Senioren Journaal van woensdag 19 oktober

Krakkemikkig en Kwetsbaar? Nou ik niet!

Kwetsbaarheid komt vaak voor bij ouderen, maar ouderen zelf gebruiken deze term niet of nauwelijks. Het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie publiceert een onderzoek (met een ouderenpanel) waarin wordt nagegaan welke woorden ouderen zelf gebruiken in het beschrijven van ouder worden en kwetsbaarheid. Dit resulteert in een lijst met 69 termen die door ouderen herkend of gebruikt worden. Voorbeelden: Bezig blijven, niet uit het veld laten slaan, saamhorigheid, kleine ongemakken.

Hoogste spaarbedragen gepensioneerden

Er komen moeilijke economische tijden aan, maar dankzij hun almaar aandikkende spaargeld kunnen veel Nederlanders tegen een stootje, blijkt volgens de Telegraaf uit cijfers van het CBS. De hoogste spaarbedragen komen voor bij gepensioneerden: 17% van de gepensioneerden heeft minimaal een ton aan bank- en spaartegoeden.

Ouderenwijzer in het dorpshuis

In een tijd waarin steeds meer digitaal moet, doet Son en Breugel het juist andersom. In dorpshuis Dommelhuis gingen deze week twee fysieke infopunten open, de ouderenwijzer en een computerspreekuur. Met de Rabobank lopen gesprekken over een bankenspreekuur.

Slimme ICT verhoogt levenskwaliteit

Hoe kan slimme technologie senioren helpen om langer zelfstandig en zelfredzaam te blijven? ZonMw ondersteunt projecten die zulke technologie ontwikkelen met het programma Active & Assisted Living (AAL): Precise (valpreventie moet je gericht doen – en dat kan nu), ALPHA (tool monitort eiwitten en geeft advies), Aid2BeWell (robot die inspeelt op je gezichtsuitdrukking), Demicare: (schoenzooltje steunt mantelzorger bij dementiezorg) en Hannah (slimme speaker helpt stilte doorbreken).

Juiste hulp geen keuze maar noodzaak

Een grote groep ouderen woont steeds langer thuis. Om te zorgen dat ze dit zo goed mogelijk kunnen, wil Tilburg komende jaren jaarlijks een miljoen euro uittrekken. Het is van groot belang om de juiste hulp te bieden, zegt de wethouder. “En dat is niet langer een keuze maar een noodzaak.”

Noaberschap en dorpsondersteuner

Fleringen (900 inwoners) is de eerste kern binnen de gemeente Tubbergen met een dorpsondersteuner, voor zeven uur in de week. “Het doel? Een vitaal en gezond dorp, waar ouderen op een mooie manier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen”, vertelt de dorpsondersteuner. “In het dorp is veel noaberschap, maar niet iedereen wil of kan met zijn of haar vragen naar buren.”

Het leven zit vol risico’s

Een verpleeghuis zou slechte zorg leveren omdat de bewoners vaker vallen dan het landelijke gemiddelde. Méér controle, regels en sancties? Marcel Canoy beschrijft bij Medisch Contact hoe het beter kan. Zijn spandoek-suggestie voor een Kamerdebat: ‘Het leven zit vol met risico’s, maar het is tenminste wel leven’.

Pensioenfondsen in dubio

Terwijl gepensioneerden zuchten onder de gierende inflatie, hebben de meeste fondsen zulke hoge dekkingsgraden dat ze de pensioenen flink zouden kunnen verhogen. Maar of ze dat ook zullen doen, is voor de Telegraaf nog maar zeer de vraag. De krant publiceert een overzicht: Indexeren of buffer opbouwen: zo staat uw pensioenfonds er voor.

Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald, meldt het CBS. Vooral mensen tussen de 15 en 35 jaar en 75-plussers zeiden in 2021 minder vaak dan het jaar ervoor dat ze zich als vrijwilliger hadden ingezet. In de oudste leeftijdsgroep had in 2021 27 procent aan vrijwilligerswerk gedaan, een jaar eerder was dat 35 procent.

We zijn allemaal verwend

Het is niet zo gek dat op sociale media nogal wat hilariteit ontstond over het verhaal over een onderzoek van ouderenbond Anbo, schrijft Telegraaf-columnist Marcel Peereboom Voller. Ouderen willen wel doorstromen vanuit hun eengezinswoning naar een appartement, maar hebben zo hun eisen. “Je kon heel woningzoekend Nederland onder de 30 jaar horen lachen. Ouderen wijzen naar jongeren en vinden ze verwend; jongeren zeggen hetzelfde over boomers. Er bestaat geen generatiekloof als het gaat om die karaktertrek. We zijn allemaal verwend.”

KBO’s in actie voor solidair pensioenstelsel

De KBO’s Brabant, Gelderland,Limburg, Noord-Holland en Overijssel zetten zich met Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en Stichting PensioenBehoud in voor “de laatste mogelijkheid om te voorkomen dat ons mooie solidaire pensioenstelsel wordt omgebouwd naar een casinopensioen met ongewisse uitkomsten.” Het gaat om steun voor de jaarrekeningprocedures van Pieter Lakeman tegen drie van de grootste pensioenfondsen.

Niet per se ongelukkiger in verpleeghuis

Gaat je welzijn achteruit zodra je wordt opgenomen in een verpleeghuis? Veel mensen denken waarschijnlijk van wel. Recent verschenen onderzoek toont echter dat het welzijn van ouderen niet zo veel slechter lijkt te worden nadat iemand is opgenomen in een verpleeghuis, aldus Erasmus Universiteit.

Woonzorg met zo gewoon mogelijk wonen

In Rotterdam-Zuid is de nieuwbouw van woonzorgcomplex Simeon & Anna officieel van start gegaan. Volgens huurder Stichting Laurens is het een mooi voorbeeld van nieuwe, integrale en duurzame woonzorgconcepten. “Met de comfortabele appartementen in combinatie met gezellige buurtkamers en themagerichte beleefruimtes creëren we een omgeving waar het zo gewoon mogelijk wonen is.”

Pensioenen niet te begrijpen

Het pensioenstelsel blijft voor een groot deel van de Nederlanders onbegrijpelijk, zo heeft pensioenfonds PGB volgens de Telegraaf weer ondervonden. Bij een onderzoek onder deelnemers van dit fonds kwamen weer bekende misverstanden bovendrijven. Een opvallende uitslag van het onderzoek: het vertrouwen in het huidige stelsel krijgt het rapportcijfer 6,6. Maar het vertrouwen in het nieuwe stelsel is veel minder groot. Het nieuwe stelsel krijgt een heel krappe voldoende: 5,6.

Afhankelijk maar ook creatief

De vrees is dat met het verdwijnen van de lokale bakker en slager ook de leefbaarheid van de dorpen achteruit gaat. Maar dat valt in de praktijk wel mee, ziet Dirk Strijker, emeritus hoogleraar plattelandsontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het AD. Voor ouderen is het verdwijnen van de lokale winkels wel vervelend. “De winkel is vaak een ontmoetingsplek en de wandeling van en naar de winkel is voor ouderen een gelegenheid om mensen te ontmoeten en een praatje te maken.” Ouderen zijn minder mobiel en daarom meer afhankelijk van voorzieningen in de buurt. Maar ze zijn ook creatief in het vinden van oplossingen, aldus Strijker.