Senioren Journaal van dinsdag 18 oktober

Zeeuwse verpleeghuizen verwarming lager

In tientallen verpleeghuizen in Zeeland gaat de thermostaat in huiskamers van 23 naar 21 graden. De energierekeningen zijn door de hoge gasprijzen onbetaalbaar geworden, zegt verpleeghuisorganisatie SVRZ tegen Omroep Zeeland. In slaapkamers gaat de temperatuur naar 19 graden.

Zorgvrager voorop in nieuwe woonzorgagenda

In Limburg maken woningcorporaties en zorginstellingen vanaf volgend jaar samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Stein werk van een nieuwe woonzorgagenda. Uitgegaan wordt van de wensen van de zorgvragers zelf. Niet de regels staan voorop, maar ‘kijken wat er wel kan’.

Kortingsactie fietshelm Friese 55-plussers

Om het gebruik van een fietshelm te stimuleren, lanceerde de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) een kortingsactie. Tot en met 8 december 2022 kunnen Friezen van 55 jaar en ouder 25 euro korting krijgen op de aanschaf van een goedgekeurde fietshelm. De actie is mede mogelijk door € 40.000 subsidie van Provinsje Fryslân.

Kamer onderverhuren levert extra zakcentje op

Kleinschalige, tijdelijke opvang van (economisch) dak- en thuislozen en gelijker tijd een maandelijks zakcentje voor huurders die een kamer ‘over’ hebben. Dat is het project Onder de Pannen in een notendop. Corporatie Alwel heeft er in de regio Breda al enige ervaring mee en is enthousiast.

Man met dementie krijgt geen straf

De 82-jarige Johan D. hoeft niet naar de gevangenis voor het doodslaan van zijn 75-jarige vrouw Sonja. Dat heeft de rechtbank in Den Haag maandag besloten,meldt Omroep West. De man lijdt aan dementie en is daardoor volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij zal wel gedwongen worden opgenomen en behandeld voor de ziekte van Alzheimer.

Rond hulpmiddelen nog veel te verbeteren

Alle partijen die betrokken zijn bij hulpmiddelen maakten in 2021 afspraken over “hoe het beter kan en moet gaan”. De binnengekomen meldingen in de periode april tot en met 25 juli 2022 laten een gemengd beeld zien, aldus de Patiëntenfederatie. “Een aantal afspraken is redelijk goed nagekomen maar er zijn ook nog veel verbeterpunten.”

We zullen meer voor elkaar moeten zorgen

KBO-Brabant roept politiek Den Haag op vrijwilligersorganisaties van en voor senioren te versterken. Er moeten randvoorwaarden komen waardoor vitale ouderen voor minder vitale ouderen kunnen zorgen. “KBO-Brabant is drukdoende met het creëren van awareness over het anders leven én zorgen. We beseffen allemaal dat het zo niet langer kan. Wij zullen in toenemende mate voor elkaar moeten zorgen.”

Leefcirkels vitale en minder vitale mensen

Wil Valkenswaard de woningmarkt vlottrekken, dan moet het beginnen bij ouderen. Dat zegt adviesbureau Stec Groep volgens het Eindhovens Dagblad. Het dorp kan hierbij ook de kans aangrijpen om nieuwe woongemeenschappen voor senioren aan te leggen. Het bureau spreekt van ‘leefcirkels’, clusters van levensloopbestendige woningen waar zowel vitale als minder vitale mensen wonen, met een zorgcentrum, ontmoetingsruimten en andere voorzieningen in de buurt.

Reuring om via de rechter zorg af te dwingen

De 71-jarige Liesbeth Schoenman (71) uit Marknesse krijgt volgens Omroep Flevoland uit het hele land reacties voor haar strijd om via de rechter zorg af te dwingen voor kwetsbare ouderen. Ze is op zoek naar een advocaat die gespecialiseerd is in mensenrechten en in zorgrecht en z’n nek wil uitsteken. Intussen hoopt Schoenman dat in de samenleving de nodige reuring ontstaan.

Pensioen-verjaarsdagskaart

Vakbonden en werkgevers slaan de handen ineen om het aantal werknemers zonder een potje voor de oude dag te halveren, met onder meer verplichte informatie over pensioenopbouw op het loonstrookje en een ’pensioen-verjaardagskaart’. Dit meldt de Telegraaf uit plannen om voor de nieuwe pensioenwet de steun van PvdA en GroenLinks te behouden.

Wetsvoorstel contact met kleinkinderen

Duizenden grootouders hebben als gevolgd van familieruzies geen contact meer met hun kleinkinderen. Dat drijft hen tot wanhoop. Ook voor de kleinkinderen is de breuk schadelijk. Een nieuwe wet moet daarin verandering brengen, meldt het AD. ‘Grootouders bepalen mede de vorming van de kleinkinderen’, zegt psycholoog en grootvader René Diekstra.

Zorgtraject maculadegeneratie verbeteren

Het zorgtraject voor patiënten met leeftijdsgebonden maculadegeneratie, een chronische oogaandoening, is vaak lang en ingewikkeld. Eerder onderzoek van het Nivel liet zien dat de informatievoorziening niet altijd even goed verloopt. Met nieuw onderzoek wil het Nivel de communicatie in het zorgtraject verbeteren.

Serieuzere zeggenschap gepensioneerden

In de Tweede Kamer lijkt zich volgens Koepel Gepensioneerden een meerderheid af te tekenen voor serieuzere zeggenschap van gepensioneerden. De vakbonden hebben in het pensioenakkoord laten vastleggen dat aanpassing van de zeggenschap ‘niet aan de orde is’. Reden daarvoor is volgens de Koepel: het vasthouden aan de eigen positie, ondanks de snel slinkende achterban onder senioren.

Muzikale workshopdag swingend geheel

In Groningen organiseert VRIJDAG op 5 november ‘voor vijftigers, zestigers en nog oudere muziekliefhebbers’ een muzikale workshopdag. “Tijdens de workshopdag studeren we samen een meerstemmig jazznummer in. Dit nummer maken we vervolgens tot een swingend geheel met een live band.”

AOW-plus sigaar uit eigen doos

Oppositiepartijen verzetten zich volgens de Telegraaf tegen de ’sigaar uit eigen doos’ waarmee het kabinet de verhoging van de AOW met tien procent betaalt. Van links tot rechts stellen partijen dat ouderen worden ’bedot’ en ’onfatsoenlijk’ behandeld. Een deel van het geld wordt namelijk binnengehaald door de zogenoemde IOAOW af te schaffen: een tegemoetkoming die iedere AOW’er krijgt.