Senioren Journaal van vrijdag 19 juni

‘Laat ouderen meepraten over IC-opname’

Veel ouderen zijn door corona gaan nadenken over hun eigen keuzes en wensen bij een eventuele besmetting. Waarbij de één zich al heeft voorgenomen om van een IC-opname af te zien, terwijl de ander dit strijdbaar tegemoet ziet. Dit is één van de bevindingen uit een onderzoek dat Leyden Academy on Vitality and Ageing in april 2020 uitvoerde onder bijna zestig senioren, over hoe zij de coronacrisis beleven.

Verrassingspakket van gemeente

De gemeente Stadskanaal deelt samen met de initiatiefnemers van het project ‘Binnenstebuiten’ verrassingspakketten aan eenzame ouderen uit. Nadat alle pakketten zijn uitgereikt, nemen medewerkers van welzijnsorganisatie Welstad contact op met de ouderen om te kijken hoe het met hen gaat, aldus Dagblad van het Noorden.

Armoede het minst bij ouderen

Ook zonder de coronacrisis neemt de armoede de komende vijftien jaar sterk toe. Het aantal mensen dat in armoede leeft, groeit tot 2035 met ruim een kwart. Daarvoor waarschuwen volgens NRC de planbureaus SCP en CPB. Onder ouderen komt armoede het minst vaak voor: 3 procent was arm in 2017. Nederland verhelpt de armoede bij ouderen succesvoller dan andere landen – met name door de AOW.

Cruciale dag voor pensioenen

Na jaren onderhandelen is het volgens de Volkskrant vandaag erop of eronder voor het Pensioenakkoord. De afvaardiging van vakbondsleden van de FNV beslist vanochtend of de pensioenhervorming doorgaat. Dat doet ze op het allerlaatste moment. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil voor één uur vanmiddag hom of kuit van de FNV. De steun van de FNV, met iets minder dan een miljoen leden de grootste vakbond, is cruciaal.

Naar rechter voor soepeler bezoekregeling

Sommige verpleeghuizen hebben nog een veel te strenge bezoekregeling, vinden bewoners volgens Nieuwsuur. In Amsterdam sleept de cliëntenraad van verpleeghuis Vondelstede zorginstelling Amsta nu voor de rechter. Dezelfde cliëntenraad dreigt bovendien, samen met familieleden van bewoners van andere verpleeghuizen, de Staat aan te klagen. Zorginstellingen zouden mensenrechten schenden, onder meer door bewoners niet toe te staan onbeperkt naar buiten te mogen.

Aanzienlijk mobieler met e-bike

De e-bike heeft senioren in de afgelopen jaren aanzienlijk mobieler gemaakt. Dat concludeert verzekeraar Univé na analyse van CBS-cijfers over het fietsgedrag in Nederland tussen 2010 en 2017. 65-plussers zijn in die periode 13,4 procent sneller gaan fietsen. Daarnaast zijn fietsers van 75 jaar en ouder gemiddeld ruim 33% meer kilometers gaan afleggen. Keerzijde is dat ook het aantal verkeersletsels toeneemt, constateert de verzekeraar.

Minder mensen in verpleeghuizen

Het aantal mensen dat recht heeft op langdurige zorg in bijvoorbeeld een verpleeghuis is in de coronacrisis sterk afgenomen, blijkt uit cijfers van het Centrum Indicatiestelling Zorg. De cijfers, die zijn gepubliceerd in een rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit, tonen dat een week na instelling van de ‘intelligente lockdown’ het aantal mensen voor wie een indicatie werd afgegeven voor deze zorg sterk daalde. Tegelijk verdubbelde het aantal sterfgevallen in de verpleeghuizen in vergelijking met de weken voor de crisis.

Belastingverdrag strop 60.000 gepensioneerden

De uitwerking van een in 2012 gesloten belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland betekent volgens KBO-Brabant een financiële strop voor ruim 60.000 Nederlanders met een klein Duits pensioen. De belangenvereniging van senioren doet namens gedupeerden een dringende oproep aan Kabinet en Tweede Kamer om hieraan een einde te maken.

‘Denk anders, bouw anders’

“Ik wil aandringen om ook beter voor ouderen te gaan bouwen”, schrijft een lezer van Trouw: “Nu worden er mondjesmaat postzegeltjes voor hen gebouwd, wie dat toch bedacht heeft? Ouderen willen kleiner wonen, dat is waar. Maar wel met ruimte voor eventueel rollatorgebruik, dus een ruime woonkamer en dito badkamer en wc, zeker twee ruime slaapkamers zodat familie of hulp kan blijven slapen. Kortom: denk eens anders dan het klakkeloos herhalen van hetzelfde.”

‘En de mantelzorgers?’

Medewerkers in de zorg, die onvoldoende beschermd hebben moeten werken, zouden voorrang moeten krijgen bij IC-schaarste. “Maar daarbij wordt vergeten dat het grootste deel van de zorg gratis, onbeschermd en nauwelijks opgemerkt door onze overheid wordt uitbesteed aan mantelzorgers”, reageert een lezer van de Volkskrant. “Hoe wil de overheid hen, terwille van de mensen die van hen afhankelijk zijn, de verdiende voorrang verlenen als zij deze groep niet eens fatsoenlijk in kaart heeft?”

Na zes jaar kans Knarrenhof Amersfoort?

Mogelijk dat het na 6 jaar gaat lukken om het eerste Knarrenhof in Amersfoort te realiseren, meldt De Stad Amersfoort. In Amersfoort staan ca. 350 ouderen ingeschreven voor een woning in zo’n hof. Stichting Knarrenhof is een van de initiatiefnemers die met een plan gaat komen voor de invulling van een terrein in het Schothorster Park.

Bekendheid en toegang ouderengeneeskunde

Sinds 1 januari 2020 krijgen senioren die thuis wonen, zorg van de specialist ouderengeneeskunde vergoed vanuit de zorgverzekering. KBO-PCOB vindt een goede en betaalbare toegang tot deze specialistische zorg voor patiënten die thuis wonen belangrijk. “Daarin is ook een essentiële rol weggelegd voor de verwijzer, zoals de huisarts.” Daarom vraagt KBO-PCOB  in een brief aan de Tweede Kamer om meer bekendheid van geneeskundige zorg, zoals voor ouderengeneeskunde, onder verwijzers én onder cliënten en mantelzorgers.

‘Wat ouderen al jaren moeten meemaken’

Veel ouderen zullen zich in deze tijd gediscrimineerd voelen, en niet ten onrechte, schrijft een AD-lezer: “In het begin van de coronacrisis werden de verpleeghuizen vergeten. En regelmatig lezen we dat de vergrijzing zo duur is. Pensioenen zijn al tien jaar niet geïndexeerd. Nu moeten er misschien keuzes worden gemaakt tussen jong en oud. Ouderen moesten langer doorwerken, de levensverwachting was gestegen. Veel ouderen hebben lang gewerkt, en willen zolang ze zich goed voelen nog genieten van het leven.”

‘Ik offer als oudere mijn leven niet op’

Volgens artsenorganisaties zouden jongeren meer aanspraak moeten hebben op levensreddende zorg dan oudere generaties in geval van gebrek aan ic-plaatsen. Charles Gaillac reageert in de ‘brief van de dag’ in de Telegraaf: “Maar wat doen we met al die jongeren die door hun drugs- en drankgebruik alsmede hun gebrek aan discipline en verantwoordelijkheidsgevoel in tijden van corona alles op alles zetten om hun eigen – en andermans – aantal levensjaren te verminderen? Daar zou ik als oudere mijn leven voor moeten opofferen? Lijkt me niet.”