Senioren Journaal van vrijdag 22 januari

Impact coronamaatregelen steeds groter

De meeste van de 100.000 Rotterdamse ouderen gaan goed om met de coronamaatregelen, blijkt uit onderzoek. Maar een flink deel is bang en eenzaam. ‘De impact van corona op ouderen is groot en wordt ook steeds groter”, zegt voorzitter Veronique Vaarten van Coalitie Erbij Rotterdam, een netwerkorganisatie met ruim honderd partners die eenzaamheid onder ouderen probeert te verminderen, in NRC. Alle activiteiten voor ouderen liggen stil. Ouderen kunnen niet meer samen aan tafel. Daardoor vallen niet alleen de ontmoetingen weg, zegt Vaarten, ook het ritme in de week.

‘Ouderen staan zichzelf weer meer toe’

Ouderen komen niet zo gemakkelijk met eenzaamheid naar buiten, merkt de Westlandse ouderenbelangenbehartiger KBO-PCOB. Van de geboden hulp bij eenzaamheid wordt in de tweede coronagolf weinig gebruik gemaakt, meldt Het Hele Westland. Bij Vitis Welzijn zien ze dat ouderen zichzelf in de tweede golf meer toestaan. “Je mocht vorig jaar bijvoorbeeld twee mensen op visite hebben. Vaak werd dat niemand. Nu zie je dat mensen een bubbel hebben. Ze zien hun kinderen weer en ze zoeken elkaar ook meer binnen op. Alles binnen de regels.”

‘50Plus-programma onversneden grijs’

Het motto van 50Plus is: De kracht van PLUS. De boodschap: Het ouderenbelang = het belang van alle Nederlanders. De opvallendste zin: ‘Het ontbreekt de landelijke politiek simpelweg aan een visie op vergrijzing’, aldus de Volkskrant in een analyse van het verkiezingsprogramma: De ouderenpartij gaat de verkiezingen in met een nagelnieuwe kandidatenlijst. Bij al die vernieuwing is één ding als vanouds: het verkiezingsprogramma van 50Plus is onversneden grijs.

Medicatierol steeds vaker voor twee weken

Nederlandse apotheken verstrekten in 2020 aan ruim 530.000 mensen –meest ouderen- medicatie via een geïndividualiseerde distributievorm (ook wel Baxterrol genoemd), wat neerkomt op ongeveer 4,5% van alle geneesmiddelgebruikers. Dat meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Het aantal rollen neemt af. Steeds vaker worden rollen geleverd voor twee weken in plaats van één week.

Verbeeldingskracht voor woonperspectief

Wat kunnen ouderen zelf doen voor een prettig woonperspectief? ‘Wachten op de overheid is zelden een goed idee’, zegt rijksbouwmeester Floris Alkemade (woonachtig in Sint Oedenrode), in het magazine van KBO-Brabant. “In steeds meer dorpskernen en stadscentra komen gebouwen leeg te staan. Kijk naar wat voor mogelijkheden voor ontmoeting en voor andere woonvormen die gebouwen en hun omgeving bieden. Schakel een ontwerper in om eens mee te denken. Vorm een coalitie van belanghebbenden, zet je verbeeldingskracht in en spreek dan je lokale overheid aan.”

Open service platforms ouderenzorg

“Wij horen graag de ervaringen van ouderen met het hebben van technologie thuis of voor het monitoren van gezondheid of leefstijl met behulp van online service platforms”, zeggen de organisatoren van een online workshop op het gebied van actief en gezond ouder worden / assisted living solutions op 4 februari. “De workshop gaat niet over de techniek maar over de ervaringen van gebruikers en wat er allemaal mogelijk is.”

Inspirerende woonvarianten in beeld

“We zien dat er behoefte is aan nieuwe woonvormen waar senioren prettig oud kunnen worden. Dit vraagt om meer dan een woning alleen, want bewoners zoeken ook naar arrangementen voor sociale netwerken, welzijn en zorg. Bovendien regelen bewoners het vaak ook zelf. Daar zijn diverse voorbeelden van in Nederland.” Platform31 heeft deze wooninitiatieven in woord en beeld geïnventariseerd.

‘Ommetje’ motiveert dagelijks wandelen

De app Ommetje van de Hersenstichting is volgens vereniging Sûnenz in Drachten heel geschikt voor ouderen, aldus de Leeuwarder Courant. “De app is heel simpel. Je drukt op start en als je klaar bent op stop. Je ziet direct waar en hoeveel je hebt gelopen.” Sûnenz werkt samen met o.a ZuidOostZorg, GGZ Friesland en ouderenbonden uit Smallingerland om de gezondheid van ouderen te bevorderen en ze langer thuis te laten wonen.

‘KBO-Brabant prachtig netwerk’

“Ik vind het heel erg goed dat er een organisatie als KBO-Brabant bestaat”, zegt Ina Adema, commissaris der koning in Noord-Brabant, in het magazine van KBO-Brabant. “Jullie vervullen een relevante rol, geven informatie, komen op voor de belangen van ouderen, organiseren belangrijke activiteiten. Jullie belastinginvullers en alle andere vrijwilligers die ondersteuning geven… Jullie zorgen voor een prachtig netwerk rondom ouderen. En jullie zijn een relevante gesprekspartner voor allerlei partijen.”

Loont sparen voor je (klein)kinderen nog wel?

Voor onze kleinkinderen van nul jaar en bijna twee jaar storten wij maandelijks een bedrag van 25 euro op een spaarrekening. Hun ouders leggen daar ook op in. Loont dit nog wel bij de huidige spaarrente? Eerlijk gezegd, schrijft Reinout van der Heijden in de Volkskrant: nee. “Het principe van een kinderspaarrekening is dat 18 jaar lang rente wonderen doet. Het tegoed stijgt door de jaarlijkse inleg, en door de rente over het tegoed en de eerder uitgekeerde rente. Nu de rente vreselijk laag is, werkt het niet meer.”