Senioren Journaal van vrijdag 16 september

Politieke macht van ouderen

De invloed van ouderenorganisaties, die zich in Den Haag zeer actief tonen, kan moeilijk worden overschat, aldus twee wetenschappers in een ESB-artikel. “De organisaties manifesteren zich nadrukkelijk in de media en worden gehoord door beleidsmakers.”

Fietsdoden steeds vaker 70-plussers

Dodelijke fietsongelukken zijn volgens het CBS steeds vaker eenzijdige ongevallen, vooral van 70-plussers. Het CBS doet geen uitspraken over de oorzaak. Het is niet zeker is dat snellere elektrische fietsen gevaarlijker zijn voor ouderen dan gewone fietsen.

Kijk wat iemand nodig heeft

Voormalig huisarts Nienke de Vries is de eerste die de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde van het UMCG succesvol heeft afgerond. “Vooral bij kwetsbare mensen is het belangrijk om het simpel te houden. Kijk wat iemand nodig heeft. Dat is niet altijd hetzelfde als wat ik nodig vind.”

Lang Leven Thuisflats

Het aanpassen van bestaande flats naar Lang Leven Thuisflats: een partnership tussen een woningcorporatie, een zorgpartij en een welzijnsorganisatie biedt hiervoor uitgelezen kansen. Aldus A’dam Vitaal & Gezond in het programma voor een werkconferentie op 22 september.”

Appartementen voor mensen die ze niet willen

“We hebben jarenlang gedacht: we gaan appartementen bouwen voor mensen van 55 tot 75 jaar”, zegt een aankoopmakelaar bij Omroep Gelderland. “Dat is echt een volledige misvatting. Er gaat geen mens van 55 met een woning en een tuintje zijn vrijheid opgeven om op twee hoog in een appartement te gaan zitten.” De overheid heeft volgens hem die fout gemaakt. “Ze bouwen appartementen voor mensen die ze niet willen.”

Niet meer dan 5% interen bij nieuw pensioen

Pensioenspaarders mogen er bij de overgang naar het nieuwe pensioensysteem maximaal 5 procent op achteruit gaan. Daarvoor komt extra regelgeving. Zonder die regels zouden de spaarders er veel meer op achteruit kunnen gaan. Minister Carola Schouten deed volgens de Volkskrant deze toezegging donderdag op de tweede dag van de behandeling van de nieuwe pensioenwet.

Woning te klein voor doorstroming

Vera (82) en Cor (84) in Amsterdam-Noord slapen  noodgedwongen in hun huiskamer. Ze willen verhuizen, maar dat lukt niet. Het echtpaar blijkt niet in aanmerking te komen voor bestaande voorrangsregels, blijkt uit navraag van De Telegraaf. Het huis is met 47 vierkante meter bijvoorbeeld te klein voor het doorstroomprogramma ‘Van groot naar beter’.

Met medicijndispenser minder fouten

Als de apotheek een volautomatische medicijndispenser vult en installeert bij de patiënt thuis levert dat een tijdsbesparing op voor de thuiszorg. Ook zijn er hierdoor minder uitgiftefouten en storingen. Dat blijkt volgens het Pharmaceutisch Weekblad uit een pilot met de Medido in Noord-Brabant bij zes apotheken en twee thuiszorgorganisaties.

Energierekening op krediet géén oplossing

Een krediet krijgen om je energierekening te kunnen betalen is volgens seniorenorganisatie KBO-PCOB géén oplossing voor het probleem. “Mensen die nu in nood komen, kunnen daar niks aan doen. Ze zijn slachtoffer van uitzonderlijke omstandigheden. Als overheid moet je deze kwetsbare groep juist in bescherming nemen, niet in de schulden jagen.”

De bloggende wijkzuster

Anne Elsinghorst is wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. In de afgelopen twintig jaar stuurde ze haar Peugeootje langs duizenden adressen in Wijchen en omgeving. Op Blogzuster noteert ze tweewekelijks wat ze zoal meemaakt en hoort, bij de mensen thuis. Dat is nu gebundeld in Zuster in de wijk. Haar doel: mensen inspireren, laten zien wat een mooi vak ze heeft.

Gewone gepensioneerden

Vraag van een Volkskrant-lezer: Kan de krant in het vervolg bij berichten over de pensioenen eens een andere foto plaatsen dan gepensioneerden die kamperend of op een golfbaan bezig zijn? ‘Er zijn vast foto’s te vinden van gewone gepensioneerden.’

Innovatiewerkplaats Ouderen

In de Innovatiewerkplaats Ouderen werkt de Hanzehogeschool Groningen samen met ouderen, professionals, studenten, docenten en onderzoekers aan oplossingen voor vraagstukken t.a.v. welzijn, wonen, zorg en samenleven. Op 6 oktober wordt er een officieel startsignaal gegeven met  een mini-symposium.