Senioren Journaal van vrijdag 2 december

Ouderenwoningen? Dat willen senioren niet

Het kabinet bouwt, net als 60 jaar geleden, wel vóór ouderen maar niet allereerst vanuit de behoeften van ouderen. Dat stelt Tinie Kardol (emeritus hoogleraar vergrijzingsvraagstukken). “De woonomgeving moet absoluut geen sfeer van een zorgomgeving uitstralen.”

Woonzorg vanuit concept positieve gezondheid

Woonzorg Nederland heeft een nieuwe ondernemingsvisie vastgesteld, getiteld ‘Samen kleur geven aan wonen voor senioren’. Deze visie sluit naadloos aan op de kabinetsplannen. Woonzorg Nederland werkt vanuit het concept van positieve gezondheid. “Hierin is gezondheid veel meer dan alleen niet ziek zijn, ook zingeving, meedoen en bewegen dragen bij aan vitaliteit.”

Heupoperatie blijft vaker achterwege

Meer dan één op de tien patiënten met een gebroken heup zien na informatie van de arts af van een operatie. Ze kiezen voor een nieuwe mogelijkheid: palliatieve zorg. Het nut van heupoperaties voor de meest fragiele groep patiënten blijkt volgens onderzoek beperkt. Voor veel van hen is na de operatie de kwaliteit van leven laag.

Verhuiscoach of 2000 euro? Het werkt beide

De verhuiscoaches die in Gelderland 55-plussers helpen te verhuizen om zo ruimte te maken voor gezinnen en starters, doen hun werk goed. Maar ook de verhuisvergoeding van 2000 euro is aantrekkelijk, want nog meer ouderen gebruikten alleen die en wonen nu op eigen kracht kleiner, meldt dagblad De Gelderlander.

Verpleeghuiszorg thuis in de wijk

Een aantal zorgorganisaties is al langere tijd bezig om verpleeghuiszorg bij mensen thuis te organiseren. Deze ‘koplopers’ bieden VPT (Volledig Pakket Thuis) in de wijk aan oudere mensen die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben én thuis willen blijven wonen. De grootste groep mensen die deze zorg ontvangt, heeft dementie. Vilans heeft bij acht van deze koplopers kennis verzameld over hun aanpak bij VPT in de wijk.

Wat senioren belangrijk vinden

De KBO verdient blijvende morele, maar ook financiële steun van de provincie. Dit stelt de voorzitter van KBO Noord-Holland aan het slot van een pamflet  voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, getiteld: Wat senioren belangrijk vinden. Thema’s zijn: eenzaamheid en sociaal isolement; vitaliteit en zorg; wonen; veiligheid; mobiliteit ; inkomen; digitalisering; waardering; vrijwilligerswerk.

Meer knie-, heup- en staaroperaties

Ziekenhuizen verlenen steeds meer planbare zorg (zoals knie-, heup- en staaroperaties). Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. In november leverde 55% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig. In oktober was dit 48% en in september 45%. 96% van de ziekenhuizen kan patiënten die kritiek planbare zorg nodig hebben binnen de norm van 6 weken behandelen.

Toolkit Wensen en behoeften van ouderen

“Fijn oud worden in de eigen omgeving. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen dat kunnen? Daarvoor is het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen en behoeften van ouderen. Wat willen zij zelf?” Een toolkit van kennisinstituut Movisie helpt je om manieren te vinden om daarachter te komen.

In verpleeghuis vaak nog veel mogelijk

Het verpleeghuis is er niet om te sterven, maar om verder te leven met je probleem, schrijft Bert Keizer in zijn column in Trouw. In het verpleeghuis tref je veel mensen, over wie men in het ziekenhuis zegt ‘daar kunnen we niks meer mee’. Een mededeling waar de man of vrouw om wie het gaat niet mee geholpen is, aldus Keizer. “In het verpleeghuis blijkt dat er nog heel veel voor deze mensen gedaan kan worden.”

Zorginnovatie ook goed voor economie

Om in Den Haag de zorg toekomstbestendig te houden, versnelt de gemeente de ontwikkeling en uitvoering van zorginnovaties. Technologie kan een oplossing zijn voor meer zelfredzaamheid in een door personeelskrapte gepijnigde sector. Tegelijk biedt de zorgsector kansen om de lokale economie te verbreden en veerkrachtiger te maken, stellen Haagse wethouders bij ICT&Health.

Het ziekenhuis uit, en dan?

Een eerstelijnsverblijf? Geriatrische revalidatiezorg? Een verpleeghuis? Of toch naar huis met wat meer hulp? Ervoor zorgen dat een patiënt na ziekenhuisopname tijdig op de juiste plek belandt, blijkt nog steeds een uitdaging. Hoe organiseer je dat? In een artikel vanuit het UMC Utrecht wordt in Medisch Contact beschreven hoe succesvolle uitplaatsing een verantwoordelijkheid van de hele keten is en ontslagplanning al bij de opname moet beginnen.

Kosten invalidenkaart verschillen sterk

Gemiddeld kostte een invalidenparkeerkaart het afgelopen jaar 114 euro. De tarieven die voor de kaart in rekening worden gebracht variëren van niets tot enkele honderden euro’s. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD onder alle gemeenten van Nederland. Het prijsverschil is oneerlijk vindt belangenorganisatie Ieder(in). “Een landelijk tarief zou een goede oplossing zijn.”

Focus van de dementierapporteur

Dementierapporteur Tamara van Ark sprak de afgelopen twee maanden met diverse partijen die betrokken zijn bij mensen met dementie en ook met henzelf. Op basis van de gesprekken en de werkbezoeken is nu de focus voor de komende maanden bepaald: casemanagement, wonen met dementie en dagactiviteiten.

Studenten willen meer steun oudere generatie

Studenten voelen zich niet gesteund door de generatie die het nu voor het zeggen heeft, schrijft de Landelijke Studentenvakbond in de Volkskrant: “De samenleving is zo ingericht dat jongeren bijdragen aan het inkomen van de ouderen. Nu de bevolking vergrijst en de levensverwachting stijgt, slaat de balans van de verzorgingsstaat uit in het nadeel van de jongeren.”