Senioren Journaal van maandag 22 juni

‘Alles wordt je afgepakt’

‘Ik word wel 75, maar ik doe toch alsof er niks aan de hand is’, zegt schrijfster Anna Enquist in de Volkskrant.’Een paar keer per week op de fiets naar de stad, alles kan, geen centje pijn. Maar ook ik vind het lastig dat je steeds minder meetelt. Je wordt overtollig.’ Dat ouderdom wel meevalt, dat je bijvoorbeeld milder wordt, noemt zij in een gedicht ‘Leugens zo zacht als boterdeeg’. Enquist: ‘Het is gewoon niet zo dat oude mensen met harmonie en mildheid op hun leven terugkijken, juist niet. Veel oude mensen zijn woedend. En terecht, alles wordt je afgepakt.’

Fysiotherapeut meet conditie-gevolgen corona

De fysiotherapeuten van woonzorgorganisatie Woonzorg Flevoland brengen deze maand in kaart hoe het gesteld is met de lichamelijke conditie van bewoners in de locaties en de thuiszorg. Scoort de conditie laag op de gemeten punten, dan wordt er door de fysiotherapeuten een plan opgesteld om de conditie te verbeteren, meldt Flevopost.

Aansporing om hulp te zoeken bij klachten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieders, FACT teams, koepelorganisaties en patiëntenorganisaties gebeld om een beeld te krijgen van kwetsbare thuiswonende ouderen. Hieruit blijkt dat er de nodige inspanningen worden verricht om patiënten weer naar het spreekuur van de huisarts en bijvoorbeeld de fysiotherapeut te krijgen, maar niet altijd succesvol.

Al vroeg alarm verpleeghuizen

Het ministerie van VWS is vanaf het begin van de coronacrisis herhaaldelijk gewaarschuwd voor problemen in de verpleeghuizen. Met name voor de oplopende tekorten aan beschermingsmiddelen als mondkapjes hebben zorgbestuurders met toenemende urgentie aandacht gevraagd. Toch bleven die tekorten lange tijd bestaan. Dat blijkt uit interne documenten en communicatie tussen het ministerie en zorgkoepels, in handen van NRC.

‘Senioren groter economisch belang dan Schiphol’

Senioren zijn een groter economisch deel van de samenleving dan Schiphol, schrijft een AD-lezer. “Deze sector steekt jaarlijks meer dan 100 miljard in de economie. Als je je dit realiseert, dan durf je toch nooit te zeggen dat ouderen zo veel kosten. Zij investeren het grootste deel van hun geld in de directe economie (mkb en zorg), met het grootste effect op de werkgelegenheid. Dan hebben we het nog niet eens over het ondersteunen van de jongere generatie. Dus stop met ouderen als kostenpost te duiden en noem ze zeker geen ‘dor hout’.”

‘Elektrische fiets minstens zo gevaarlijk als virus’

Hoe erg is het eigenlijk als de economie terugkeert naar het peil van achttien jaar geleden, vraagt ziekenhuisbestuurder Marcel Levi zich in zijn column in Het Parool af naar aanleiding van berichten over de duikeling van de economie naar het niveau van 2002. Een van de constateringen van Levi over dat jaar: “Nog geen elektrische fietsen (voor 70-plussers minstens zo gevaarlijk als een coronavirus).”

Hof van Uden krijgt weinig bijval

Een groep van zo’n 200 ouderen in Uden zou graag een ‘Hof van Uden’ zien verschijnen, letterlijk een hofje waar ouderen samen wonen en voor elkaar zorgen, meldt het Brabants Dagblad. Bij inspreken kregen de initiatiefnemers alleen directe bijval van GroenLinks, de meeste andere partijen vinden dat de gemeente aandacht moet houden voor álle inwoners: van jong tot oud, rijk of arm en allerlei doelgroepen zoals mensen met een beperking, arbeidsmigranten en asielzoekers.

Kort geding bezoekregeling van de baan

De cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede in Amsterdam ziet af van een gang naar de rechter. De cliëntenraad wilde de overkoepelende zorginstelling Amsta aanklagen om een soepelere bezoekregeling af te dwingen. Amsta heeft inmiddels echter toegezegd te zullen voldoen aan alle eisen van de cliëntenraad. Daarmee is de kous af, zegt Liesbeth Zegveld, de advocaat van de cliëntenraad tegen Nieuwsuur. “Amsta heeft alles ingewilligd, uitstekend.”

Tien weken je dementerende moeder in huis

Begin april nam Inge Rathje haar dementerende moeder Ria uit het verpleeghuis in huis. Volgens brancheorganisatie Actiz deden rond die tijd tientallen mensen hetzelfde. Inge leefde tien weken onder één dak met haar moeder. Het zorgen voor haar viel haar zwaar. “Ik kan haar geen seconde alleen laten. Want het is wel een grote baby waar ik non-stop voor moet zorgen.” Nieuwsuur volgde Inge en Ria al die tijd. Afgelopen week bracht Inge haar moeder terug naar het verpleeghuis.

FNV-stemming pensioenakkoord uitgesteld

De FNV stelt het besluit over het pensioenakkoord met twee weken uit. Het is geen tegenstem, maar uitstel, benadrukt voorzitter Han Busker tegenover de NOS. Hij zegt dat leden niet zozeer bezwaar maakten tegen de inhoud van het pensioenakkoord, maar vonden dat ze te weinig uitleg hebben gekregen. KBO-Brabant stuurde vrijdag aan minister Koolmees een brief met bezwaren: Zonder indexatie geen steun.

Veel meer samenwerken rond dementie

Er moet in de dementiewereld veel meer worden samengewerkt om de gigantische groei en complexiteit het hoofd te kunnen bieden, zegt Geriant-directeur Robbert Huijsman (auteur van het boek ‘Onder dementieprofessoren’) in het Noordhollands Dagblad. “Door thuiszorg- en verpleegorganisaties, huisartsen en geestelijke gezondheidszorg, maar ook gemeenten, ziekenhuizen en woningbouwverenigingen.”

Muziek als massage voor het brein

Als mezzosopraan Maartje de Lint zingt voor ouderen met dementie, klaren hun gezichten meteen op en doen ze enthousiast mee, schrijft Trouw. Haar zingcirkels zijn een succes. In een handleiding in boekvorm wordt stap voor stap wordt uitgelegd hoe je een zogeheten zingcirkel voor thuiswonende mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers op kunt zetten.

‘Kennisgebrek fnuikend voor ouderenzorg’

Kennisachterstand over infectiepreventie in de ouderenzorg was tijdens de corona-epidemie niet meer in te halen, zegt voorzitter Nina Lamsma van de Stuurgroep Infectiepreventie Friesland in de Leeuwarder Courant. “Nu staat infectie-preventie wel overal hoog op de prioriteitentlijst.”

Toekomstbestendige verpleeghuiszorg

Zorgaanbieders en zorgkantoren zijn in de afgelopen jaren intensiever gaan samenwerken met elkaar en met regionale partners als gemeenten en onderwijsinstellingen. Met 258 projecten is in vrijwel alle regio’s gewerkt aan het oplossen van regionale knelpunten, wordt gemeld bij de presentatie van de tussenrapportage.

Doe Mee Met je AOW: ruim 1 mln

Het burgerinitiatief Doe Mee Met Je AOW waarin AOW’ers werden opgeroepen om het vakantiegeld van de AOW geheel of gedeeltelijk over te maken naar de culturele sector, heeft 1.078.139,96 euro opgeleverd. Meer dan 4.500 AOW’ers hebben volgens NU.nl geld overgemaakt naar het initiatief. Minister Ingrid van Engelshoven heeft laten weten dat zij het bedrag verdubbelt.