‘Op deze manier gaat het gewoon niet langer. Er zijn zó veel ouderen te verzorgen in de toekomst. Dat houden we zo niet vol op de lange termijn’, zegt directievoorzitter Georgette Fijneman van Zilveren Kruis in de Telegraaf.

Nieuwsblog van vrijdag 28 juni 2019

ACTUALITEITEN

Rotterdam nieuw masterplan tegen eenzaamheid

Een bejaarde vrouw die 10 jaar dood in huis had gelegen leidde tot een nieuwe Rotterdamse aanpak van eenzaamheid onder ouderen – met voorzichtig succes blijkt nu. Maar wethouder Sven de Langen wil meer. De komende jaren wil hij het aantal eenzame ouderen in Rotterdam met nog eens 3 procent terugdringen, schrijft NRC. Op 10 juli wordt daarom het nieuwe ‘masterplan’ gepresenteerd genaamd ‘Er toe doen’. “We kijken daarbij vooral naar wat de oudere nog wél kan”, zegt de CDA’er.

Meer keuzevrijheid bij pensionering

Het kabinet wil mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. Daarom kunnen mensen straks maximaal tien procent van de waarde van het door hen opgebouwde pensioen opnemen op het moment dat zij met pensioen gaan. Bijvoorbeeld om hun hypotheek af te lossen, de woning te verbeteren of om op reis te gaan.

OPINIE

De uitdaging van de toekomst

In de Telegraaf presenteert Zilveren Kruis-topvrouw Georgette Fijneman (5 miljoen verzekerden) een lijstje dat volgens haar de uitdaging van de toekomst laat zien: “In 25 jaar stijgt het aantal 90-plussers met 200%, het aantal dementerenden 114%, de benodigde ouderenzorg met 157% en mensen met eenzaamheid met 117%. En tegelijk neemt het aantal potentiële mantelzorgers per oudere af van tien naar vier.”

Pastoraat van de wieg tot het graf

Hervormd emeritus predikant F. van Roest uit Zeist een Omega-cursus ontwikkeld, waarin allerlei vragen over ouder worden en geloof aan de orde komen. De cursus, die veertien lessen telt, is al twee winterseizoenen in Zeist gehouden. Het is de bedoeling dat er dit najaar een landelijke uitrol komt. “Wat we nodig hebben, is pastoraat van de wieg tot het graf”, aldus ds. Van Roest in het Reformatorisch Dagblad.

TRENDS

 ‘Kankerprobleem nog lang niet opgelost’

Ondanks fantastische wetenschappelijke ontwikkelingen is volgens een themanummer oncologie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde het kankerprobleem nog lang niet opgelost. Op dit moment overlijdt nog altijd meer dan 35% van de patiënten met kanker binnen vijf jaar. Het groeiende aantal ‘kankeroverlevers’, waarvan Nederland er inmiddels meer dan 600.000 telt, kampt vaak met een scala aan bijwerkingen.

Rotterdams zorgconcept Havenue

Rotterdammers prettig ouder laten worden en langer thuis laten wonen. Dat is volgens RTV Rijnmond het voornaamste doel van het zorgconcept Havenue. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen en wijkteams, zodat ze de zorg voor ouderen in de toekomst beter aankunnen.

Mini-festival voor eenzame ouderen

Een concert van Lee Towers, koffie met taart, spelletjes, handmassages, mooie gesprekken. 450 eenzame ouderen uit de hele regio hadden gisteren een topdag, meldt AD Rotterdams Dagblad. 35 mannen en vrouwen uit het bedrijfsleven, zorg, overheid en politiek volgen een cursus om zichzelf beter te leren kennen. De eindopdracht is: organiseer samen binnen zes weken een evenement voor een doel dat jullie nauw aan het hart ligt. Het eindresultaat: het gratis festival ‘Toen was geluk heel gewoon!’ voor eenzame ouderen.

TENSLOTTE

Hoe ga je om met ouder worden? Vijf 55-plussers uit Roermond en omgeving laten dat vandaag en morgen zien in een theatervoorstelling, meldt de Limburger. ‘Nooit te oud?!’ is gemaakt is in het kader van het project Age Friendly Cultural City.