Senioren Journaal van maandag 14 september 2020

Komend najaar voelt extra schraal

Kwetsbare Nederlanders hebben hun leven om moeten gooien. Daarom gaat het niet zo goed met hen, schrijft Trouw. In alle onderzoeken geven kwetsbare mensen aan dat zij het meest lijden onder eenzaamheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau signaleerde een toename van ‘emotionele eenzaamheid’, vooral bij 75-plussers. Zeker nu de corona-cijfers weer oplopen, zijn kwetsbare mensen voorzichtig en afhoudend. Ontmoetingen en uitjes leiden tot een grotere kans op besmettingen, maar dat soort contacten vermijden kan leiden tot een eenzaam bestaan.

 ‘Terugkeer verzorgingshuis niet de oplossing’

Twentse zorgorganisaties plannen nieuwe woonvormen voor demente ouderen met complexe problemen. De gewone opvang voldoet niet meer. Seniorenorganisatie KBO-PCOB herkent het probleem, is te lezen in Trouw, maar stelt dat maatwerk en diversiteit ontzettend belangrijk zijn. “Een simpele terugkeer van verzorgingshuizen is niet de oplossing voor alle problemen rondom woonvoorzieningen en zorg voor ouderen. Kijk vooral naar de wensen van senioren”, zegt directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB.

Schrap zetten voor 2021

Ouderen zetten zich schrap voor 2021. Bijna drie kwart van de senioren in Nederland verwacht dat hun lasten volgend jaar zullen stijgen. En 26 procent geeft aan dat de rek eruit is in hun portemonnee. Dat blijkt uit de Prinsjesdag-peiling van ANBO. Belangrijke onderwerpen zijn verder: pensioenen, zorg, coronavirus, onrust in de samenleving,veiligheid op straat en woningbouw.

De juiste toon vinden helpt bij dementie

Voor dementerenden kan geluid bedreigend zijn of juist geruststellend. Ze zijn geholpen met een goede geluidsomgeving. Hoe je die maakt? Met vogelgeluiden, bijvoorbeeld. Dagblad Trouw bericht over onderzoek in Groningen en in Gent. Geluid bij de inrichting van de omgeving vaak nog het ondergeschoven kindje, zeggen ze in Groningen, ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Gentse onderzoekers noemen de geluidsomgeving in woonzorgcentra saai. “Er is een tekort aan geluiden.”

Hoe gaan we om met de naderende dood?

Geestelijk verzorger Nienke Fortuin promoveerde aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de vraag: hoe geven ouderen zin aan hun leven en hoe gaan ze om met de dood? Ook keek ze naar rol die geloof en levensbeschouwing spelen. Zij ontdekte dat de groep die niets gelooft weinig of geen doodsangst heeft, vertelt zij in De Gelderlander. “Dat geldt ook voor de groep die sterk gelooft. De groep die wel angstig is, dat zijn de twijfelaars. Twijfel over komt er nog iets of niets, blijkt dat met zich mee te brengen.”

Op de bres voor kwetsbare ouderen

“Mijn positie zie ik als een middel om de zorg voor ouderen te verbeteren. Dat is de rode draad in mijn loopbaan”, zegt Bianca Buurman, verpleegkundige en intussen hoogleraar acute ouderengeneeskunde en chief nursing officer, in het Reformatorisch Dagblad. Ze heeft veel promovendi. “Het leuke is dat het niet allemaal verpleegkundigen zijn. Ik geloof in de kracht van multidisciplinaire samenwerking, dus onder mijn promovendi zijn ook artsen en fysiotherapeuten. Zo kun je vanuit verschillende perspectieven naar de zorg voor kwetsbare ouderen kijken.”

 Tien jaar jonger met Vitality Club

Met collega’s richtte dr. David van Bodegom (in Leiden kortgeleden benoemd tot bijzonder hoogleraar Vitaliteit) Vitality Clubs op, beweeggroepen van oudere wijkbewoners. Hij vertelt erover in de Telegraaf. “Doordeweeks, zonder professionele begeleiding. Groot succes, na elk jaar blijft 90% nog lid, daar kan de sportschool half februari alleen maar van dromen. Onderling hebben ze veel lol, sommigen ondernemen ook in de middag nog wat met elkaar. Dit geeft mensen een agenda, en met bewegen, vooral buiten, voelen ze zich tien jaar jonger.” Van Bodegom pleit voor een nieuwe beroepsgroep: vitalisten.

De opkomst van een levende doodskist

Voor het eerst is dit weekend een vrouw begraven in een kist van schimmeldraden, meldt NRC. “Het einde van het leven is zo het begin van nieuw leven.”Bodemvervuiling is een belangrijk thema in de uitvaartbranche. Een uitvaartcoöperatie in de regio Delft en Den Haag wilde deze kist graag aanbieden. “Het past bij ons streven naar een duurzamere uitvaart”.

Voorzitter specialisten ouderengeneeskunde

Na bijna zeven jaar draagt voorzitter Nienke Nieuwenhuizen van Verenso (beroepsvereniging specialisten ouderengeneeskunde) per 1 november het stokje over aan Jacqueline de Groot. In een afscheidscolumn in Medisch Contact schrijft ze dat ‘samen’ het toverwoord blijft. “Interdisciplinair. Cure en care. Medisch en verpleegkundig. Met de patiënt voorop natuurlijk.”

Polonaise in verzorgingshuis

Op beelden die dragqueen Diva Mayday heeft gedeeld op Instagram is te zien hoe personeel in het Amsterdamse woonzorgcentrum Flesseman in een polonaise door de aula rondloopt, aldus Hart van Nederland. Mayday was daar vrijdag samen met andere dragqueens aanwezig op een speciale middag voor ‘roze’ ouderen. “Het was helaas een kort moment bij het laatste lied”, aldus de leiding, “waarbij ‘in the heat of the moment’ een aantal medewerkers zich in hun enthousiasme onvoldoende aan de regels hielden.”

 Opleiding ouderengeneeskunde in Maastricht

In Maastricht is de opleiding ouderengeneeskunde van start gegaan. Door de vergrijzing in Limburg wordt de roep om specialisten groter, aldus omroep 1L. “Huisartsen kunnen de zorg voor ouderen niet meer aan”, zegt hoofd opleiding Mariëlle van der Velden. Maastricht en Groningen zijn toegevoegd aan de al bestaande opleidingsplaatsen Nijmegen, Leiden en Amsterdam. “Nu is er meer spreiding.”

‘Samen gaan wonen kost best veel’

Mensen weten niet altijd hoeveel AOW ze op hun bankrekening mogen verwachten. Telegraaflezers vertellen waar zij tegenaan liepen bij het ontvangen van hun AOW, of het veranderen van hun levenssituatie. Drie van de vaak voorkomende situaties waarbij de hoogte van je AOW wordt aangepast: huwelijk, samenwonen, twee huishoudens. ’Wij zijn samen gaan wonen, dat kostte ons best veel.’