Senioren Journaal van dinsdag 2 februari

Rotterdam: verhuismakelaar groot succes

De inzet van een seniorenmakelaar om ouderen te helpen bij hun (toekomstige)woonkeuze, is volgens de gemeente Rotterdam een groot succes. De verhuismakelaar voor Rotterdamse senioren wordt daarom verlengd en uitgebreid. De seniorenmakelaar is een samenwerking tussen de gemeente en de vijf grote woningbouwcorporaties.

Subsidie voor Denken en Doen

Veertien projecten die inwoners in de gemeente Hardenberg op verschillende manieren laten bewegen hebben een bijdrage gekregen uit het Lokaal Sport- Beweegakkoord. De Avereester Bridgeclub ABC heeft volgens De Toren een bijdrage gekregen van 2.425,00 euro voor het project Denken en Doen. Doel hiervan is om inactieve ouderen weer bij de samenleving te betrekken en een gezonde leefstijl aan te bieden.

Ouderen Den Haag tevreden over hun stad

Ouderen geven de stad Den Haag een goede voldoende voor seniorvriendelijkheid. Ze zijn erg tevreden over hun eigen woning. De openbare ruimte en gebouwen in Den Haag scoren lager. Mensen met een rollator of rolstoel, slechtere gezondheid en met een lager inkomen zijn wat minder tevreden over Den Haag als seniorvriendelijke stad. Dit blijkt uit de Monitor Den Haag Seniorvriendelijke Stad.

‘Senior, kom van je stoel af’

Het Ouderenfonds vindt dat gemeenten meer moeten doen aan bewegen door senioren. In Trouw reageert de voorzitter van Senior Sportief Actief Ronde Venen: je kunt ook zelf wat doen: “blijf niet op een stoel zitten om te kijken of de gemeente in actie komt”. In de gemeente De Ronde Venen heeft de Stichting Senior Sportief Actief tijdens de eerste lockdown een ‘Blijffit-programma’ ontwikkeld, samen met de lokale omroep. Er zijn sponsoren, er is een ‘beweegvisie’, met de gemeente wordt een parkencircuit uitgezet voor jong en oud en er is in samenwerking met een sportschool een programma voor een-op-een-wandelen.

‘Tijd dat ouderen zich voor jongeren opofferen’

Ouderen moeten zich nu gaan opofferen voor jongeren, zegt Boudewijn Chabot (79), psychiater voor ouderen, in NRC. “We gaan hier stuk aan, het roer moet om.” Het aantal IC-bedden moet terug naar het normale niveau. “Als ze vol liggen, krijgen jongeren voorrang op de ouderen.” Hoogleraar ouderengeneeskunde Jos Schols heeft aan mensen van boven de tachtig gevraagd of ze opgenomen willen worden als ze Covid-19 krijgen. 60 procent zei nee. Chabot: “Geweldig!”

Overleden na vaccinatie

Een hoogbejaarde die was ingeënt tegen het coronavirus, is kort na de vaccinatie overleden. Onderzoek moet duidelijk maken waaraan de 90-plusser is overleden, aldus het AD. Volgens bijwerkingencentrum Lareb ‘ligt een andere oorzaak dan de vaccinatie voor de hand’, omdat de persoon al ernstige gezondheidsklachten had. Het RIVM benadrukt in een verklaring dat de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd ‘de eerste prioriteit is’. “Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd.”

Wereldkerkdag voor grootouders

Paus Franciscus heeft een jaarlijkse kerkelijke feestdag ingesteld voor grootouders en andere bejaarden, op de vierde zondag van juli. In zijn zondagse toespraak zei Franciscus, zelf 84, volgens NRC dat dit bedoeld is als een hommage aan de ‘wijsheid’ die deze groep te bieden heeft. “Grootouders zijn de ring die generaties verbindt”, maar “grootouders worden zo vaak vergeten, en we vergeten deze rijkdom van het beschermen en doorgeven van wortels”.

Last van dieptevrees

Voor predikant Claartje Kruijff was haar nieuwe boek in eerste instantie een zoektocht naar haar ‘ankerpunten’, vertelt ze in Elsevier, waarop ze kan terugvallen als ze te maken heeft met kwetsbaarheden. Zij noemt het voorbeeld van “een mevrouw van 92 die in de pantywinkel waar ik was, vanuit haar rolstoel riep dat ze ook jong was geweest en het leven miste. Ik vond dat ontroerend. Maar meteen doken mensen op haar om te vertellen dat ze toch blij moest zijn met de verzorger die ze had en de zon die scheen. Hoe snel kun je iets toedekken wat gezegd mag worden? We hebben last van dieptevrees.”

Leven met twee oogsten

De Japanse bevolking krimpt al tien jaar en mensen worden gemiddeld ouder dan tachtig. In Nagano werken senioren daarom liever nog even door, schrijft NRC. “Een leven met twee oogsten’, zo noemen de bestuurders de aanpak. De gemiddelde Japanner heeft dan ook alle tijd voor een tweede loopbaan. Japan heeft de oudste bevolking ter wereld, met de hoogste levensverwachting.

Nieuwe initiatieven beweegcoaches

Ondanks alle beperkende maatregelen zorgen de beweegcoaches van Sportservice Noord- Brabant er volgens dagblad BN De Stem voor dat senioren in Roosendaal in beweging kunnen blijven. Binnenkort starten ze met een nieuw initiatief: het Ommetje in de Wijk. Ook zijn er alternatieve beweegmogelijkheden, zoals een ‘workout’ via Zoom (zonodig helpt een coach met het installeren). Ook is er een Vitaliteitsboekje ontwikkeld met artikelen in over bewegen, een gezonde leefstijl en sociaal contact behouden in de coronatijd.

Contant geld blijft voorlopig nog wel

De komende tien jaar zal contant geld een cruciale rol in de samenleving blijven spelen, voorspelt een medewerker van De Nederlandsch Bank bij NU.nl.. “Geld moet toegankelijk blijven voor de 20 procent die nu de voorkeur geeft aan contante betalingen.” Een financieel psycholoog bepleit dat banken digitale betaalvormen goed afstemmen op de belevingswereld van mensen die liever kiezen voor contante betalingen.