Senioren Journaal van vrijdag 24 juli

Nieuwe zorgstandaard Dementie

‘Als we iets hebben geleerd van de covidcrisis dan is het wel dat we onze kwetsbare groepen anders moeten benaderen. We moeten veel meer bedenken wat de kwetsbaarheden en de risico’s van medisch handelen zijn.’ Dit zegt een specialist ouderengeneeskunde in Medisch Contact in een artikel over de vernieuwde zorgstandaard Dementie. ‘In de standaard beschrijven we hoe we mensen met dementie kunnen begeleiden. Maar dit model is prima te gebruiken voor alle kwetsbare ouderen.’

Groenbeheerders inzetten tegen eenzaamheid

Stille armoede, eenzaamheid, ouderen die in isolement zitten. De buitendienst en groenbeheerders in Beekdaelen moeten in de toekomst dit soort problemen signaleren. Daarvoor wil de fusiegemeente het groenonderhoud anders organiseren, meldt dagblad De Limburger. “Onze ambtenaren zijn al langer de oren en ogen van de gemeente en de gemeenschap. Het is goed als ook de bedrijven die taken voor ons uitvoeren een oogje in het zeil houden.”

Speekseltest voor kinderen en ouderen

Medisch laboratorium Certe in Groningen verwacht volgens RTV Noord op korte termijn speekseltesten aan te kunnen bieden om te bepalen of iemand besmet is met het coronavirus. Die test zal in eerste instantie gebruikt worden voor het testen van kinderen en ouderen. Voor deze groepen kan de huidige testmethode, waarbij een wattenstaafje door de neus en keel gehaald wordt, te belastend zijn. ‘Voor kinderen en ouderen is zo’n speekseltest heel fijn. Zij kunnen straks gewoon op een watje kauwen of in een potje spugen.’

Niet meer in hetzelfde schuitje

De impact van de coronamaatregelen op kwetsbare groepen in Nederland blijkt groot, ook nu regels versoepelen. Tijdens de lockdown werd vooral het sociale contact gemist, maar het bracht kwetsbaren tegelijkertijd rust. Na de lockdown ontstond verwarring en ongelijkheid: ‘We zitten niet meer allemaal in hetzelfde schuitje’. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Coronatijden in Nederland’, onder leiding van de UvA, onder kwetsbare groepen zoals ouderen die alleen wonen of in een instelling.

Inzetten op wonen en welzijn

Van alle 65-plussers in ons land heeft 78 procent geen of nauwelijks gezondheidsklachten. De overige senioren (22 procent) hebben gezondheidsklachten en moeite om de regie over hun leven te voeren. Dat blijkt uit een factsheet van Vektis. “Om ervoor te zorgen dat het grootste deel van de ouderen niet of nauwelijks een beroep hoeft te doen op de zorg, moet er volgens ANBO vooral worden ingezet op wonen en welzijn.”

Ouderen ‘die over zijn’ houden zich aan regel

“Een epidemioloog vertrouwde me toe dat vooral jongeren wakker geschud moeten worden”, schrijft een redacteur van de Telegraaf.  “De ouderen die ’over zijn’, houden zich nog steeds goed aan de anderhalvemeter-maatregel. De jongeren worden niet echt ziek van het coronavirus, maar besmetten ouders en grootouders. Nadat de kwetsbare groep is geraakt, volgen de volwassenen.”

Gesprekken met geestelijk verzorger thuis

Vanaf nu is het mogelijk om bij vragen op het gebied van zingeving en levensvragen contact op te nemen met een landelijk telefoonnummer om in contact te komen met een geestelijk verzorger thuis, meldt KBO-PCOB. “De telefoonlijn is bedoeld voor mensen die thuis wonen van 50 jaar en ouder en voor mensen met een ongeneeslijke aandoening en hun naasten. Een aantal gesprekken worden vergoed.”

‘Hoevewoningen’ in Herpen

Jongeren en senioren na een jarenlange uitstroom richting Berghem en Schaijk in het dorp houden. Dat is volgens het Brabants Dagblad het belangrijkste doel van het bouwproject met drie hoeves in Herpen. Na de presentatie schreven zich direct 45 gegadigden in voor de 14 woningen. Aanvankelijk zou er gebouwd worden voor de sociale huursector. Maar na een peiling onder de inwoners drong de dorpsraad bij de gemeente Oss aan op een andere invulling. “De behoefte aan betaalbare koopwoningen voor starters en ouderen bleek veel groter.”

Naar balans tussen vrijheid en veiligheid

Alle verpleeghuizen moesten tijdens de coronacrisis de deuren op slot doen en ouderen konden hun dierbaren niet meer zien. Dat moet anders bij een mogelijke tweede golf, stelt de sectie Ouderenpsychologie van het Nederlands Instituut voor Psychologen volgens NU.nl. Wat de volgende keer anders moet? “Er moet een goede balans zijn tussen vrijheid en veiligheid. Ouderen hebben recht op dezelfde bescherming tegen het virus als ieder ander. Als ze dat willen kunnen ze ervoor kiezen zichzelf extra te beschermen, maar dit moet geen verplichting zijn.”

‘Wat doen bejaarden op de kermis?’

“Met grote verbazing zie ik op een foto van de Tilburgse kermis een bejaarde dame met rollator en een oude man met fiets”, schrijft een AD-lezer. “Wat doen zij daar? Als 70-plusser mijd ik alle drukke plekken waar je noodzakelijkerwijs niet hoeft te zijn. Je hebt toch je eigen verantwoordelijkheid?”