Senioren Journaal van vrijdag 15 november

Gezond ouder worden met online coach

Ouderen blijken zelf goed aan een gezondere leefstijl te kunnen werken met hulp van een online coach. Zo kunnen zij het risico op hart- en vaatziekten en dementie verlagen. Dit meldt Amsterdam UMC uit een internationaal onderzoek. Op een speciaal ontwikkelde website konden deelnemers zelf doelen stellen om gezonder te leven en bijhouden hoe hun gezondheid verbeterde.

RTL-serie De Bejaarden Komen

Nederland vergrijst: we gaan van een ruim 3 miljoen ouderen nu naar een kleine 5 miljoen in 2040. In de nieuwe RTL Z-serie ‘De Bejaarden Komen’ onderzoekt presentatrice Frederieke Hegger ‘de gigantische impact van een steeds ouder wordend Nederland’ RTL Z signaleert dat de spanning tussen jong en oud oploopt.

Salland: Sociale Benadering Dementie

De Sociale Benadering Dementie ondersteunt mensen met dementie en hun naasten in deze steeds veranderende situatie. Volgens Zorgverzekeraars Nederland gaat het om een belangrijk initiatief waar zorgkantoor/zorgverzekeraar zich samen met andere organisaties in Salland voor inzet. De verwachting is dat door het bieden van de juiste begeleiding op het juiste moment, mensen met dementie prettiger en langer thuis kunnen blijven wonen.

Brede blik specialist ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn kan veel betekenen in termen van advance care planning. “Daarbij worden in media vaak de losliggende vloerkleedjes en de polyfarmacie aangehaald”, zegt Yvonne van Ingen (zelf specialist ouderengeneeskunde) in nieuwsbrief De Eerstelijns. “Maar onze insteek is veel breder. We kijken vanuit medisch perspectief, maar ook maatschappelijk, sociaal, psychisch en communicatief.”

Oudtopia: hoe het is om oud te zijn

Oudtopia in Den Haag is de eerste plek in Nederland waar zorgmedewerkers, mantelzorgers en onderwijsinstellingen kunnen ervaren hoe het is om oud te zijn. In Oudtopia ervaar je hoe het is om kwetsbaar en afhankelijk te zijn. Hierdoor kunnen we ons beter inleven”, zeggen ze bij  WZH Waterhof, is te lezen in de Telegraaf. Alle deelnemers krijgen een nieuwe identiteit en een mankement aangemeten die past bij hun nieuwe leeftijd. Ook zien zij letterlijk hoe zij eruit zien als bejaarde.

De Oefendokter maakt seks bespreekbaar

Intimiteit in het verpleeghuis, het blijft een ongemakkelijk onderwerp. Tijd om daar verandering in te brengen, vindt Avans Hogeschool volgens dagblad BN De Stem. Om de aanzet tot ‘het’ gesprek te geven, ontwikkelde een groep studenten een tool. Ze ontwikkelden verschillende scenario’s voor de online applicatie De Oefendokter, een serious game, waarbij ouderen in een rollenspel een gesprek oefenen met een virtuele verpleegkundige.

Powerful Ageing in Coevorden

Zestigplussers in de gemeente Coevorden kunnen meedoen aan een proef voor het beweegprogramma Powerful Ageing. De animo blijkt volgens Dagblad van het Noorden groter dan aanvankelijk werd gedacht. De vijftig beschikbare plekken waren binnen een dag ingevuld, daarom is de proef uitgebreid. De proef is gericht op zestigplussers die moeite hebben met dagelijkse handelingen zoals traplopen en opstaan uit een stoel.

Graag meer kleur in de omgeving

In Beilen was een drukbezochte regiotafel met als thema Publieke ruimte. Centraal stond wat ouderen hindert om naar buiten te gaan en buiten te bewegen, aldus de nieuwsbrief van Zorginnovatieforum. Veilig naar buiten kunnen en beweging combineren met hun dagelijkse bezigheden is wat ouderen graag willen. Bijvoorbeeld een parkje bij het winkelcentrum, zodat ze daar kunnen bewegen. Ook zouden de ouderen graag meer kleur in de omgeving zien.

‘Oudere mag zich meer laten zien’

Hoe zou het toch komen, vraagt een jongere lezer van de Telegraaf zich af,  dat veel oudere mensen flets gekleurde kleding dragen? “Ik denk dat het heeft te maken met ’niet willen opvallen’, het ’jezelf wegcijferen’ en het uiting geven en bevestigd willen zien van ’ik ben niet belangrijk meer’.” “Ik zou zeggen senioren: Kom tevoorschijn. Laat u zien, u mag trots zijn op wat u gedaan en bereikt heeft. Toon kleuren, zie er fris, monter en vrolijk uit.”

Digitale zelfredzaamheid met SeniorWeb

Vrijwilligers van SeniorWeb hebben in de afgelopen jaren 500.000 PCHulp-vragen van senioren naar tevredenheid afgehandeld. “Dit bewijst dat de ondersteuning van SeniorWeb nog steeds onmisbaar is. Daarom blijven wij ons, met onze vrijwilligers, actief inzetten voor de digitale zelfredzaamheid van senioren. We zijn klaar voor de volgende 500.000 PCHulp-vragen!”

Meer Comfortwoningen Rotterdam

Er komen in Rotterdam meer zogeheten Comfortwoningen om senioren te demonstreren hoe zij langer en veiliger thuis kunnen wonen. De woningen worden voorzien van allerlei technologische snufjes. Het project in Overschie is zo’n succes dat er ook Comfortwoningen in het Centrum, Prins Alexander en Delfshaven komen, meldt de Telegraaf.

Drenningahof in de verkoop

Woningcorporatie Habion heeft het woningcomplex Drenningahof in Dronryp in de verkoop gezet. Het bestaat uit 60 appartementen en een dienstwoning. Overleg met Friese corporaties en de gemeente Waadhoeke leidde volgens de Leeuwarder Courant niet tot resultaat. Het complex is verouderd en er is te weinig belangstelling van de doelgroep aan wie Habion mag verhuren. Habion heeft ervoor gekozen niet meer te investeren in de appartementen van 45 vierkante meter.