Senioren Journaal van dinsdag 10 september 2019

‘Ouderen in problemen door hoge zorgkosten’

De eigen bijdragen voor zorg zijn voor ouderen zo hoog, dat ze nauwelijks geld overhouden. Die kosten moeten omlaag want ouderen komen in de financiële problemen, zeggen meerdere ouderenorganisaties. Onderzoeksbureau Regioplan maakt volgens Trouw vandaag in een rapport bekend hoeveel geld ouderen kwijt zijn aan kosten voor langdurige zorg. De ouderenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv grijpen de resultaten aan om kort voor Prinsjesdag te pleiten voor een lagere eigen bijdrage.

‘Breng het bejaardenhuis terug’

Moderne bejaardenhuizen geven ouderen de keus over hoe ze willen wonen. Ondersteun daarom de bouw ervan, aldus een voorstel in een serie van Het Financieele Dagblad over investeren in Nederland. Het samenwonen van ouderen in een groter complex biedt allerlei voordelen, zoals sociale contacten en betere voorzieningen Vastgoed- en zorgpartijen staan te springen om het bejaardenhuis nieuwe stijl te ontwikkelen, maar het gaat traag.

Groei van levensverwachting vertraagd

De afgelopen tien jaar is Nederland verder vergrijsd, meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau volgens de NOS. Het aantal 65-plussers in verhouding tot de bevolking van 15 tot 64 jaar is gestegen van 22 procent naar 29 procent de afgelopen tien jaar. Aan de trend dat meer mensen gezonder oud worden is, in ieder geval tijdelijk, een einde gekomen. De groei van de levensverwachting is vertraagd; er was tussen 2014 en 2015 zelfs een daling van de levensverwachting, waarschijnlijk door de griep.

‘Leeftijd doet er niet meer toe!’

De Telegraaf verschijnt vandaag met een commerciële bijlage ‘Gezond ouder worden’. ANBO-bestuurder Liane den Haan schrijft in het voorwoord dat leeftijd er eigenlijk niet toe doet. “Het gaat om wie jij bent, wat jouw mogelijkheden zijn en welke keuzes jijzelf maakt. Als straks één op de vier Nederlanders ouder is dan 65, kunnen we het ons ook niet veroorloven om dat deel van de bevolking aan de kant te zetten.”

Camping wordt woon- en zorglocatie

Camping Dorado ten zuiden van Roden verandert in een woon- en zorglocatie voor ouderen, meldt het Dagblad van het Noorden. Het gaat om een woon- en zorglocatie met tien woningen voor ouderen. De bewoners van deze woningen vormen straks, zo is het idee, een samenlevingsgemeenschap waarbij zij voor elkaar zorgen. Hety plan is ontwikkeld door een initiatiefgroep, bestaande uit tien toekomstige bewoners en de huidige eigenaar onder leiding van kenniscentrum CMO STAMM.

Wassenaarse senioren laten zich horen

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties nodigt alle oudere Wassenaarders uit om op 9 oktober hun mening te geven over de wijze waarop gemeenteraad en college van b en w het coalitieakkoord uitvoeren . Voor deze ‘luister naar de senioren’- hoorzitting zijn de leden van gemeenteraad en college van b. en w. uitgenodigd als toehoorders, aldus de website Wassenaarders.

Cultuuur stimuleren, zorgvraag uitstellen

Op 1 oktober houdt Arnhem Age Friendly Cultural City (AFCC) een bijeenkomst met als motto: Het Bruist Aan De Rijn. “Er worden vrijwilligers gezocht die met een persoonlijk en warm contact het project willen uitdragen naar moeilijk bereikbare ouderen’, aldus Arnhem Direct. AFCC wil een cultureel programma  bieden als structureel onderdeel van het leven van ouderen om talenten te (her) ontdekken, ontmoeting te stimuleren en de zorgvraag uit te stellen.

Steeds meer maculadegeneratie

Steeds meer mensen van 55 jaar en ouder krijgen de diagnose maculadegeneratie. Nu al hebben meer dan 1,3 miljoen mensen deze ingrijpende oogaandoening die tot ernstige slechtziendheid kan leiden. En dit aantal blijft tot 2040 oplopen. Zorginstituut Nederland onderzoekt hoe de zorg voor deze patiëntengroep kan worden verbeterd.

Huisarts ziet veel rijbewijsstress

75-plussers die zonder geldig rijbewijs komen te zitten, ervaren volgens Medisch Contact slapeloze nachten en stress. Dat merken huisartsen, die volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging daardoor zelf ook veel last hebben van de achterstanden die het CBR heeft opgelopen bij het beoordelen van gezondheidsverklaringen. De ministerraad heeft intussen ingestemd met het mogelijk maken van een tijdelijke verlenging k van de geldigheid van het rijbewijs van 75-plussers.

Verpleeghuis Jan Slagter op vingers getikt

Uit onvrede met de kwaliteit in de ouderenzorg opende Omroep MAX-baas Jan Slagter 2 jaar geleden eigenhandig een verpleeghuis. Nu tikt de Inspectie hem stevig op de vingers, aldus EenVandaag. Uit het inspectierapport blijkt dat het verpleeghuis aan zeven van de tien getoetste normen ‘grotendeels niet voldoet’. Slagter krijgt 6 maanden de tijd om orde op zaken te stellen.