Senioren Journaal van vrijdag 21 augustus

Cordaan Matchmaker Informele Zorg

Het team Matchmakers Informele Zorg Cordaan Thuiszorg heeft een top 3 gemaakt van collega’s die het afgelopen jaar de meeste aanmeldingen hebben gedaan bij Burennetwerk. Dit netwerk koppelt mensen die hulp nodig hebben aan buren die graag een handje helpen. Om deze collega’s te bedanken zijn ze daarom in het zonnetje gezet. Nummer 1 is een ergotherapeut die maar liefst 20 hulpvragen aanmeldde.

Soms beter eerstelijnsconsult

“Wellicht was een eerstelijnsconsult via een specialist ouderengeneeskunde een betere keus bij deze argwanende patiënt”, schrijft een specialist ouderengeneeskunde-in-opleiding bij Medisch Contact over een casus waarbij zij vanaf het begin met 1-0 achter stond. “Een dergelijk consult in de thuissituatie bespaart bovenal een hoop inspanning, tijd en – in sommige gevallen – zelfs frustraties bij de oudere kwetsbare patiënt.”

Iets hogere sterfte in warme week

Tijdens de hittegolf in week 33 (10 tot en met 16 augustus) overleden volgens het CBS naar schatting 3 100 mensen. Dit waren ruim 400 meer dan in de weken daarvoor, toen de sterfte relatief laag was.  Extra sterfte tijdens een hittegolf doet zich voornamelijk voor bij personen van 80 jaar en ouder. Ook voor de recentste hittegolf is dit te zien. Naar schatting gaat het om 300 mensen van 80 jaar en ouder, net als tijdens de hittegolf van 2019.

‘Betekenis regionale netwerken neemt toe’

“Zorg is steeds meer een netwerk van samenwerkende zorgpartijen”, schrijft voormalig bewindsman Martin van Rijn (per 1 september voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties) in Zorgvisie magazine. “De coronacrisis kan niet worden bestreden als ziekenhuizen, huisartsen, wijkverpleging, verpleeghuizen, thuiszorg, revalidatie, et cetera niet als een netwerk functioneren. Dat zagen we met name al bij chronische zorg en ouderenzorg. En nu dus ook bij covid-19. De betekenis van regionale netwerken neemt toe.”

Waardengedreven en persoonsgerichte zorg

De Raad van Toezicht van Stichting Perspekt (kwaliteitsinstituut dat waardengedreven en persoonsgerichte zorg stimuleert) heeft Elly Breedveld benoemd tot directeur/bestuurder. De nieuwe bestuurder heeft ruime ervaring binnen de gezondheidszorg en het sociaal domein. “Elly Breedveld is zeer betrokken in het continu verbeteren van mens- en cliëntgericht werken van organisaties en individuele personen, hetgeen ook Perspekt kenmerkt.”

Voorbij de traditionele uitvaart

Uitvaartondernemingen richten zich steeds meer op het proces van afscheid nemen en het accepteren van het einde. Ze ondersteunen mensen bij het verdelen van hun nalatenschap, bijvoorbeeld door praktische en spirituele zaken digitaal vast te leggen. Maar ook ontwerpers denken mee, aldus een artikel van het FD naar aanleiding van de expositie (Re)Design Death in Cube design museum in Kerkrade. Zo is er een app die het mogelijk maakt berichten de toekomst in te sturen. Hiermee kun je op je sterfbed berichten aan je nabestaanden sturen, die zij jaren na je dood ontvangen.

Reservecapaciteit in het brein

Een zeventigjarige loopt minder risico op dementie dan tien jaar geleden, bleek gisteren uit een analyse van grote bevolkingsonderzoeken. Arts-epidemioloog Frank Wolters van het Erasmus MC licht in Trouw toe dat waarschijnlijk ook een rol speelt dat mensen steeds beter toegang tot onderwijs hebben gekregen. “Wie in de jeugd een goede opleiding krijgt, bouwt een reservecapaciteit op in het brein. Als er dan later hersenschade optreedt, leidt dat minder snel tot cognitieve achteruitgang en andere symptomen van dementie.”

Van de horeca naar de zorg?

Terwijl steeds meer mensen hun baan verliezen door de coronacrisis, is er in sommige sectoren juist een groot tekort aan mensen. Maar mensen op grote schaal omscholen van bijvoorbeeld de horeca naar de zorg of de ICT lukt nu niet, zeggen volgens de NOS werkgevers, deskundigen en brancheverenigingen in ’tekortsectoren’.

Dertien euro bruto per uur

Een 43-jarige verzorgende bij een verpleeghuis in Ede verdient 13 euro bruto per uur. “Ons werk wordt steeds gespecialiseerder”, zegt zij in het AD, “ik moet investeren in mezelf om me bij te laten scholen. Daar hoort een beloning tegenover te staan. Ik voel me in de steek gelaten. Verzorgenden worden ondergesneeuwd in de discussie, die gaat meer over verpleegkundigen. Ik heb door corona nauwelijks nog een sociaal leven, alles staat in het teken van werk.”

‘Opa’s en oma’s, laat voorlopig die cadeaus’

Jongeren zijn onverstandig in de omgang met elkaar, maar zorgen wel dat ze afstand houden van hun opa en oma, zei een arts in de Volkskrant. Een lezer reageert: “Het zal je kleinkind maar wezen, weet je gelijk waar zijn prioriteit ligt. Ik ga niet meer naar opa en oma, want ik moet nog feesten. Opa’s en oma’s: laat voorlopig die verjaardagscadeaus, ‘jullie zijn zo zielig want introductie gemist’-cadeaus, et cetera voor die verwende oogappeltjes maar zitten. Geef het geld dat je overhoudt aan je thuishulp, want die komt wél als je haar/hem nodig hebt.”

Ouderenmishandeling vaak niet gemeld

Een man die zijn dementerende vrouw regelmatig opsluit in huis omdat hij boodschappen moet doen en het lastig vindt om haar mee te nemen naar de supermarkt. Een meisje dat haar vergeetachtige oma van tijd tot tijd op een uitje naar een winkelcentrum trakteert, maar stiekem ook haar eigen aankopen betaalt met oma’s pasje. Het lijken onschuldige incidenten, maar het zijn voorbeelden van ouderenmishandeling, vertelt een wijkverpleegkundige in de Gelderlander uit dertig jaar ervaring. Verwaarlozing, schending van rechten, en niet in de laatste plaats psychische en lichamelijke mishandeling, zij schat dat een op de vijf ouderen er mee te maken heeft. Slechts een fractie wordt gemeld.