Senioren Journaal van dinsdag 11 mei

70-plus songfestivalcoryfeeën niet welkom

Oud-deelnemers die op het Eurovisie Songfestival streden voor ons land zijn furieus over hun verbanning van de aankomende editie in Rotterdam, schrijft de Telegraaf. Het mega-evenement vindt plaats als ’Fieldlab-event’ en dus zijn 70-plussers niet welkom. Zij zouden vallen in de risicogroep. Coryfeeën als Willeke Alberti (76), Bill van Dijk (73), Lenny Kuhr (71) en Saskia (74) & Serge (75) vallen daardoor plotseling buiten de boot.

‘Nog meer onzekerheid gepensioneerden’

Minister Koolmees stelde gisteren de Tweede Kamer op de hoogte van de vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden begrijpen het besluit tot uitstel. “Wel is het jammer dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker ook onder gepensioneerden, nog verder toeneemt.” De organisaties van senioren betreuren het vooral dat de minister geen besluit heeft genomen dat het mogelijk maakt de pensioenen na jaren van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (verhogen met de inflatie).

Deur naar vervroegde AOW op een kier

Minister Koolmees maakte maandag ook bekend dat hij de deur naar een vervroegde AOW weer op een kier zet. De vakbonden willen graag dat mensen met een zwaar beroep na 45 dienstjaren AOW kunnen krijgen. Net als de minister ziet ook de FNV ziet ’knelpunten’ bij een vervroegde AOW na 45 gewerkte jaren, maar de vakbond is blij dat er nu een opening is geboden.

Requiem voor iemand die niet dood is

Het besluit werd genomen, schrijft Sylvia Witteman in haar column in de Volkskrant. “‘Mama, je gaat in een heel gezellig huis in Amsterdam wonen, vlak bij ons, met mensen die goed voor je zorgen.’ Nu zit ze dáár stralend in het duister te tasten. Haar eigen huis was ze meteen vergeten. Het huis waar ze een halve eeuw heeft gewoond. Het huis dat snel leeggemaakt moest worden, zodat er een jong gezin in kan, trappelend van hoge woningnood.” Thuis bij Witteman worden nu de cd’s van mama gedraaid. “Een requiem voor iemand die niet dood is.”

Vrijwilligers in de thuiszorg

In Amsterdam staan vijfhonderd mensen op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp. De ChristenUnie vraagt zich in Het Parool af waarom de gemeente haar inwoners niet helpt. Thuiszorgorganisaties proberen vrijwilligers te regelen voor de hulpvragende Amsterdammers die zij zelf niet kunnen helpen. “De overheid denkt bij dergelijke vraagstukken nog altijd te veel in contracten, budgetten en potjes die opraken, in plaats van te zoeken naar oplossingen.”

Vitaal met Actief Betrokken Club

De Almelose Atletiekvereniging SISU gaat een serie sportieve activiteiten opzetten voor de senioren. “SISU wil zich als Actief Betrokken Club profileren en zet haar beste beentje voor om ouderen in beweging te brengen’’, zegt het bestuur in Almelo’s Weekblad. “Het is de bedoeling om senioren samen te brengen zodat zij op een leuke manier in beweging komen om gezond en fit te blijven.”

Online regiotour Noord-Holland/Flevoland

Tijdens de online regiotour Noord-Holland en Flevoland op donderdag 1 juli a.s. zijn mooie voorbeelden zien “om het streven naar langer, prettig zelfstandig thuis wonen van ouderen ook in deze regio te realiseren. We staan stil bij hoe ouderen in de regio vitaal en gezond thuis kunnen wonen en gebruik kunnen maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. We zullen ingaan op hoe de woon(zorg)omgeving daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.”

Gezonde leefstijl blauwe zones

In de zogenoemde blauwe zones worden wereldwijd mensen bovengemiddeld oud. Schrijver Dan Buettner bedacht de term Blue Zone en schreef een boek me lessen voor een langer leven van mensen die het langst leefden. Daarin vertelt hij over vijf plekken waar veel inwoners oud worden zonder gezondheidsproblemen. Het gaat om leeftijden boven de honderd jaar, aldus Metro.

Voorkom dementie: pijnig je hersens

Als je als veertiger of vijftiger gezond leeft, verminder je het risico op dementie op latere leeftijd gemiddeld met 40 procent. De kans op een beroerte neemt ook af, met wel 80 procent. Dat benadrukt neuropsycholoog/epidemioloog Kay Deckers, die de invloed van leefstijl op hersengezondheid onderzoekt, in De Limburger. Een van zijn adviezen: blijf nieuwsgierig. “Dat is zó goed voor het brein.”

150 tegelwijsheden voor Tweede Kamerleden

Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door senioren, worden aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer, meldt KBO-PCOB. Spreuken als “De jongeren van vandaag zijn de ouderen van morgen” sieren binnenkort de werkkamers van politiek Den Haag. Vandaag worden de tegelwijsheden uitgedeeld aan de Tweede Kamer. De eerste tegels worden in ontvangst genomen door vertegenwoordigers van VVD, D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, Volt en Fractie Den Haan.