Senioren Journaal van dinsdag 20 december

Elke kern gezamenlijke huiskamer

Elke dorpskern van Land van Cuijk moet een gezamenlijke huiskamer krijgen. Het gaat om 33 accommodaties. De gedachte erachter is dat elkaar ontmoeten goed is voor het welzijn. Daarom gaat de gemeente volgens dagblad De Gelderlander met welzijns- en ouderenorganisaties werk maken van veel meer gezamenlijke huiskamers. De verdere vergrijzing in Land van Cuijk vraagt om een andere aanpak, waarbij preventie belangrijk is en waarbij de druk op relatief dure individuele voorzieningen beheersbaar moet blijven, aldus de gemeente.

Alzheimer leidt niet altijd tot klachten

“Alzheimer. De diagnose komt aan als een mokerslag. Dementie en aftakeling bepalen het verdere leven van patiënten en hun naasten. Of toch niet? Uit cijfers blijkt dat vijfentwintig procent van de mensen biologische kenmerken van de ziekte van Alzheimer heeft maar hiervan geen klachten ervaart.” Willemijn Jansen van Alzheimer Centrum Limburg gaat met een team onderzoeken hoe dat kan. “Het kan een eerste stap zijn naar een effectieve behandeling”, hoopt ze.

Graag groter bedrag pinnen

Het kabinet wil banken alle transacties boven de 100 euro laten monitoren. Volgens een Telegraaf-lezer is dit “de zoveelste aanzet om transacties met cash geld af te schaffen. Jammer dat men geen oog heeft voor de ouderen die veelal nog wel met contant geld willen betalen. Vaak laten bejaarden en andere hulpbehoevenden door een vertrouwd familielid een relatief groot bedrag van bijv. € 1000 per maand ophalen om zo de mantelzorgers geld voor boodschappen mee te kunnen geven en niet hun pasje te hoeven afstaan.”

Alleen zorg die je echt nódig hebt

Rotterdammers die aankloppen voor zorg, moeten er rekening mee houden dat er minder kan dan voorheen. Volgens wethouder Ronald Buijt gaat het om het principe: we gaan van zorg waar je recht op hebt naar zorg die je echt nódig hebt. De gemeente gaat niks afpakken, aldus de wethouder in AD Rotterdams Dagblad. “Maar we gaan wel kritischer kijken bij de mensen die zich melden. Heel duidelijk: wie écht hulp nodig heeft, krijgt hulp. Punt. Maar je kan er niet van uitgaan dat alles nog hetzelfde is als een paar jaar geleden.”

Uit de kast als slechthorende

Onlangs kwam de Gezondheidsraad met adviezen om gehoorschade te voorkomen, maar wat als je gehoor al is beschadigd? In een Volkskrant-artikel over wat je bij beginnend gehoorverlies kunt doen om beter te horen, vertelt schrijver Manon Spierenburg hoe haar situatie beter werd toen ze uit de kast kwam als slechthorende. ‘Door het voor me te houden, werd ik juist de sociale paria die ik niet wilde zijn. Maar tot mijn stomme verbazing bleek iedereen meer dan bereid om tegen dovemansoren te praten. Iedereen hield er rekening mee dat ik soms vertraging op de lijn had.’

Woonzorgcentra aardbevingsgebied versterkt

In Ten Boer is de versterking van woonzorgcentrum Lindenhof, onderdeel van locatie Bloemhof, afgerond. Het pand is het eerste zorgcomplex binnen de gemeente Groningen dat is versterkt. Lindenhof is onderdeel van het Zorgprogramma dat bestaat uit in totaal 69 zorgpanden in het Groninger aardbevingsgebied.

Ziekenhuis is geen supermarkt

De zorgcrisis is volgens het Brabants Dagblad in een volgende fase beland. Snurken? Rugpijn? Darmklachten of gewrichtspijn? Het ziekenhuis gaat u niet altijd meer helpen. Huisartsen en de specialisten trekken een grens. “Het moet medisch noodzakelijk zijn en anders niet.” Het ziekenhuis is geen supermarkt waar iedereen naar eigen inzicht iets kan kopen, zegt het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De burger zou minder veeleisend en meer zelfredzaam moeten zijn.

Zestien procent 65-plussers piekdrinker

Een meter bier associeer je met feestende jongeren maar ouderen blijken nog veel meer te ‘atten’. Sterker, circa 14 procent van de 55- tot 74-jarigen slaat dagelijks een glaasje achterover terwijl maar één procent van de 18-tot 34-jarigen dat doet. Dit blijkt volgens de Telegraaf uit een onderzoek van de Vlaamse Preventiemeter. Een klinisch psycholoog van de universiteit van Antwerpen doet er nog een schepje bovenop: uit haar onderzoek blijkt dat maar liefst 16 procent van de 65-plussers kan worden beschouwd als piekdrinker.

Speciale afdelingen oudere gevangenen

Gevangenissen moeten kleinschalige afdelingen inrichten voor gedetineerden vanaf 65 jaar. Daar kan de zorg veel beter op hun behoeften worden afgestemd en worden ze beter beschermd tegen pestgedrag van jongere gevangenen. De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming pleit voor specifiek beleid voor oudere gedetineerden in een rapport dat vandaag verschijnt. Het aantal 65-plussers in gevangenissen wordt steeds groter. In 2005 waren het er 310, vorig jaar 580 – 1,9 procent van het totaal.

Veel tijd kwijt met doorverwijzingen en wachten

Toegankelijkheid van de zorg is voor de Amsterdamse zorgwethouder Shula Rijxman het allerbelangrijkste thema. “Er zijn zoveel instanties. Ouderen en kwetsbare mensen zijn vaak niet wegwijs in de digitale wereld. Ik wil me daar hard voor maken”, zegt zij in het Parool. “Ik maak mee dat mensen niet weten waar ze naartoe moeten. Ze gaan naar de huisarts, worden doorverwezen naar een instantie met een wachttijd. Dan gaan ze terug naar de huisarts die niets kan doen, die stuurt ze door naar de buurtteams. Daar gaat veel tijd overheen. Als je dit digitaal kunt oplossen, zou dat ideaal zijn.”

Energiefonds maatschappelijke organisaties

“Komt uw organisatie in de problemen door de sterk gestegen energieprijzen? Dan kunt u tot 1 april 2023 een beroep doen op het tijdelijke energiefonds voor maatschappelijke organisaties”, meldt de gemeente Groningen.

Welverdiende oude dag uit eigen portemonnee

“Je zal je maar hebben ingezet voor de samenleving, belasting hebben betaald en ervoor hebben gezorgd dat de huidige generatie in een welvarende omgeving kan wonen en opgroeien”, schrijft een Telegraaf-lezer. “Als dank krijg je een pensioentje dat schoorvoetend door ons kabinet gekoppeld wordt aan het minimumloon. Dacht je! De financiering van die welverdiende oude dag moet grotendeels uit de eigen portemonnee worden betaald.”

Jong en oud schaken in het park

Twee op het oog eenvoudige schaaktafels kunnen voor velen het verschil maken in het Zwolse Park de Wezenlanden, aldus dagblad De Stentor. De waarde van het spel in een stad waar eenzaamheid toeneemt, is niet te onderschatten, stelt Urban Chess-initiatiefnemer Jesús Medina Molina. Zijn idee begon met enkele tafels in het Máximapark in Utrecht, maar groeit uit tot een wereldwijde beweging. “Dit is een plek waar jongeren en ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Kijk, een 80-jarige gaat niet met een kind pingpongen, maar schaken kan wel.”

Gekruidenier met ov

“Gratis ov-kaartjes voor mensen met lager inkomen in Amsterdam. Maximaal acht gratis kaartjes per huishouden. En die kaartjes zijn dan anderhalf uur geldig. Wat een gekruidenier!” Aldus de reactie van een Parool-lezer. “Kijk naar Rotterdam, daar is het ov gewoon gratis voor ouderen, minima en kinderen.”

Parlement mag met pensioenen niet verslappen

Het nieuwe pensioenstelsel is beter dan het oude, maar zal zich in de praktijk moeten bewijzen, aldus een hoofdartikel van NRC. De krant geeft de Tweede Kamer een compliment voor de behandeling van de nieuwe pensioenwet, maar voegt daaraan toe dat Kamer de vinger aan de pols zal moeten houden. “Dat is zij verplicht aan alle werkenden en gepensioneerden. Het is immers hun pensioengeld.”