijn om snel hulp in te schakelen.”

‘Pensioenkortingen niet uit te leggen’

De oproep van DNB-president Klaas Knot om de pensioenen te korten als de pensioenfondsen op 31 december niet aan de regels kunnen voldoen, is volgens het AD zeer slecht gevallen bij ouderenorganisaties. Kortingen zijn volgens de Anbo niet uit te leggen aan gepensioneerden die al tien jaar inleveren en aan wie de economische bloei totaal is voorbijgegaan. De Volkskrant constateert de lobby om (bijna-)gepensioneerden uit de wind te houden de laatste maanden flink in kracht is toegenomen, omdat de financiële situatie van de grote pensioenfondsen hard achteruitkachelt.