Senioren Journaal van vrijdag 11 november

Sociaal terug naar normaal

De gemeente Moerdijk heeft de Scan Mens en Maatschappij ontwikkeld. “Dat is ons kompas. Weliswaar met een financiële aanleiding, maar het is vooral een inhoudelijk verhaal. En wat ik zo mooi vind, is dat we ook anders zijn gaan denken”, zegt de wethouder. “De noodzaak van krapte leidt tot nieuwe inzichten: zoveel en snel mogelijk terug naar het normale; wat je zelf kunt, zelf doen, samen met familie en vrienden.”

Thermostaat omlaag geen probleem

“Wij volgen de oproep van het kabinet om de thermostaat 2 graden lager te zetten. Iedere cliënt heeft een warme deken gekregen”, zegt Zorggroep Apeldoorn in dagblad de Stentor. De temperatuur is ingesteld op 21 graden. “In plaats van de soms 23 à 24 graden.” De Leidse hoogleraar Wilco Achterberg zegt dat er wetenschappelijk gezien geen enkel bezwaar is om de temperatuur wat naar beneden bij te stellen. “De interne thermostaat van ouderen is wat grover afgesteld, maar niet per se dat er een hogere temperatuur moet zijn.”

Sociale Hypotheek voor ontmoetingsplekken

De provincie Overijssel opent een extra ronde van de Sociale Hypotheek. Deze hypotheek is af te lossen met vrijwillige inzet door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe activiteiten in het algemeen belang van de buurt. “Dat versterkt de functie van de ontmoetingsplek én activeert mensen”, aldus de gedeputeerde. Een van de vele voorbeelden: In Bornerbroek zetten de vrijwilligers zich in bij het organiseren van onder andere de wekelijkse rummikub voor ouderen.

Door verder uitstel indexering in verdrukking

Ook in een tweede marathondebat gisteren heeft de nieuwe pensioenwet in de Tweede kamer de finish nog niet gehaald. Alle dagbladen berichten hierover. Dagblad Trouw constateert dat de steun afbrokkelt en schrijft dat minister Schouten dreigde met de mogelijkheid dat bij uitstel veel pensioenen volgend jaar niet kunnen worden geïndexeerd en dat vijf pensioenfondsen de pensioenen moeten gaan verlagen.

Geen meldplicht artsen over rijgeschiktheid

Het ministerie van I&W wil geen meldplicht voor artsen over rijgeschiktheid van patiënten. De betrokken artsenorganisaties zijn volgens Medisch Contact tevreden met deze uitkomst, die onderdeel vormt van het project ter verbetering van het stelsel medische rijgeschiktheid. “In goed overleg met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) wordt nu een informatierol voor artsen uitgewerkt.”

Provinciale Challenge Doorstroming

De provincie Zuid-Holland organiseert op 8 december een symposium over doorstroming op de woningmarkt. Daar wordt de winnaar bekendgemaakt van de Challenge Doorstroming. Tot de drie finalisten behoren ‘Woning Delen ouderen: sleutel voor doorstroming en meer!’ van de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam en ‘Senior Smart Living Concept’ van Blauwhoed.

Buurtcirkel in elke wijk

In de strijd tegen eenzaamheid bij 65-plussers in Ridderkerk moet in elke wijk een zogeheten buurtcirkel komen. “Het is een plek om elkaar te ontmoeten. De bestaande buurtcirkels worden hoog gewaardeerd. Ze hebben bewezen bij te dragen aan het vergroten van het netwerk van ouderen”, zegt raadslid Erna de Wolff volgens Ridderkerks Dagblad. Zij diende een motie in, die met algemene stemmen werd aangenomen.

Knarrenhof met rust en veiligheid

De gemeenteraad van Schiedam omarmde unaniem een voorstel voor een Knarrenhof, ingediend door Cock de Jong, 74 en fractievoorzitter van het Algemeen Ouderen Verbond. Dit wordt volgens AD Rotterdams Dagblad betrokken bij de uitwerking van de woonvisie. Nog niets concreets, maar het staat wél op de agenda nu. De Jong: “Ouderen willen niet in een appartement tussen allerlei jongeren wonen. Zij willen rust en veiligheid.”

FNV Senioren en Lokaal FNV handen ineen

FNV Senioren en Lokaal FNV hebben plannen voor een intensievere samenwerking. Ouderen die moeite hebben om rond te komen met hun huidige inkomen kunnen een beroep doen op een Adviseur Sociale Voorzieningen. Een kaderlid vertelt hoe de FNV op zoek ging naar actieve en enthousiaste mensen en hoe dat leidde tot de oprichting van FNV Senioren Noordoost-Friesland.

Actie voor behoud goedkope super

De drie oppositiepartijen in de gemeenteraad van Stein maken zich sterk voor het behoud van een lowbudgetsupermarkt in Elsloo, waar de Aldi op het punt van vertrekken staat. “Met name ouderen, met alleen een AOW, zijn gebaat bij een goedkope supermarkt in de nabije omgeving”, aldus de drie oppositiepartijen volgens dagblad De Limburger. Er is wel een Albert Heijn, maar dat is een super “die haar markt, prijs en aanbod op een andere doelgroep fixeert dan de Aldi.”

Vaker je ogen controleren

Het Oogfonds roept mensen op om hun ogen vaker te laten controleren. Op dit moment zijn meer dan 300.000 mensen in Nederland blind of slechtziend. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen, waarschuwt het Oogfonds. “Veel ouderen hebben verminderd zicht, maar hebben niet in de gaten dat dat door een ziekte komt”, zegt de directeur van het Oogfonds in het NOS Radio 1 Journaal.

Mantelzorgers in instelling in de knel

De cijfers van de Dementiemonitor 2022 laten zien dat de zorgbelasting van mantelzorgers van mensen met dementie niet toe- of afneemt. Nog altijd voelen veel mantelzorgers zich zwaar belast. Ook rapportcijfers over de zorg en het begrip uit de samenleving blijven hetzelfde, meldt onderzoeksinstituut Nivel. “Tegelijkertijd zien we dat met name mantelzorgers met een naaste in een zorginstelling, het sinds de vorige Dementiemonitor-peiling in 2020 extra moeilijk hebben gekregen.”

Geen ‘leuke’ vliegreisjes meer

Als pensioen afhankelijk wordt van beleggingswinsten, hoeft de gepensioneerde volgens een Trouw-lezer op weinig meer te rekenen, “want de beroerde toestand van de natuur en dus ook van de industrie, gaat bij beleggingen een steeds grotere rol spelen. Ik vind dat niet erg. Als gepensioneerde kun je dan misschien niet meer jaarlijks ‘leuke’ vliegreisjes maken. Prima toch ?”

Veel te laat met pensioen

Een overgrote meerderheid van de 11.964 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf vindt het niet logisch dat de AOW-leeftijd weer omhoog gaat. Stemmers zijn vaak somber over hun koopkracht na hun pensionering. Bijna niemand gelooft dat ouderen het in de toekomst beter gaan krijgen.

Meer ouderen helpen met energietoeslag

De ANBO gebruikt geld, dat mensen schenken die de energiecompensatie zelf niet nodig hebben, om ouderen te helpen om de energietoeslag aan te vragen. “Dat is bij ouderen vaak een arbeidsintensief proces en zo kunnen wij méér ouderen helpen”, aldus ANBO in de PZC. “Een deel van onze leden heeft een goed pensioen en een vast energiecontract. Ze weten niet goed wat ze met die energiecompensatie moeten en willen het graag ergens kwijt, maar hoe weet je dat het goed terechtkomt? Voor ons als relatief kleine organisatie is het onmogelijk om te zorgen dat het geld bij armlastige ouderen terechtkomt. Op deze manier helpen we ze toch.”