Senioren Journaal van woensdag 13 juli

Met en voor elkaar gaan zorgen

Nu de groep mantelzorgers zelf vergrijst, krimpt en overbelast raakt, moeten we kijken naar andere mensen die hun werk overnemen, zegt  ANBO-directeur Anneke Sipkens. “Wat ANBO betreft zou de groeiende groep vitale ouderen met en voor elkaar kunnen gaan zorgen, waarbij ik denk aan eenvoudige welzijnsactiviteiten.” “En misschien is het een oplossing dat werkenden in Nederland bij wet de mogelijkheid krijgen voor zorgtaken aan ouderen. Een paar uur per week bijvoorbeeld.”

Babbeltruc in PostNL-jas

De van oplichting verdachte Francenny pinde voor €113.000 met meer dan twintig gestolen bankpassen. Ze kwam aan de deur verkleed als koerier, in een PostNL jas. Slachtoffer van de babbeltruc waren hoogbejaarden, voor wie volgens officier van justitie geldt: ‘Als je de bank niet meer kan vertrouwen, wie dan nog wel?’

Eerste Kamer: verhoging AOW moet anders

De verhoging van de AOW moet niet een sigaar uit eigen doos worden voor ouderen, vindt de Eerste Kamer. Een meerderheid van de senaat heeft volgens de Telegraaf het kabinet opdracht gegeven de meevaller voor gepensioneerden op een andere manier te bekostigen. De complete oppositie, in de Eerste Kamer in de meerderheid, schaart zich achter die oproep van senator Martin van Rooijen (50Plus).

Snel oud bij slechte gezondheid in jeugd

Roken, obesitas en psychologische aandoeningen in de jonge jaren lijken de biologische veroudering op middelbare leeftijd te versnellen. Jeugdigen tijdig en adequaat behandelen kan ellende op oudere leeftijd voorkomen, aldus een artikel in Huisarts & Wetenschap. De directeur van ouderenbond ANBO zegt in SERmagazine: “Van jongs af aan zou je als samenleving in moeten zetten op preventie om gezondheidsproblemen te verminderen. Daarmee kun je decennia later medische ouderenzorg voorkomen.”

Tips voor internetveiligheid

Steeds meer senioren vinden hun weg op internet,aldus een special internetveiligheid en zorgtechnologie van de nieuwsbrief van Beter Oud. Vrijwilligers van KBO-PCOB,opgeleid in internetveiligheid, geven tips.

Ontevreden over voorstellen rijbewijskeuring

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft zes maatregelen gepresenteerd om de medische rijgeschiktheid beter te kunnen beoordelen. ANBO is er ontevreden over, omdat 75-plussers nog steeds verplicht moet worden gekeurd, puur op basis van leeftijd.

Vast gezicht in de thuiszorg

Thuiszorgorganisatie Interzorg uit Oss heeft een vorm van overbruggingszorg ontwikkeld. ‘Met integrale zorg is er één gezicht voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke begeleiding en verzorging, dit geeft rust voor de cliënt.’ De integrale zorg wordt vooral ingezet bij cliënten met dementie, die vaak zorgmijdend zijn.

Huishoudelijke hulp concreet aantal uren

In contracten met aanbieders van huishoudelijke ondersteuning gaat de gemeente Enschede een concreet aantal uren opnemen. Nu staat hierin alleen het vage doel ‘schoon en leefbaar huis’. ‘We willen in nieuwe aanbestedingen terug naar uren voor huishoudelijke ondersteuning’, zei de Wmo-wethouder volgens Binnenlands Bestuur  tijdens de raadsvergadering

Gericht benaderen over recht op ondersteuning

Hoeveel mensen laten geld liggen waar ze wel recht op hebben? Minister Carola Schouten zegt in het AD: “We weten dat het niet-gebruik in sommige gevallen nu op een derde ligt.” “We zouden die mensen gericht moeten benaderen. Dat gaan we nu doen bij mensen die geen volledige AOW opbouwden. Die hebben soms recht op ondersteuning.”

Domeinoverstijgend samenwerken

Vanuit de master Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit verdiepte Janniek de Vries zich gedurende een half jaar in de domeinoverstijgende gemeentelijke beleidssamenwerking rondom de woonzorgvisie. Zij vertelt erover op Platform31 en constateert dat het voornemen om domeinoverstijgend te werken en de praktijk soms op gespannen voet staan.