Senioren Journaal van woensdag 1 juli

Bouwen, digitaliseren en samenwerken

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning.  Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies’, dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Ontmoetingsruimtes op 1,5 meter

De nieuwe regels rond corona maken weer meer mogelijk,aldus Woonzorg Nederland: dit betekent ook versoepeling voor onze bewoners en zakelijke huurders per 1 juli ’20. Waar mogelijk worden het onderhoud en investeringen opgepakt. “We vinden het belangrijk dat onze bewoners weer kunnen samenkomen en bij activiteiten kunnen aansluiten. Op dit moment worden de ontmoetingsruimtes voorbereid op ‘de 1,5 meter samenleving’”.

Minister: Stijging pensioen duurt jaren

Ook als de FNV zaterdag instemt met de uitwerking van het pensioenakkoord zal het nog jaren duren voordat pensioenen weer zullen stijgen. In het nieuwe pensioenstelsel wordt de kans op indexatie weliswaar groter, maar het duurt nog tot 2026 tot alle fondsen over zijn, aldus minister Wouter Koolmees in het AD. “Zolang we in het huidige stelsel blijven zitten – en dat is geen dreigement, maar gewoon de wet – dan wordt er voorlopig niet geïndexeerd.”

Amsterdam 2000 nieuwe ouderenwoningen

In Amsterdam tekenden wethouder Laurens Ivens (wonen) en enkele organisaties woensdag een intentieverklaring geclusterd wonen. Binnen vijf jaar moeten 2000 ouderenwoningen zijn ontwikkeld, waar oudere Amsterdammers elkaar kunnen helpen op zichzelf te blijven. Ivens in de Telegraaf: “Met steeds meer ouderen in Amsterdam zijn betaalbare ouderenwoningen hard nodig. Dat ook voor ouderen de huren blijven doorstijgen is vreselijk. In de betaalbare nieuwbouw kunnen we dit beter regelen.”

Positieve communicatie, betere levenskwaliteit

Kasper Bormans (KULeuven) promoveerde op een proefschrift over hoe positieve communicatie de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving helpt verbeteren. IDé publiceert enkele van zijn aanbevelingen: Stel voel-vragen in plaats van kennis-vragen; Help de ander zich gezien te voelen; Laat het gevoel van eigen regie behouden; Help iemand positieve gevoelens te hebben; Help iemand niet weg te zakken in het verleden; Geef liefst geen dwingende opdrachten, maar gebruik verleidingskunst.

Toolkit voor meer seniorenwoningen

“Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn. Oorzaak? Gebrek aan visie, te hoge grondprijzen, geen samenwerking tussen partijen en gebrek aan daadkracht.” Daarom lanceerden ANBO en ActiZ een online toolkit met praktische instrumenten waar gemeenteraden, wethouders maar ook burgers concreet mee aan de slag kunnen.

Een bezoekstop? Dat nooit meer

In de verpleeghuiszorg is het een breed gedeeld sentiment, zeggen twee ouderenpsychologen in Trouw: een volgende keer geen bezoekstops meer. Zij noemen vier argumenten: 1 Gebrek aan nabijheid maakt ouderen ziek; 2 Het lijden van dierbaren moet niet onderschat worden; 3 Het bezoekverbod is gebaseerd op een schijntegenstelling’4 Het bezoekverbod verhindert maatwerk.

Wonen met een Plus

Voormalig verzorgingshuis Loosduinse Hof in Den Haag is volgens Platform31 het eerste pilotproject van het woonconcept ‘Wonen met een Plus’. Na een rigoureuze verbouwing komen in dit complex 65-plussers en mensen met een licht verstandelijke of geestelijke beperking te wonen. Het woonconcept is onderdeel van het beleid ‘Met zorg een thuis’ van woningcorporatie Staedion, dat inspeelt op de behoefte van bewoners met een lichte zorgvraag om langer thuis te wonen

’t Nije kuierdroad – keep in touch

Ouderen worden hard getroffen door de coronacrisis en lopen het risico te vereenzamen. Om dat te voorkomen laat welzijnsorganisatie Impuls in Oldenzaal ze kennismaken met beeldbellen, aldus dagblad Tubantia. Impuls begint binnenkort met de uitrol van het project ’t Nije kuierdroad – keep in touch’. De welzijnsorganisatie schaft smartphones en iPads aan voor thuiswonende, hulpbehoevende ouderen en hun mantelzorgers. Het project richt zich voornamelijk op mensen die niet of nauwelijks digitaal te bereiken zijn, maar dat wel graag zouden willen.

Verdubbeling oplichting ouderen

Na een campagne om ouderen tegen misdadigers met babbeltrucs te beschermen wordt het tijd dat er een campagne komt die ouderen beschermt tegen gehaaide criminelen die misbruik maken van de onervarenheid van oudere internetgebruikers. Dat verzoek heeft 50Plus Rotterdam volgens Dagblad 010 gedropt bij de zorgwethouder met verwijzing naar dramatische cijfers van de Fraudehelpdesk. Er blijkt sprake van een verdubbeling van het aantal oudere mensen, dat wordt opgelicht.

Niet meer met ketting om de straat op?

ANBO en 50PLUS reageren volgens AD Utrechts Nieuwsblad ontsteld op berichten over de ‘kettingrukker’, die de afgelopen dagen op hondsbrutale wijze de kettingen van dertien oudere vrouwen van hun nek rukte. “Het is absurd dat je niet meer met een ketting de straat op kunt.” De ‘kettingrukker’ heeft het vooral gemunt op vrouwen van minimaal 65 jaar oud en meestal zelfs 80 jaar of ouder.