‘Hoe kun je verwachten van mensen dat ze vertrouwen hebben in een nieuw pensioenstelsel, als je eerst de pensioenen met 10% gaat korten?’, zegt voorzitter Jos Brocken van pensioenfonds PMT in de Telegraaf.

Nieuwsblog van zaterdag 13 april 2019

ACTUALITEITEN

Seniorenkortingen minder dan voorheen

Op sommige plekken krijgen senioren nog korting, maar het is minder dan voorheen, blijkt uit een overzicht van de Telegraaf. Ouderenbond ANBO is daar heel blij mee. “Wij zijn tegen korting op basis van leeftijd. Het is veel eerlijker om mensen korting te geven als zij een laag inkomen hebben.” In het buitenland valt met het paspoort in de hand vaak veel meer korting te scoren dan in Nederland.

Huishoudelijke hulp beter geregeld

Ouderen en gehandicapten voor wie de gemeente hulp bij het huishouden betaalt, krijgen betere garanties dat hun huis goed wordt schoongemaakt. Gemeenten worden verplicht duidelijke afspraken hierover vast te leggen, schrijft de Volkskrant. Minister Hugo de Jonge gaat met dit doel de Wmo aanpassen.

OPINIE

‘Overal in de global village kunnen ouderen op minder steun rekenen’

Ouderen blijken wereldwijd op een ambivalent onthaal te kunnen rekenen, concludeert Frits de Lange (1955), hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, in een essay in Trouw. “Het maakt eigenlijk niet veel uit waar je woont. Onder de oppervlakte van culturele idealen van respect en eerbied broeien emoties van angst, weerzin en afgunst. En ouderen zijn weliswaar met velen, maar de jeugd is sterker.”Door alle culturele verschillen heen ziet vooral de overeenkomsten. “We groeien toe naar een global village waar kwetsbare ouderen op steeds minder beschikbare ondersteuning van de jongere generatie kunnen rekenen.”

Discussie over zorgkosten blijft moeizaam

Niet alle zorg die medisch gezien mogelijk is, is noodzakelijk. Binnen de artsenwereld, bij verzekeraars en de overheid is dat gesprek al volop gaande, schrijft Trouw.  Daarbuiten verloopt die discussie nogal moeizaam, zo ondervond bijvoorbeeld GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet begin dit jaar. Zij stelde voor om ouderen eerst langs de geriater te sturen voordat zij naar de operatiekamer gaan. “Ellemeet was nog niet uitgesproken of ze werd weggezet als iemand die dure ouderen zo snel mogelijk wil dumpen. Einde discussie.”

TRENDS

Brandweer: woongebouw is soms zorginstelling

De Friese brandweer maakt zich volgens de Leeuwarder Courant zorgen over de veiligheid van wooncomplexen voor ouderen. Die lijken steeds meer op zorginstellingen, maar dan zonder de daarvoor geldende regels. Aanleiding voor de zorgen is de brand in een aanleunwoning bij woonzorgcentrum Skilhiem in Stiens. De 81-jarige bewoner overleed een dag later aan zijn verwondingen.

Krimpenerwaard ziet af van blijversleningen

Krimpenerwaard stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het college voelt er echter weinig voor om zogenoemde blijversleningen te verstrekken, aldus AD Groene Hart. Uit navraag bij andere gemeenten blijkt dat er maar weinig vraag is naar dergelijke leningen. Ook zou sprake zij van administratieve rompslomp en is zo’n lening niet mogelijk voor mensen met alleen AOW of een klein pensioen.

TENSLOTTE

Bij verpleeghuis Pieter Pauw in Wageningen vond de aftrap plaats van de maandelijkse Rummiklub. Jongeren bezorgen ouderen een prettige ochtend door hen op te halen voor een potje rummikub of een ander spel, schrijft Hoog en Laag.