Senioren Journaal van woensdag 19 augustus

Meer invloed op ouderenzorg

Inwoners van de Trynwâlden zouden meer invloed moeten krijgen op de ontwikkeling van de ouderenzorg in hun omgeving. Dit vindt volgens de Leeuwarder Courant het onlangs opgerichte Platform Trynwâlderein . Het platform wil een bijdrage leveren aan aanpassingen die nodig zijn om de kwaliteit van de zorg op peil te houden, aldus mede-initiatiefnemer Dick Provoost. Een vrijwilligersnetwerk ‘van ouderen, voor ouderen’ moet informatie opleveren die gebruikt kan worden voor belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding.

Verplicht online registratie voor bezoek

Na de versoepelingen van de coronamaatregelen, begin juni, mogen de bewoners van alle negen ouderenzorglocaties van Saxenburgh in Coevorden, Hardenberg en Ommen weer bezoek ontvangen. Een bezoek is echter alleen mogelijk na online registratie, meldt ICT&health.  Daarmee wil de zorginstelling het aantal bezoekers dat tegelijk op een locatie aanwezig zijn onder controle, en binnen het maximum, houden.

Nieuwe MRI-methode diagnose dementie

Hersenonderzoeker en arts Henk-Jan Mutsaerts, afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van Amsterdam UMC, heeft twee subsidies ontvangen voor onderzoek naar een nieuwe en minder belastende MRI-methode om de diagnose dementie vroegtijdig te kunnen stellen. Deze MRI-methode kan mogelijk de ontwikkeling van de ziekte voorspellen.

Kijk eens hoe het met je buurman is

Wethouder Goziena Brongers van de gemeente Stadskanaal heeft haar handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van het ministerie van VWS. “Ons Knoalster noaberschap is nu meer dan ooit nodig. Kijk eens hoe het met je buurman is en drink een kop koffie met elkaar”, zegt zij in de Ter Apeler Courant. Aan het actieprogramma doen nu zo’n 170 gemeenten en meer dan 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee.

Antipsychotica minderen

Maar liefst een kwart van de verpleeghuisbewoners met dementie krijgt bij probleemgedrag antipsychotica, aldus Innovatiekring Dementie IDé. “Gezien de geldende richtlijnen is dat veel.” Twee academische werkplaatsen ontwikkelden daarom een stappenplan waarmee verpleeghuisafdelingen hun antipsychoticagebruik kunnen verbeteren.

Investeren in lokale veerkracht

Op korte termijn zal de landelijke overheid het lef moeten hebben om gemeenten niet alleen te compenseren voor de corona-uitgaven, maar zal zij ook structureel geld moeten toevoegen aan het gemeentefonds. Dat schrijft Jantine Kriens (voormalig directeur Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in Trouw. “Wat ligt er dan meer voor de hand dan de lokale democratie beter in positie te brengen en daarmee de veerkracht van de samenleving, niet weg te bezuinigen, maar juist beter te benutten?”

Afname en toename onbegrepen gedrag

In coronatijd lijkt bij mensen met dementie onbegrepen gedrag zowel af als toe te nemen. Dat bevestigt onderzoek van de Nijmeegse hoogleraar Debby Gerritsen, en ervaringen in de praktijk, meldt Vilans uit het Kennisnetwerk Dementie. “Enerzijds kunnen mensen met dementie de rust en het mindere bezoek en dus minder prikkels als prettig ervaren. Anderzijds kunnen bijvoorbeeld isolatie op de kamer en het niet naar buiten mogen juist leiden tot meer probleemgedrag.”

Een techbedrijf dat zich richt op de dood

Keen Venture Partners in Amsterdam steekt samen met een groep investeerders ruim 20 miljoen euro in het Britse technologiebedrijf Farewill – een internetplatform waar klanten alles rond het overlijden kunnen regelen, volgens de oprichter  “de grootste consumentenmarkt ter wereld die nog niet is aangeraakt door technologie”. Via Farewill – motto: “de eenvoudiger manier om met de dood om te gaan” – kunnen Britten volgens NRC online hun testament en erfenis regelen. Ook regelt het bedrijf via een netwerk aan crematoria “de bezorging van het lichaam”.

Hoe verder initiatiefwet voltooid leven

Pia Dijkstra (65) is bezig aan haar tiende jaar als Kamerlid voor D66, en al die tijd heeft ze gewerkt aan ‘haar’ initiatiefwet over voltooid leven. Veel van die voorbereiding gebeurde achter de schermen, vertelt ze in Trouw, met onderzoek en gesprekken met artsen, psychologen, psychiaters, ethici en ouderen. Met juristen en ambtenaren. Bij kerken die haar uitnodigen als spreker. Deze zomer diende zij het wetsvoorstel in. De kans dat het wetsvoorstel het de komende jaren gaat halen, is intussen klein geworden. Bij een kabinetsformatie kan volgens Trouw opnieuw de situatie ontstaan dat andere partijen eisen dat het voorstel in de ijskast gaat.

Waarschuwing na euthanasie demente vrouw

Voor de tweede keer hangt een arts strafrechtelijke vervolging boven het hoofd na euthanasie op een ernstig dementerende patiënt. Een verpleeghuisarts van het Expertisecentrum Euthanasie, voorheen de Levenseindekliniek, kreeg volgens de Volkskrant dinsdag een waarschuwing van het medisch tuchtcollege omdat ze niet zorgvuldig zou hebben gehandeld.